Bu ürünü satın almak için

Belgelerini okuyun

SEE Electrical Expert Modülleri

 

SEE Electrical Expert temel paketler

 

SEE Electrical Expert, elektik şemaları oluşturmak ve değiştirmeye yönelik tüm temel fonksiyonları kapsayan 2 farklı paket halinde sunulmaktadır.

 

Kontrol paketi:

Endüstriyel tesisatlar ve otomasyona özeldir:

• Malzeme, bağlantı, eşpotansiyel ve tel işaretleme;

• gerçek zamanlı çapraz referans yönetimi;

• lojik kısıtlara (kullanılan ve kullanılabilen kontakların sayısı) göre malzeme seçimi

 

Kablo tesisatı paketi:


Gömülü sistemlerin kablo bağlantılarına yöneliktir:

  •  • Sinyaller, teller, kablolar, ekranlama, konektörlerin... yönetimi
  •  • Tel listeleri, parça listeleri, kablo listeleri üretme.

             Kablolama ve Parça Listesi modülleri dahildir

 

Ek SEE Electrical Expert modlülleri

Kablolama

• Seviye 1 - Terminaller:

- terminal bloğu yönetimi;
- otomatik terminal ve terminal bloğu işaretleme;
- farklı terminal tiplerinin yönetimi (bağlantı kesme, sigortalar, diyotlar, basamaklı, vs.);
- kablo seçme yardımı (tipler, tel sayısı, renkler,...);

- terminal sayfası otomatik üretimi;

- kablolar ve karşılıklı bağlantıların otomatik üretimi;
- devre ve terminal şeridi şemaları arasında gezinebilme.

 

TERMINALS

• Seviye 2 - Sinoptik:

("Terminaller" modülü dahildir)


- tesisat sinoptik tasarımı (yerelleştirme, kablo ve terminal şeridi grafik yönetimi; gezinme);
- otomatik terminal oluşturma ve kablolama;
- şematik çizimlere otomatik terminal ve kablo ekleme;

- çok bağlantılı terminaller;
- otomatik köprü ve nötr yönetimi;
- konektör yönetimint;
- kutular arası kablolama listesi içe aktarımı;
- otomatik kablo listesi yönetimi;

- simgelerin oluşturulması ve bağlantıların üzerine otomatik olarak yerleştirilmesi*;

- grafiksel kablolama listesi*;

- kompleks tesisat kablolaması yardımı*.

 

*Kablo Demeti Paketine dahildir "Kablolama" modülü).

 

SYNOPTIC

 

• Kablo Tesisatı Dokümantasyonu :

- lojik ve fiziksel (2D) elektrik kablo demetleri tasarımı;
- aksesuarların yerleştirilmesi;
- şematik çizimlere göre kabloların ve tellerin otomatik olarak kablo demetine rotalandırılması;
- kablo demeti teli ve kablosu uzunluğunu ve dal çaplarını otomatik olarak hesaplama.

 

  •  Uç Bağlantı Parçası:

 

- tel uç bağlama parçaları ile ilişkili ekipmanların tanımı.

 

PLC Yönetimi

  • PLC:

- PLC konfigürasyonlarının yönetimi;

- ağların ve endüstriyel ağ sistemlerinin yönetimi (uzaktan giriş/çıkış);

- otomatik rak üretimi ve giriş/çıkış şartı şematik çizimleri;

- giriş/çıkış listelerinin içe / dışa aktarımı;

- giriş/çıkış kartı güncelleme.

 

Pano Yerleşim Planı

• Seviye 1 - Paneller :

- ekipman yerleştirme ve çarpma kontrolü;
- ilişkisel boyutlandırma;
- ray ve tel yolu yönetimi;
- kutu seçimi yardımı;
- panel yerleşim planı ve devre şemaları arasında gezinme.

 

PANELS

• Seviye 2 - Panellerin İmalatı:

("Paneller" modülü dahildir)


- panoda kablo rotalama;
- tel uzunluğu hesaplaması;
- tel yolu dolum hızı hesaplaması;
- otomatik kablolama teli listesi;
- delme yerleşim planı üretimi.

 

 

• SolidWorks ile 3D Panel:

- SolidWorks'te 3 boyutlu ekipman yerleştirme;
- ekipman ve panel yerleşim planı gerçek görünümü;
- çarpma kontrolü.

 

Veri Yönetimi

• Düzey 1 - Parça Listesi :

- otomatik malzeme listesi üretimi;
- çok kriterli ayırma ve filtreleme;
- kullanıcı tanımlı sayfa düzenleri (birden fazla şablon mevcuttur);
- oyma makineleri için terminal bloku etiketleri üretme.

 

• Düzey 2 - Parça Listesi Yöneticisi:

("Parça Listesi" modülü dahil)


- MS SQL Server veya Oracle ekipman veritabanı;

- parça listesi yönetimi (2 revizyon arasında evrim);
- ekipman listesini içe aktarma (ön parça listesi);
- otomatik ekipman kodu atama;

- ekipman katalogunda gelişmiş araştırma araçları (SEE Web Katalogu hizmeti aboneleri için)

 

•Seçenekler ve Varyantlar:


- eşsiz bir klasörde çoklu konfigürasyon yönetimi;

- simge bağlantıları veya bağlantı noktaları için geçerlilik işaretlemesi;

- hiyerarşik seçenekler/varyantlar; Boolean ifadesi olarak tanımlanan geçerlilik;

- devre şemaları ve veri dışa aktarım filtrelemesi.

 

Alışveriş ve İletişim

• Eşzamanlı Mühendislik:

- aynı proje üzerinde aynı anda birden fazla kullanıcı çalışabilir;
- çakışma yönetimi (verilere aynı anda erişim);
- başka kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler hemen görülebilir;
- çevrimiçi tartışma (sohbet) araçları.

 

• Tercüme:

- farklı dillerde proje tercümesi;
- çok dilli proje yönetimi.

 

• DXF/ DWG :

- DXF formatı (AutoCAD) ve DWG İçe/Dışa Aktarımı.

 

• Open Data :

- proje verilerinin Excel veya başka herhangi bir uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde düzenlenmesi için veri dışa aktarımı;
- tutarlılık kontrolü ile verilerin geri içe aktarımı.

 

• PDM Connect :

- PDM araçlarında entegrasyon için elektriksel verilerin dışa aktarımı (Teamcenter-Siemens, Windchill-PTC, SAP…).

 

• SmarTeam Entegrasyonu:

- projelerin ve ilişkili belgelerin Enovia SmarTeam PDM'de depolanması ve yönetimi;
- SEE Electrical Expert ve/veya Enovia SmarTeam'den proje yönetimi.

 

• Solidworks ePDM Arayüzü:

- SolidWorks Enterprise PDM'de proje ve nitelik depolama ve senkronize etme.

 

• Interfaces Catia , SolidWorks, Creo, NX, Inventor :

- ekipman ve kablolama listesi dışa aktarımı.

 

• Data Extractor :

- XML formatında özelleştirilmiş veri dışa aktarım.

 

 

Ek hizmetler

• SEE Web Katalogu:

- 700,000'den fazla ekipman kodu, 900 üretici ve 20,000 ekipmana özgü simge ile çevrimiçi ekipman katalogu. Yazılımın her yerinden erişilebilir;

- güçlü arama aracı;

- filtreleme kullanılabilirliği.

 

• SEE Parça kütüphaneleri:

- talep edildiğinde özel ekipman oluşturma hizmeti.

 

Ek paketler 

• SEE Viewer ve SEE Viewer Premium:

          - belge görüntüleme ve yazdırma.

 

• SEE Generative View ve Automatic Diagram Generation:

          - otomatik elektrik projesi oluşturma. 

 

 • SEE Project Manager, SEE Project Manager LT ve SEE Project Manager in the Cloud

           - belge yönetimi.

 

 

Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz var mıdır?

Bu ürünü satın almak için

Belgelerini okuyun