Koszyk
jest pusty
livemarks Facebook Twitter Youtube Linkedin

 SEE Electrical : Nowa wersja V8R1 build 19


Nowa wersja dostępna jest od 29 listopada 2015 roku. Zawiera szereg ulepszeń i zmian oraz wyposażona jest w dodatkowe symbole i katalogi aparatury. Najważniejsze ulepszenie dotyczy korzystania z portalu WEB Catalog. Po zainstalowaniu builda 17, można pobierać także symbole. Klienci muszą posiadać opiekę serwisową oraz WEB Catalog Access.

30 maja 2016 ukazał się patch do programu, build 18, dostępny w ramach Opieki Serwisowej.

5 września 2016 ukazał się patch do programu, build 19, dostępny w ramach Opieki Serwisowej. Ten patch zawiera nową strukturę środowisk pracy projektanta. Kanały sterownika pobierane z Web Catalog są opisywane. Jest to zarazem wersja testowa programu - Trial.

 download 

Pobierz najnowszą wersję i wypróbuj za darmo

 

 

Ulepszenia:

 

Aktualna lista zmian w V8R1 build 19 - pobierz plik

 

Generalne ulepszenia

 

• Możliwość drukowania obszarów rysunku
• Unicode
• Numery porządkowe spisów treści razem z rysunkami
• Zarządzanie wyświetlaniem nazwy zakładki rysunku
• Zmiana atrybutów tekstowych w strefie
• Parametryzacja oznaczania zacisków i kabli

 

 

Schematy zasadnicze

 

• Strukturyzacja projektu, dodanie możliwości zakładania folderów
• Możliwość zagnieżdżania grup rysunków

 

 

Katalog aparatury

 

Pobieranie symboli z WEB Catalog - od V8R1 build 17

• Filtrowanie kodów w zakresie wybranego producenta
• Podczas importu można filtrować kody wg daty utworzenia
• Podczas importu kodów można wybrać czy kody istniejące mają być zastąpione
• Usprawniono zarządzanie przekrojem żył kabla

 

Zestawienia

• Rysunki listew zaciskowych z aparatami zostały usprawnione

 

Nowy moduł 3D Panel

- projektowanie szaf w formacie 3D
- proste rozmieszczanie aparatury w szafie
- wstawianie na szynach
- wykrywanie kolizji
- sprawdzanie spójności ze schematem zasadniczym
- import/eksport DWG/DXF, IGES, STEP i STL

Nowy moduł 3D Panel Manufacturing

- rozprowadzanie przewodów (wire routing)
- obliczanie długości przewodów
- zestawienia do produkcji rozdzielnic (otworowanie, długości przewodów…)
- połączenie z narzędziami CNC

 

 

Nowy moduł Cabinet Thermal Calculation

 

- obliczanie przyrostu temperatury powietrza wewnątrz szafy
- weryfikacja w zadanym zakresie temperatur
- obliczanie danych ogrzewania, klimatyzacji lub wentylacji