Trial

Ulotka

Program SEE Electrical Dodatki


SEE Electrical oferuje dodatkowe moduły, które można zakupić w celu spełnienia dodatkowych potrzeb związanych z projektowaniem

Dodatki do SEE Electrical

 • Moduł WEB Catalog Access: Internetowy katalog aparatury z symbolami (wymagane minimum Standard i Opieka Serwisowa)
 • Moduł Cabinet Layout: Zabudowa szaf (wymagane minimum Standard)
 • Moduł House Installation: Projektowanie instalacji elektrycznych na planach budynku
 • Moduł Installation Standard: Generowanie schematów jednokreskowych na podstawie planów instalacji
 • Moduł Inteligence PDF: Zapis w plikach PDF z nawigacją
 • Moduł Open Data: Zarządzanie bazą danych elektrycznych w programie Excel (wymagany minimum Standard)
 • Moduł Translation: Tłumaczenie projektu na podstawie słownika wyrażeń (zawarty w Advanced)
 • Moduł Cabinet Thermal Calculation: Obliczanie przyrostu temperatury powietrza wewnątrz szafy
 • Moduł 3D Panel+: projektowanie rozdzielnic elektrycznych w formacie 3D (wymagany minimum Standard)
 • SEE Part Libraries: rozbudowa katalogów aparatury na życzenie klienta (wymagany minimum Standard)

 

Zalecane konfiguracje zakupowe SEE Electrical

 • Zalecana konfiguracja program do rysowania schematów elektrycznych, listew i zestawień : Standard + PDF
 • Zalecana konfiguracja program do rysowania schematów instalacji elektrycznych : Standard +  Installation Standard + PDF
 • Zalecana konfiguracja program do rysowania schematów elektrycznych, listew i zestawień oraz zabudowy szaf : Advanced + Cabinet Layout + PDF
 • Zalecana konfiguracja dla biura projektów z 3 projektantami : 1 licencja 3 stanowiskowa z możliwością zwalniania i pobierania licencji pomiędzy komputerami 3 x (Advanced + Cabinet Layout + Installation Standard + PDF)
 

 

SEE Web Catalogue

 
 
Najważniejszym dodatkiem jest dostęp do portalu zawierającego setki tysięcy kodów katalogowych i symboli:

Aby klient mógł używać tego dostępu, musi mieć zakupioną konfigurację Standard lub Advanced, oraz mieć opłaconą Opiekę Serwisową na posiadany program. 

SEE Web Catalogue to:

 • ponad 700 000 kodów katalogowych,
 • 900 producentów,
 • 20000 symboli związanych z kodami.

Ten najbardziej kompletny katalog na rynku, zawiera ponad 700000 kodów katalogowych dostarczanych przez ponad 900 producentów aparatury. 20000 specyficznych symboli, związanych z kodami katalogowymi podkreśla jego znaczenie dla projektanta. Katalog jest uzupełniany codziennie o nowe kody oraz symbole.

 

Installation

Projektowanie instalacji elektrycznych na planach budynku w 2D

Moduł umożliwia projektowanie instalacji elektrycznej na pobranym lub narysowanym podkładzie budowlanym.

Łatwe w użyciu funkcje rysunkowe są dostosowane do potrzeb instalatorów.

Poprzez interfejs DXF/DWG możesz czytać bezpośrednio plany budowlane otrzymane od architekta.

Umożliwia także:

 • łatwe wstawianie ścian, okien, drzwi
 • wstawianie symboli z biblioteki instalacji, złącza, łączniki, gniazda oraz inne
 • wstawianie na poziomach montażowych
 • wstawianie kabli i przewodów
 • generowanie list kablowych.

Funkcje obejmują automatyczny obrót symboli (zgodnie z kierunkiem ściany), łatwe kopiowanie i oznaczanie oraz pracę w skali i wymiarowanie.

 

Generowanie schematów jednokreskowych na podstawie planów instalacji elektrycznej 

W konfiguracji Standard dodatkowo dostępne są następujące funkcje:

 • automatyczne trasy (wyszukiwanie najlepszych tras dla przewodów)
 • sprawdzanie poziomu trasy oraz jego zmiana
 • wyświetlanie końcówek aparatów
 • wygaszanie kabli i przewodów
 • deklarowanie standardowych poziomów montażowych
 • deklarowanie pomieszczenia i obwodu bezpiecznika (wartość prądu)
 • dobór kodów z katalogu producenta.


 

schemat-jednokreskowy-see-electrical

 

 


 

Schematy jednokreskowe mogą być automatycznie wygenerowane na podstawie planów instalacji, pod warunkiem prawidłowo zdefiniowanej rozdzielnicy i obwodów z odbiornikami.

 

Cabinet Layout

Proste projekty pulpitów i szaf w 2D:

Moduł ten pozwala profesjonalnie projektować pulpity sterownicze i szafy w formacie 2D. Aparaty wstawiane są bezpośrednio z listy, która zawiera wszystkie części użyte w projekcie.

Elementy wstawiane do szaf są prawidłowo skalowane, pobierają dane o szerokości i wysokości z katalogu aparatury (konieczny minimum Standard).

Aparaturę można rozmieszczać na szynach. Do szaf można wstawiać korytka.

 

3D Panel+

 

szafa3d

 

Projektowanie szaf elektrycznych w 3D

Główne korzyści:

 

 • integracja projektowania schematów z projektem szafy 3D
 • proste rozmieszczanie aparatury w szafie, przyciąganie do szyny lub rozmieszczanie na płycie
 • wykrywanie kolizji
 • sprawdzanie spójności ze schematem zasadniczym
 • rozprowadzanie przewodów (wire routing)
 • optymalizacja długości przewodów
 • zestawienia materiałów (otworowanie, długości przewodów, itd.)
 • bezpośrednie połączenie z narzędziami CNC i import/eksport DWG/DXF, IGES, STEP i STL 

Należy posiadać minimum SEE Electrical STANDARD

 

Open data

  

SEE Electrical V6R1

 

Wydajna wymiana danych projektowych:

Ten moduł oferuje możliwość eksportu danych projektowych, zestawień, list kablowych, list PLC do formatu Excel.

Zapis w znanym formacie danych:

Działy realizacji zamówień otrzymują dane w typowym formacie, które mogą opracowywać osoby nie znające programu SEE Electrical.

Moduł ten może być używany z Basic, Standard lub Advanced.

 Obejrzyj filmy

Inteligence PDF Module 

Ten moduł umożliwia generowanie ''inteligentnych'' plików PDF. W odróżnieniu od tyopowego zapisu rysunków do formatu pdf, wygenerowane tym modułem pliki, są powiązane między sobą, obrazując cały projekt. Użytkownik może nawigować w projekcie pomiędzy schematami, poprzez wskazywanie adresów krosowych powiązanych elementów.

 

Cabinet Thermal Calculation

 PLCabinet-thermal

 

Ten moduł umożliwia przeprowadzanie obliczeń cieplnych rozdzielnicy. Wymagane jest posiadanie minimum SEE Electrical Standard.

 

IEEE Circuit Diagrams

  

SEE Electrical - clip image

 

Ten moduł dostosowuje SEE Electrical do kanadyjskiego i amerykańskiego sposobu projektowania elektrotechniki. Nie jest oferowany w Polsce.

 

Intelligent Legacy Modul

 

SEE Electrical - clip image

 

 

Ten moduł umożliwia rysowanie schematów elektrycznych na bazie rysunków DXF/DWG, służących jako tło.

W zależności od wersji SEE Electrical, moduł ten oferuje różne możliwości:


Basic : Przetwarzanie i skanowanie danych

Skanowane podkłady (tła) umieszczane są w oddzielnych rysunkach projektu SEE.

Podczas wstawiania symboli na podkład, istniejące w podkładzie symbole są zakrywane. Dlatego, czas potrzebny na przerysowanie projektu z formatu dxf/dwg ulega znacznemu skróceniu.


Standard : Narzędzie do rozpoznawania tekstu i grafiki

Zawartość importowanego pliku DXF/DWG może być rozpoznana pod względem wielkości i rodzaju oraz przekonwertowana na teksty i symbole SEE Electrical.

Dzięki temu, wczytane rysunki DXF/DWG, będą zamienione na funkcjonalne schematy elektryczne z prowadzeniem adresacji krosowej, nadzorem nad oznaczeniami, wykrywaniem zestyków i zacisków listwowych, umożliwiając generację listew i zestawień. Użytkownik musi zdefiniować tablicę odpowiedników, przed rozpoczęciem procesu.

Advanced : Zawiera obie wyżej opisane możliwości.

 

Trial

Ulotka