Pytanie: Dlaczego opieka serwisowa SEE to priorytet dla klienta?

Odpowiedź:

Wszyscy klienci posiadający programy SEE powinni objąć je opieką serwisową, aby wykorzystać maksymalnie inwestycję związaną z zakupem programu. Programy zakupione w IGE+XAO przeznaczone są do projektowania, a więc siłą rzeczy ich użycie musi być dostosowywane do rodzajów branży, co determinuje konieczność pomocy technicznej. Dzięki aktualizacjom i serwisowi technicznemu, nasi Klienci oszczędzają czas i pieniądze. Tylko firmy objęte opieką serwisową otrzymują regularnie nowe wersje programów. Uzyskasz także pomoc w przypadku pytań związanych z użytkowaniem programu, instalacją i problemami ze sprzętem i systemem operacyjnym.