Pytanie: Jaki rodzaj modyfikacji wprowadzany jest do programu?

Odpowiedź:

Są trzy rodzaje modyfikacji programu:
Regularny rozwój programu: Rozwój w relacji do zmian norm projektowych i rynkowych.
Korekcyjna opieka serwisowa: Korekcja błędów wskazanych przez klientów oraz pracowników działu After Sales i przekazanych do działu R&D. Błąd jest korygowany pod warunkiem uzyskania powtórzenia błędu. To pozwala na dostarczanie programu o dobrej jakości działania funkcji.
Progresywna opieka serwisowa: Wprowadzanie ulepszeń i poprawek. Dostarczanie nowych wersji oraz patchy dla klientów z Opieką serwisową. Aktualizacja dokumentacji technicznej związanej z nowymi wersjami programu. Ulepszenia są ustalane przez komitet techniczny ds. rozwoju oprogramowania. Brane są pod uwagę przede wszystkim sugestie ze strony klientów oraz konieczne zmiany związane z tendencjami rynkowymi w dziedzinie programów do projektowania elektryki.