Koszyk
jest pusty
livemarks Facebook Twitter Youtube Linkedin

 

Projektowanie okablowania pojazdów SEE Electrical PLM


SEE Electrical PLM to rozbudowany modułowy zestaw oprogramowania do zarządzania i konfiguracji okablowania dla wszelakiego rodzaju pojazdów i zakładów przemysłowych.

 

SEE Electrical PLM odpowiada na problemy pojawiające się w trakcie całego cyklu projektowania, od zarządzania wymaganiami, jakie ma spełniać projekt, aż do automatycznej generacji diagramów połączeń w ramach jednej bazy danych.

Topologia, z jaką został stworzony ten program, pozwala na łatwą integrację systemów oraz rezerwację miejsca na sprzęt w przestrzeni 3D.  Dodatkowo, pozwala on na zarządzanie cyklem życiowym i konfiguracją wiązek przewodów elektrycznych. 

 

Dlaczego IGE+XAO zdecydowało się na opracowanie zestawu oprogramowania SEE Electrical PLM ?

Obecnie:

  • brakuje zintegrowanych programów na rynku (aplikacje są opracowywane w ramach firmy przez programistów)
  • brak logicznej spójności między:

   – diagramami blokowymi,
   – diagramami funkcjonalnymi,
   – diagramami połączeń. 

  • brak spójności między funkcjonalnością / logiką / modelami 3D
  • brak topologii 3D, a czasem nawet 2D (problemy ze zrozumieniem / czytelnością przy znaczących i skomplikowanych instalacjach, jak np. w samolotach)
  • ograniczenia przy pracy w czasie rzeczywistym:

   – brak możliwości obsługi produkcji seryjnej w czasie rzeczywistym,
   – ograniczona liczba rozwiązań.

 

Ambicje IGE+XAO :

  • zaoferowanie konkurencyjnego rozwiązania
  • umożliwienie wdrożenia w licznych działach projektowych naraz
  • utworzenie bazy danych projektowych, oferującej realne korzyści

   – brak konieczności tworzenia specyficznego oprogramowania przez zakłady produkcyjne / projektowe
   – redukcja zasobów koniecznych do opracowywania oprogramowania.

 

  • spełnienie wymagań rynkowych, stawianych głównie przez branżę lotniczą (Boeing, Airbus, Eurocopter, Embraer,…)
  • duża wartość dodana w porównaniu do CADów Elektrycznych, które :

    – nie są konfigurowalne,
    – nie posiadają funkcji do zarządzania,
    – są niespójne pod względem funkcjonalności / logiki / integracji,
    – nie obsługują powiązań między połączeniami i kablami,
    – nie obsługują topologii 3D,
    – nie oferują funkcji wymiarowania,
    – …

Odkryj możliwości różnych modułów i wersji SEE Electrical PLM :

Definicje urządzeń
- Główne atrybuty

- Numer części, producent
- Opis
- Możliwości podłączenia


Definicje przyłączeń

- Konektory, numery pinów, sprzęt pomiarowy
- Typy, serie
- Grupowanie pinów


Przewody i kable

- Typ kabla (ekranowany, skręcany, koncentryczny)
- Atrybuty przewodów (kolor, grubość)
- Końcówki (rodzaj złącza)


SEE ELECTRICAL EQUIPMENT DEFINITION

 

eed 1

 

eed 2

eed 3

 

 

Zarządzanie listą urządzeń wykorzystywanych przez produkt (samolot, samochód...):
- Identyfikacja elementów (grupy funkcyjne, oznaczenia, ...)
- Konfiguracja urządzeń
- Kod katalogowy urządzenia pobierany z bazy danych aparatury SEE EED (określony przez producenta)
- Podłączenia
      •Konektory
      •Piny

Dekompozycja funkcjonalna urządzeń.

Zarządzenie rozwiązaniami technicznymi:
      • Definicje urządzeń wykorzystanych w ostatecznym produkcie.
      • Zarządzanie wariantami (konfiguracja).
      • Centrum integracji (panele, szafy sterownicze).


Sprawdzanie spójności pomiędzy elementami zainstalowanymi a ich funkcjonalnością
      • Dostęp do listy urządzeń w trakcie projektowania funkcjonalności oraz instalacji

Przypisywanie elementów przyłączeniowych
      • Definicje elementów przyłączeniowych używanych w gotowym produkcie.
      • Zarządzanie wariantami (konfiguracja).
      • Rezerwowanie pinów.

 


SEE Project Manager PLM  to produkt przeznaczony do zarządzania Twoimi projektami utworzonymi w programach z rodziny SEE.


Zaprojektowany z myślą o pracy grupowej, SEE Project Manager PLM jest idealnym rozwiązaniem dla małych, średnich oraz dużych firm. Skupia on oraz chroni wszystkie Twoje pliki Electricala, używając "sejfu".

 

CATIA V5 EXCHANGE
Pozwala on na przeszukiwanie, tworzenie referencji, wielokrotnego użytkowania projektów, jak i łatwość śledzenia operacji dokonywanych na projekcie.

SEE Project Manager PLM organizuje przepływ danych, umożliwiając lepszą komunikację oraz koordynację między różnymi departamentami wewnątrz firmy (dział rozwoju, utrzymania ruchu, sprzedaży, etc.). SEE Project Manager PLM pozwala też na skrócenie deadline'ów.


SEE Project Manager PLM pozwala na zarządzanie produktem w kolektywny sposób.


SEE Project Manager PLM jest dostarczany z bazą danych, pozwalającą na natychmiastowe rozpoczęcie pracy oraz jest łatwo dostosowywalna do indywidualnych potrzeb.


Zależnie od rodzaju organizacji, będziesz mógł zarządzać jedną bądź kilkoma bazami danych zawierającymi Twe projekty elektryczne.

 

 


Do zarządzania diagramami połączeń wykorzystywany jest SEE Electrical Expert.
Pozwala on na:

• Tworzenie odnośników do SEE Electrical Equipement Definition aby łatwo wybierać elementy
• Tworzenie połączeń między elementami
• Definiowanie grup (do wykorzystywania w topologii)SEE Electrical Expert Embedded1


Tworzenie oraz modyfikacja diagramów

- Zarządzanie projektami o wielu arkuszach (referencje między arkuszami).
- Narzędzia dedykowane do wstawiania symboli i sygnałów.
- Automatyczne przecinanie przewodów.
- Funkcje drag&drop, kopiuj/wklej/cofnij, menu kontekstowe, paski narzędziowe
- Ręczne lub automatyczne tagowanie komponentów.
- Zarządzanie adresami krosowymi w czasie rzeczywistym (również między arkuszami)


Bogate opcje zarządzania przyłączami
- Automatyczne wstawianie konektorów.
- Wybieralny kod katalogowy części.
- Automatyczna numeracja pinów, zgodnie z kodem katalogowym.
- Zarządzanie wszystkimi typami pinów.
- Zarządzanie pinami, podmienianie pinów, piny zapasowe.
- Zarządzanie konektorami (złącze, piny, akcesoria)
- Zarządzanie złączkami (automatyczna numeracja pinów…).


Zarządzanie sygnałami, przewodami, kablami, ekranowaniem
- Zarządzanie sieciami sygnałów w czasie rzeczywistym.
- Dostosowywanie numerami kabli, przewodów, średnicami, kolorami...
- Ustalanie typu kabla (ekranowany, skręcany, koncentryczny).
- Wybór numeru katalogowego z bazy danych.


Generowanie raportów
- Automatyczne tworzenie list:

- Sprzętu,
- Przewodów,
- Kabli
- Producentów, ect...


Biblioteki symboli
Do programu załączone są bazy symboli zgodne z międzynarodowymi standardami takimi jak ATA, BNAE, DOD-STD-863B…


Edytor symboli
- Twórz, modyfikuj, organizuj biblioteki symboli.


Metodologia pracy
Metody zgodne z międzynarodowymi standardami.
Sprzęt, konektory, sygnały, numeracja kabli i przewodów.
Reprezentacja graficzna konektorów oraz kabli.
Zarządzanie segmentami oraz rozmiarem arkusza.

KOMPATYBILNOŚĆ

Formaty graficzne
DXF/DWG, BMP, JPEG, TIFF, PCX, SVG,CGM…


Formaty do wymiany danych
XLS, DOC, HTML, XML …


 SEE ELECTRICAL EXPERT Embedded2 

SEE ELECTRICAL EXPERT Embedded3


Interaktywne projektowanie i modelowanie okablowania i wiązek harness.


Moduł Topology pozwala na definiowanie okablowania systemów dzięki integracji procesu projektowania z modelem 3D.


see topology plane

see topology 1

see topology 2

seetoposcreenshot spmplm

see-topo-2

see-topo-3

see-topo-4

 SEE Generative View logoSEE Generative View
pozwala na generowanie diagramów połączeń dzięki zebranym z bazy danych informacjom, używając danych wiązek utworzonych przez moduły Topology oraz Topology Viewer.

Schematy są generowane do programu SEE Electrical Expert.

To oprogramowanie jest bardzo wydajne przy serwisowaniu oraz sprawdzaniu projektu.

SEE VIEW
 

Wiązka przewodów w projekcie jest kombinacją :
      • listy podłączeń wiązki (kable, podłączone urządzenia, końcówki)
      • parametrów geometrycznych i akcesoriów wiązki
Obliczanie wiązek pozwala na określenie :
      • Długości kabli
      • Średnic, z uwzględnieniem kabli oraz izolacji
      • Parametry takie jak masa, środek ciężkości, koszt, liczba elementów
      • Podsumowanie materiałów użytych w wiązce

 

Zarządzanie danymi oraz usługami
 - Menedżer konfiguracji
      • Stwórz kilka alternatywnych systemów / instalacji / przewodów
      • Optymalizuj stopień powtarzalności między alternatywami
 - Zarządzanie zmianami
      • Kontroluj wszystkie modyfikacje dokonywane na bazie danych
      • Organizuj zadania użytkowników dzięki Workflow (projektowanie współbieżne)
      • Podgląd w historię zmian (kto i kiedy)
 - Inne standardowe funkcje PDM :
      • Zarządzanie cyklem życiowym: sprawdź stopień rozwoju produktu
      • Wersjonowanie projektu
      • Zablokuj modyfikacje : chroń dane przed niechcianymi zmianami

Określ lokalizację sprzętu
      • Według struktury produktu
      • Przez miejsce instalacji (szafa sterownicza)
Przypisuj porty urządzeń do portów w Centrum wyposażenia
Przypisz urządzenia do:
      • Centrum wyposażenia
      • Szyn mocujących
Wyślij wymagania do projektanta modelu 3D:
      • Lista sprzętu konieczna do uwzględnienia w modelu 3D

Projektuj organizację elementów w szafie
     • Ustalanie numeru części do zamontowania
     • Dodaj akcesoria

 

LID

LID 2

LID 3

Określaj rozwiązania/wersje konektorów

• Odłącz projektowanie tych elementów od projektu diagramów połączeń oraz wiązek przewodów
• Zarządzaj umiejscowieniem elementów przyłączeniowych w instalacji (element na którym jest instalowana)
• Określ zajętość pinu
• Przeglądarka elementów przyłączeniowych pomagająca użytkownikowi programu na łatwe odnalezienie określonych elementów

 

device manager

device manager 2

device manager 3

 

Dwa tryby pracy:
- "dokumentacja":  tworzenie dokumentacji 2D wiązek - porównywanie wersji - dołączaj Zestawienie Materiałów, itp.
- "jigboard": tworzenie przewodów na desce kreślarskiej - zarządzaj gotowymi layoutami

        jigboard1

jigboard2

jigboard3

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt.