Trial

Ulotka

SEE Electrical Building: Modularyzacja

 

SEE Electrical Building zawiera 3 niezależne moduły, zaprojektowane dla spełnienia specyficznych potrzeb użytkownika:

 

- podstawowy moduł Installation pozwalający na implementację konstrukcji elektrycznych,

- dodatkowy moduł Single-line do rysowania lub generowania schematów jednokreskowych,

- dodatkowy moduł an Panel do projektowania lub generowania rysunków zabudowy rozdzielnic

 

Opisane wyżej moduły mogą być używane oddzielnie lub w pakiecie. Aby uzyskać automatyczną generację schematów jednokreskowych w module „Single Line” na podstawie instalacji elektrycznej wyrysowanej w module „Installation”, należy zakupić oba te moduły. Aby na podstawie schematu jednokreskowego było wspomagane projektowanie rozdzielnicy, należy dokupić moduł „Panel”. Każdy moduł oferuje specyficzne polecenia, aby projektowanie było efektywne (automatyczna numeracja rysunków i symboli, automatyczna generacja zestawień materiałowych, eksport danych do pliku Excel,…).