Pytanie: Jaka jest misja osoby zatrudnionej na stanowisku Maintenance Contract Coordinator?

Odpowiedź:

Maintenance Contract Coordinator na 60 dni przed dniem końca biężacej opieki (lub 60 dni przed upływem Umowy Serwisowej), wysyła estymację kosztów Opieki Serwisowej na kolejny rok. Po zakupie nowej licencji lub rozbudowy jest zobowiązany wysłać kolejną estymację kosztów opieki (w ciągu 15 dni od dostawy nowego programu). Osoba koordynująca prawa klienta do opieki serwisowej odpowiada na wszelkie kwestie związane z polityką cenową, wyjaśnia zasady udzielania pomocy technicznej, wskazuje korzyści z objęcia opieką serwisową Państwa programu i rozwiązuje różne problemy związane z prawami dostępu do strefy klienta, informuje o posiadanych modułach programu, o prawach do określonej wersji programu itd.. Zadania te nie obejmują udzielania serwisu technicznego i generowania kodów zabezpieczających program. Każdy kraj ma własną organizację oferującą Opiekę Serwisową.

Funkcję Maintenance Contract Coordinator, pełni od 5 lat Pan Dominik Cichy w. 436.