Kontakt

Prezentacje online

Ulotka

SEE Electrical Expert : Ulepszenia w V4R3

 

 

Wersja V4R3 programu SEE Electrical Expert otwiera kompletnie nowe możliwości projektowania elektryki (design-to-manufacture).
Nowe funkcjonalności pozwalają Ci projektować bardziej kompletnie i szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Image1

 

 

Synchronizacja z procesami mechatroniki i komunikacja z różnymi branżami projektowania dla przemysłu:

 - Integracja z platformą Siemens Teamcenter

 

Image3

Image2

 

- Wymiana danych PLC w formacie AML (AutomationML).

 

Image4

 

Bezpieczny i szybki eksport danych projektowych o przewodach, zaciskach i aparatach.

- Nowa ustandaryzowana integracja z drukarkami etykiet i oznaczników.

- Integracja z maszynami do otworowania, frezowania i rozprowadzania przewodów poprzez moduł 3D Panel+.

Image5

Pełna funkcjonalna walidacja projektu systemu elektrycznego

- Automatyczna deklaracja zachowania symboli wstawionych na schemat dla programów do symulacji (jak dla Prosyst Simac).

 Szybsze i bardziej wydajne projektowanie schematów elektrycznych

- Nowy konfigurator PLC pozwala przypisać schemat podłączenia kanału do adresu WE/WY w module PLC.

Nowe, zoptymalizowane dla Ciebie pakiety programu (Essential, Premium i Enterprise).

Nowe funkcje programu

- Zmiany w edytorach
- Ulepszenia w edycji Harness oraz Jigboard

 

Nowy konfigurator PLC

- Nowe zasady generacji schematów
- Import gotowych konfiguracji PLC

 

 

Kontakt

Prezentacje online

Ulotka