Kontakt

Prezentacje online

Ulotka

SEE Electrical Expert Harness - Jigboard

Pełna moc CADa elektrycznego do projektowania wiązek kablowych
 

Do pakietu SEE Electrical Expert Premium, można dokupić dodatki umożliwiające  projektowanie schematów i wiązek dla lotnictwa, transportu, przemysłu stoczniowego i samochodowego. Wyrafinowane funkcje pakietu pozwalają na szybkie projektowanie. Moduł Jigboard wspomaga wytwarzanie wiązek elektrycznych.

 

 

 

Pakiet Premium włącznie z dodatkiem Harness Manufacturing Jigboard pozwala zarządzać wszystkimi rodzajami schematów, generować wiązki kablowe, montażówki aparatowe (wiring diagrams) oraz zestawienia materiałów.


Dodatkowo umożliwia współpracę z programami 3D oraz systemami PDM (Product Data Management).

  • Oszczędzaj czas i pieniądze
  • Zwiększaj jakość projektowania
  • Komunikuj się

 

  

Program w tej konfiguracji dostarcza wszystkich narzędzi do zarządzania schematami elektrycznymi oraz montażówkami (wiring diagrams).

  

Tworzenie oraz modyfikacja schematów
Zarządzanie w czasie rzeczywistym wszystkimi schematami w danym projekcie
Dedykowane narzędzia do wstawiania na schemat symboli i połączeń
Wstawienie symbolu przerywa połączenie
Technologia drag-and-drop, kopiuj-wklej, undo, menu kontekstowe, typowe narzędzia Windows
Ręczne i automatyczne oznaczanie komponentów
Zarządzanie adresacją krosową w czasie rzeczywistym

 

Pełne zarządzanie złączkami 
Automatyczne wstawianie złączek
Dobór typu złączki z katalogu producenta
Automatyczne numerowanie końcówek złącz zgodnie z kodem katalogowym aparatu
Zarządzanie wszelkimi rodzajami końcówek złącz (wtyk, gniazdko)
Kontrola końcówek złącz w czasie rzeczywistym (wykorzystanie danej końcówki, przekroczenie ilości końcówek)
Zarządzanie końcówkami złącz, zamiana końcówek, zarządzanie końcówkami rezerwowymi
Zarządzanie elementami złącza (obudowy, końcówek złącz i akcesoria)
Automatyczna renumeracja końcówek złącz w danym złączu

 

Zarządzanie połączeniami, żyłami, kablami, ekranami
Zarządzanie w czasie rzeczywistym siecią połączeń elektrycznych
Zarządzanie kablami i oznaczaniem żył, zarządzanie przekrojem i kolorami żył
Zarządzanie typami kabli (ekranowane, skrętki, koncentryczne)
Dobór typu kabla z katalogu producenta

 

Generacja wykazów materiałowych
Automatyczna generacja wykazów materiałów, wykazów kabli, listy żył, listy połączeń


Program pozwala użytkownikowi na utworzenie własnego środowiska projektowego, dostosowanego do określonych standardów. Umożliwia to wykorzystanie programu zarówno do projektowania wiązek kablowych w samolotach cywilnych lub wojskowych, jak i samochodach czy statkach.

 

Biblioteki symboli
Dostęp do bibliotek symboli zgodnych a międzynarodowymi standardami takimi jak ATA, BNAE, DOD-STD-863B.

 

Edytor symboli
Edytor symboli umożliwiający tworzenie, modyfikację oraz organizację bibliotek symboli.

 

Katalogi aparatury różnych producentów
Katalogi wyposażenia elektrycznego, złączy, kabli...
Zarządzanie kodami katalogowymi oraz opisami technicznymi produktów
Import i aktualizacja katalogów na podstawie zewnętrznych baz danych (ERP)

 

Metodologia projektowania
Zarządzanie metodami zgodnie ze standardami
Oznaczanie wyposażenia, złącz, połączeń, kabli
Graficzna reprezentacja kabli i złącz
Zarządzanie blokami i arkuszami formatowymi

 

Zarządzanie danymi oraz wymiana danych

  

Formaty graficzne
DXF/DWG, BMP, JPEG, TIFF, PCX, SVG,CGM…

 

Formaty danych
XLS, DOC, HTML, XML …

 

Formaty baz danych
MS Access®, Oracle®, SQL server®…

 

Format wymiany danych o wiązkach (Wiring exchange format)
XML (CATIA V5), NWF (Pro Engineer)...    

  

Ten moduł pozwala rysować plan 2D wiązek harness, w relacji ze schematem elektrycznym
Rysunki wiązek harness
Routing (trasowanie) żył i kabli w wiązce, na podstawie schematu i oznaczeń
Obliczanie długości
Specyficzne zestawienia danych o wiązkach harness

 

Optymalizacja procesu trasowania
Pozycjonowanie akcesoriów
Optymalizacja trasy przebiegu
Uwzględnianie odgałęzień w obliczeniach

 

Rysunki wiązek dostarczają informacji o wszystkich obiektach wchodzących w skład wiązki harness
Wiązki i odgałęzienia
Aparatura łączeniowa (zaciski, skrzynki łączeniowe, itd.)
Izolatory i inna aparatura zabezpieczająca wiązkę
Akcesoria dodatkowe wiązki harness
Wymiarowanie wiązek

 

 

Harness Package image


Ten moduł umożliwia wymianę danych o wiązkach z systemem  Catia V5.

Dane o kablach i wiązkach wyekstrahowane ze schematów ideowych są importowane w formacie XML do projektu mechanicznego, w celu obliczenia rzeczywistej długości kabli. Informacja ta jest przenoszona do schematów ideowych, a listy kabli są aktualizowane.

 

Plik XML zawiera informacje o połączeniach pomiędzy aparatami (from-to) oraz dane żył i characteristykę techniczną wyposażenia, konektorów, żył i kabli … (przekrój, średnicę gięcia, masę właściwą itd….).

 

Dane te umożliwiają trasowanie (routing) żył w wiązkach, które były utworzone w systemie Catia. Po trasowaniu, przekroje i wymiary wiązek są przeliczane, zgodnie z rzeczywistością.

 

Z systemu CATIA można z kolei zaimportować do SEE dane o długościach żył i kabli w wiązka, w celu wykonania zestawienia materiałów.

 

Tym samym, dane elektryczne i mechaniczne są uzgodnione.   

  

Ten moduł umożliwia zarządzanie projektami SEE w systemie Smarteam.

 

SmarTeam Integration umożliwia:

  

Zarządzanie dokumentami SEE Electrical Expert
Tworzenie, usuwanie oraz zarządzanie cyklem życia
Używanie SMARTEAM VIEWER do podglądu projektów SEE

 

Wiązanie dokumentów
Ekstrakcja komponetów użytych w dokumentach do bazy danych SMARTEAM 

 Pytania? Komentarze? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy wkrótce.