Praca w IGE+XAO

Nasz kapitał


Umiejętności dostosowania się do nowych technologii oraz ich wykorzystania, pozwalają nam wyprzedzać naszych konkurentów. Oferowane pakiety oprogramowania są ciągle rozwijane, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów na całym świecie. Celem firmy jest, aby być zawsze o krok dalej.

Wielokulturowy zespół to nasza siła

 

Dzięki zaangażowaniu na całym świecie, IGE+XAO wie, jak kultywować ducha zespołu, przy jednoczesnym poszanowaniu różnic każdego.
W 32 oddziałach i filiach ulokowanych w 21 krajach pracuje wiele narodowości, tworząc jeden wielki zespół.

Nawet, jeśli bariera językowa jest czasem przeszkodą, to mieszanina kultur przynosi tolerancję, zrozumienie i pokonanie stereotypów.

IGE+XAO został zbudowany również dzięki temu.

Praca w IGE+XAO jest ciekawa, da Ci wiele satysfakcji i rozwinie Cię intelektualnie.

Nasz biznes


Projektowanie, produkcja, promocja, rozwój rynku, doradztwo, szkolenia i serwis techniczny to podstawowy zakres działalności naszej firmy. Nasze produkty są zaprojektowane i produkowane przez naszych inżynierów. Wprowadzane są do obrotu przez nasze zespoły sprzedawców. Szkolenia prowadzone są przez naszych trenerów. Szkolenia organizowane są w siedzibie firmy, w innych ośrodkach szkoleniowych, a także bezpośrednio u Klienta. Prowadzimy rekrutację zarówno w centrali grupy, jak i w filiach i oddziałach zagranicznych.

 Kariera / Szanse
Rodzaj umowy –  umowa zlecenia, Dział – Dział R&D

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 


Rodzaj umowy –  umowa zlecenia, Dział – Dział R&D

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

 

Rodzaj umowy –  umowa o pracę, Dział – Dział R&D

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Rodzaj umowy –  umowa o pracę, Dział – Dział R&D

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

 1. Administratorem danych osobowych jest IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod poczt. 30-107, Plac Na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000186637, numer NIP 677-002-45-48, REGON 350521506.
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji.
3. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom.
4. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w obecnych oraz przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
5. Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści jej danych i ich poprawiania.

Aplikuj