Pytanie: Jaka jest cena opieki serwisowej?

Odpowiedź:

Cena opieki serwisowej wynika z posiadanej konfiguracji programu oraz okresu serwisowania liczonego w okresach rocznych. Oferty cenowe przygotowywane są przez Pana Dominika Cichego i wysyłane mailem.