Kontakt

Prezentacje online

Ulotka

SEE Electrical Expert Harness - Jigboard

Pełna moc CADa elektrycznego do projektowania wiązek kablowych
 

Dla pakietu SEE Electrical Expert Premium są dostępne moduły dodatkowe, umożliwiające  projektowanie schematów i wiązek dla lotnictwa, transportu, przemysłu stoczniowego i samochodowego. Wyrafinowane funkcje pakietu pozwalają na szybkie projektowanie. Moduł Jigboard wspomaga wytwarzanie wiązek elektrycznych.

 

 

 

 

Premium z Harness Manufacturing - Jigboard

 

Taka konfiguracja pozwala zarządzać wszystkimi rodzajami schematów, generować wiązki kablowe, montażówki aparatowe (wiring diagrams) oraz zestawienia materiałów. Dodatkowo umożliwia współpracę z programami 3D oraz systemami PDM (Product Data Management).

 • Oszczędzaj czas i pieniądze
 • Zwiększaj jakość projektowania
 • Komunikuj się

  

Tworzenie oraz modyfikacja schematów

 • Zarządzanie w czasie rzeczywistym wszystkimi schematami w danym projekcie
 • Dedykowane narzędzia do wstawiania na schemat symboli i połączeń
 • Wstawienie symbolu przerywa połączenie
 • Technologia drag-and-drop, kopiuj-wklej, undo, menu kontekstowe, typowe narzędzia Windows
 • Ręczne i automatyczne oznaczanie komponentów
 • Zarządzanie adresacją krosową w czasie rzeczywistym

 

Pełne zarządzanie złączkami 

 • Automatyczne wstawianie złączek
 • Dobór typu złączki z katalogu producenta
 • Automatyczne numerowanie końcówek złącz zgodnie z kodem katalogowym aparatu
 • Zarządzanie wszelkimi rodzajami końcówek złącz (wtyk, gniazdko)
 • Kontrola końcówek złącz w czasie rzeczywistym (wykorzystanie danej końcówki, przekroczenie ilości końcówek)
 • Zarządzanie końcówkami złącz, zamiana końcówek, zarządzanie końcówkami rezerwowymi
 • Zarządzanie elementami złącza (obudowy, końcówek złącz i akcesoria)
 • Automatyczna renumeracja końcówek złącz w danym złączu

 

Zarządzanie połączeniami, żyłami, kablami, ekranami 

 • Zarządzanie w czasie rzeczywistym siecią połączeń elektrycznych
 • Zarządzanie kablami i oznaczaniem żył, zarządzanie przekrojem i kolorami żył
 • Zarządzanie typami kabli (ekranowane, skrętki, koncentryczne)
 • Dobór typu kabla z katalogu producenta

 

 

Generacja wykazów materiałowych

 • Automatyczna generacja wykazów materiałów, wykazów kabli, listy żył, listy połączeń


Program pozwala użytkownikowi na utworzenie własnego środowiska projektowego, dostosowanego do określonych standardów. Umożliwia to wykorzystanie programu zarówno do projektowania wiązek kablowych w samolotach cywilnych lub wojskowych, jak i samochodach czy statkach.

 

Biblioteki symboli

 • Dostęp do bibliotek symboli zgodnych a międzynarodowymi standardami takimi jak ATA, BNAE, DOD-STD-863B.

 

Edytor symboli

 • Edytor symboli umożliwiający tworzenie, modyfikację oraz organizację bibliotek symboli.

 

Katalogi aparatury różnych producentów

 • Katalogi wyposażenia elektrycznego, złączy, kabli...
 • Zarządzanie kodami katalogowymi oraz opisami technicznymi produktów
 • Import i aktualizacja katalogów na podstawie zewnętrznych baz danych (ERP)

 

Metodologia projektowania

 • Zarządzanie metodami zgodnie ze standardami
 • Oznaczanie wyposażenia, złącz, połączeń, kabli
 • Graficzna reprezentacja kabli i złącz
 • Zarządzanie blokami i arkuszami formatowymi

 

Zarządzanie danymi oraz wymiana danych

  

Formaty graficzne

 • DXF/DWG, BMP, JPEG, TIFF, PCX, SVG,CGM…

 

Formaty danych

 • XLS, DOC, HTML, XML …

 

Formaty baz danych

 • MS Access®, Oracle®, SQL server®…

 

Format wymiany danych o wiązkach (Wiring exchange format)

 • XML (CATIA V5), NWF (Pro Engineer)...    

  

Moduł pozwala rysować plan 2D wiązek harness, w relacji ze schematem elektrycznym

 • Rysunki wiązek harness
 • Routing (trasowanie) żył i kabli w wiązce, na podstawie schematu i oznaczeń
 • Obliczanie długości
 • Specyficzne zestawienia danych o wiązkach harness

 

Optymalizacja procesu trasowania

 • Pozycjonowanie akcesoriów
 • Optymalizacja trasy przebiegu
 • Uwzględnianie odgałęzień w obliczeniach

 

Informacje o wszystkich obiektach wchodzących w skład wiązki harness

 • Wiązki i odgałęzienia
 • Aparatura łączeniowa (zaciski, skrzynki łączeniowe, itd.)
 • Izolatory i inna aparatura zabezpieczająca wiązkę
 • Akcesoria dodatkowe wiązki harness
 • Wymiarowanie wiązek

 

CATIA V5 Integration

Harness Package image

 

 • Ten moduł umożliwia wymianę danych o wiązkach z systemem  Catia V5.
 • Dane o kablach i wiązkach wyekstrahowane ze schematów ideowych są importowane w formacie XML do projektu mechanicznego, w celu obliczenia rzeczywistej długości kabli. Informacja ta jest przenoszona do schematów ideowych, a listy kabli są aktualizowane.
 • Plik XML zawiera informacje o połączeniach pomiędzy aparatami (from-to) oraz dane żył i characteristykę techniczną wyposażenia, konektorów, żył i kabli … (przekrój, średnicę gięcia, masę właściwą itd….). 
 • Dane te umożliwiają trasowanie (routing) żył w wiązkach, które były utworzone w systemie Catia. Po trasowaniu, przekroje i wymiary wiązek są przeliczane, zgodnie z rzeczywistością. 
 • Z systemu CATIA można z kolei zaimportować do SEE dane o długościach żył i kabli w wiązka, w celu wykonania zestawienia materiałów.
 • Uzgadnianie danych elektrycznych i mechanicznych.

 

SmarTeam Integration

 • Zarządzanie dokumentami SEE Electrical Expert w SmarTeam
 • Tworzenie, usuwanie oraz zarządzanie cyklem życia
 • Używanie SMARTEAM VIEWER do podglądu projektów SEE
 • Wiązanie dokumentów z dokumentami mechanicznymi
 • Ekstrakcja komponetów użytych w dokumentach do bazy danych SMARTEAM 

 

Pytania? Komentarze? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy wkrótce.

 

 

Kontakt

Prezentacje online

Ulotka