Kontakt

Trial

Ulotka

 

Program SEE Electrical Standard

Bogaty, wysokiej wartości opcje projektowe - zalecany i preferowany wybór

 

SEE Electrical Standard to wyższy poziom SEE Electrical. Ekonomiczne rozwiązanie dostarczające korzyści użytkownikom, którzy regularnie produkują i sprawdzają dokumentację elektryczną. Standard zawiera wszystkie funkcje poziomu Basic. Dodatkowo oferuje szeroki zakres możliwości wspomagających szybką produkcję i efektywne zarządzanie schematami elektrycznymi.

SEE Electrical Standard obejmuje technologie projektowania umożliwiające efektywne zarządzanie danymi projektowymi wraz z doborem aparatury. Wstawianie symboli na podstawie kodu katalogowego jest najbardziej intuicyjnym sposobem projektowania, który oferuje Standard.

See Electrical Standard image

 

Węzły kierunkowe i drabinki styków tworzą przejrzystą dokumentację

 

♦ W pełni zintegrowane z katalogiem aparatury styczników i przekaźników zarządzanie stykami, pozwala unikać błędów projektowych. Zarządzanie stykami głównymi i pomocniczymi w czasie rzeczywistym stanowi o wartości dla użytkownika.

♦ Dołączony katalog aparatury producentów może być rozbudowywany ręcznie lub poprzez import z formatu XML, Excel oraz ECAD. Program oferuje szereg zestawień materiałowych.

♦ Zarządzanie sterownikami PLC umożliwia wymianę danych pomiędzy kartami i kanałami sterownika.

♦ Do zarządzania projektem i oznaczeniami użytkownik może zastosować hierarchię opartą na funkcji i lokalizacji urządzeń, zgodnie z normą IEC.

♦ Połączenia mogą być numerowane automatycznie zgodnie z różnymi formatami. Można deklarować kierunek połączenia, poprzez wyświetlenie węzłów kierunkowych.

  

♦ Edytor bazy danych elektrycznych pozwala na modyfikację aparatów w arkuszu. Efekty zmian wprowadzonych w arkuszu są natychmiast przenoszone na schemat.

♦ Użytkownik ma możliwość stworzenia własnych szablonów zestawień materiałowych. Eksport zestawień do programu Excel przyspiesza współpracę z dostawcami aparatury i realizację zamówień.

 

See Electrical Standard image

 

Automatycznie generowane listwy zaciskowe z kablami, żyłami i mostkami użytkownik dostosowuje do własnych potrzeb

 

 Wiele różnych szblonów listew (pionowe, poziome, typu Matrix) zadowoląznakomitą większość użytkowników. Projektant może stworzyć nowe wzorce listew montażowych. 

 Użytkownik może wstawiać rysunki pomiędzy istniejące i przenumerowywać je, zgodnie z potrzebami.

 

 

Szczególne korzyści z zakupu programu SEE Electrical odnoszą wszelkiego rodzaju producenci maszyn i rozdzielnic. Konfiguracja Standard + Cabinet Layout umożliwia wykonywanie pełnych projektów maszyn wraz z koniecznymi skrzynkami sterowniczymi i rozdzielnicą.

Dzięki prostocie i pewności działania, program jest zalecany dla działów utrzymania ruchu. Już w 2006 roku zdobył w Polsce tytuł Produktu roku w plebiscycie czasopisma ''Inżynieria i Utrzymanie Ruchu w Zakładach Przemysłowych''.