Kontakt

Ulotka

SEE Electrical Expert : Ulepszenia w V4R2

 

V4R2 SP7 (4.47a), wydana 19 czerwca 2017 roku

Oto lista ulepszeń:

Zapis PDF: Dla eksportu do formatu PDF podniesiono rozdzielczość z 600DPI na 1200 i 2400DPI

Tłumaczenia i projekty wielojęzykowe: Użytkownik może wymienić język projektu na inny bez utraty zawartości tekstów

Rysunki parametryczne: Rozwinięto sposób generowania rysunków podłączeń kabli tak, że kable mogą być generowane jeden za drugim od góry do dołu arkusza

Pluginy: Wprowadzono nową wtyczkę, przeznaczoną do importu do projektu SEE długości kabli i przewodów z Siemens NX

Edytory: Jest utrzymywana propagacja pomiędzy symbolem master, a widokiem w szafie, pomimo wyłączenia propagacji atrybutów użytkownika

Import DXF/DWG: Udoskonalono import z DWG linii z transkrypcją na połączenia elektryczne SEE, z zachowaniem koloru dziedziczonego po właściwościach warstwy w DWG

Eksport DXF/DWG: Eksport z SEE do DWG w trybie polecenia systemowego (batch mode) może zapisać pliki DWG schemat po schemacie i w strukturze folderów odpowiadającej grupom projektu SEE

Tłumaczenia i projekty wielojęzykowe: Wprowadzono nową wtyczkę, przeznaczoną do edycji właściwości atrybutów tekstowych symboli w projekcie i w bibliotece w środowisku. Dotychczasowa wtyczka zmieniała jedną właściwość Tłumaczalny

Licencjonowanie: Rozszerzono funkcjonalność zabezpieczenia licencji typu Flex LM o możliwość wypożyczenia licencji i pracę poza siecią lokalną (off-line)

 

 

V4R2 SP6 (4.46c), wydana 13 marca 2017 roku

Oto lista ulepszeń:

Eksplorator Danych Elektrycznych: Do widoku eksploratora danych elektrycznych dodano dla sekcji Listwy/Złącza możliwość wyświetlania według Funkcji i umieszczenia Funkcji w kolumnie informacji

Edytor listew i generowanie rysunków listew: Listwa DIN może obsługiwać podłączenie do jednego zacisku kilku żył/przewodów. Wprowadzono nowy przełącznik w opcjach listwy, zarządzający zezwalaniem na dodawanie mostków tylko w przypadku, gdy zaciski przylegają do siebie na widoku edytora. Powiększono limit powiązań dla metody zaciski logiczne/fizyczne z 100 do 500

Tłumaczenia i projekty wielojęzykowe: Dostępna jest nowa opcja w konfiguracji programu. Przeznaczona jest do licencji sieciowej na kluczu HASP i pozwala na użycie licencji 'Tłumaczenia' z projektami wielojęzykowymi, w zależności od potrzeby edycji projektu

Eksport DXF/DWG: Eksport DWG/DXF tworzy samoczynnie foldery z nazwami zgodnymi ze strukturą grup projektu. Wprowadzono natępujące reguły nazywania eksportowanych rysunków: Grupa Numer.Tytuł rysunku oraz Numer rysunku.Tytuł rysunku

Import DXF/DWG: Kontynuowany jest rozwój konfiguracji importu rysunku DWG z przypisaniem logiki obiektów SEE do bloków, linii i tekstów DWG. 

Rysunki parametryczne: Zatwierdzenie rysunku parametrycznego klasyfikuje brak makropodstawienia z bazy danych jako ostrzeżenie, a nie błąd

Synoptyka: Połączenie kablowe ze schematu na schemat może być edytowane w trybie wielodostępu, ponieważ dodano specjalne zarządzanie symbolami We/Wy tak, że jeden z użytkowników ma dostęp do symbolu wejścia, a drugi do symbolu wyjścia.

Viewer: Możliwe jest kopiowanie z przeglądarki SEE Viewer do SEE Electrical Expert nie tylko komentarzy, ale również symboli i grafiki

 

 


W V4R2 nowy system udostępnienia licencji,

ułatwienia nawigacji,

2 nowe moduły!

SEE Electrical Expert Environment Manager

 

SEE Electrical Expert Harness Manufacturing

 

- Nowe sposoby zabezpieczeń programu: licencje internetowe. Oprócz zabezpieczenia kluczem USB, wprowadzamy zabezpieczenie internetowym kodem zabezpieczającym program.

 

- nawigacja pomiędzy cewką <=> zestykiem, kodem katalogowy <=> zestawieniem itd....
- eksport projektu do PDF z hiperłączami cewka <=> zestyk, kod katalogowy 
<=> zestawienie...
- łatwiejsze zarządzanie językami i tłumaczeniami, języki nie są powiązane z warstwami
- łatwe wstawianie znaków specjalnych np. znaku Ohma, liczby PI itd. wewnątrz tekstu
- kopiowanie stref rysunku pomiędzy otwartymi projektami
- rozwój Edytora Danych Elektrycznych
- nowy sposób wizualizacji zacisków piętrowych
- dodano możliwość wstawiania komentarzy narysunkach
- nowy sposób wymiarowania na rysunkach zabudowy szaf
- możliwość dzielenia listwy montażowej montowanej w szafie rodzielniczej
- i dużo więcej...

 

- projektowanie szaf w formacie 3D
- proste rozmieszczanie aparatury w szafie
- wstawianie na szynach
- wykrywanie kolizji
- sprawdzanie spójności ze schematem zasadniczym
- import/eksport DWG/DXF, IGES, STEP i STL

 

(zawiera funkcje modułu 3D Panel)

- rozprowadzanie przewodów (wire routing)
- obliczanie długości przewodów
- zestawienia do produkcji rozdzielnic (otworowanie, długości przewodów…)
- połączenie z narzędziami CNC

 

 

- obliczanie przyrostu temperatury powietrza wewnątrz szafy
- weryfikacja w zadanym zakresie temperatur
- obliczanie danych ogrzewania, klimatyzacji lub wentylacji

 

(zawiera moduł Harness Documentation)

- Rozplanowanie wiązki w skali 1:1 (formboard/jigboard)

- Kontrola ugięć gałęzi wiązek

- Zarządzanie zakończeniami żył

- Wyświetlanie przekrojów gałęzi

 

- Synchronizacja środowisk projektowych

- Aktualizacja środowiska lokalnego na podstawie środowiska zapisanego na serwerze

 

 

Masz pytanie ? Skontaktuj się z Nami email. Odpowiemy wkrótce.

 

 

- Synchronisation bidirectionnelle de l'environnement ;

- Mise à jour de l'environnement « local » en accord avec l'environnement « de référence » (stocké sur le serveur) ;

- Mise à jour manuelle ou automatique de l'environnement ;

- Les extractions (symboles, références matériels … ajoutés ou modifiés dans l'environnement « local ») peuvent être envoyées à l'administrateur de l'environnement pour validation et mise en place sur le serveur de l'environnement « de référence ».