2011/2012 dönemi için konsolide ciro (IFRS, Uluslar aras1 Finansal Raporlama standartlar1) normunda.

Toulouse, 14 Eylül 2012, the IGE+XAO Grup duyuruları
4.ncü çeyrekteki faaliyetlerde büyüme ivmesi: +%7,1


IGE+XAO, 2011/2012 döneminde 4 ncü çeyrekte gerçekleşen faaliyetlerden kaynaklı %7,1’lik bir artışa tekabül eden, bir yıl önceki 5,722,431 avroya kıyasla 6,131,260 avroluk ciro tutarındaki artıştan memnundur. Üç aylık faaliyet özellikle Kuzey Avrupa ve Asya’daki güçlü dinamizmden kaynaklanmıştır. Bu süreç içinde Grup, belirli pazarlardaki büyüme dinamiklerinde olduğu gibi kendisine ait en mükemmel ürünlerin - SEE Electrical and SEE Electrical Expert - piyasaya arz edilmesinden kaynaklanan olumlu etkilerin sonucunda 23,385,942 avroya ulaşan %4.8’lik bir ciro artışına sahip olmuştur.

Kendi sonuçları ve güvenilir esaslarına dayalı olarak grup Amerika ve Asya kıtalarında kendi varlığını pekiştirmek suretiyle gelişimini uluslar arası platformda sürdürmeyi amaçlamaktadır. Buna paralel olarak, Electrical PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) çalışmaları havacılık, uzay ve nakliyat alanlarında talepleri karşılayacak şekilde arttırılacaktır. Grubun “Çalışma Planına” göre bu faaliyetler yüksek bir karlılık düzeyinde gerçekleşecektir.

Mali açıdan bakıldığında, IGE+XAO özellikle %25’den daha yüksek bir işlevsel karlılıkla ve yüksek düzeyde bir karlılığı sürdürmek suretiyle çalışma faaliyetlerinde gelişmeyi amaçlayarak kendi hedeflerini gerçekleştirmesine imkan tanıyan bir nakit akışıyla birlikte 31 Ocak 2012’de güvenilir bir yapıya sahip olmuştur.


news_photo2


Download PDF Electrical CAD