Нашите експерти са тук за вас.
+359 2 8101 101

Уеб страница на 3D Panel+ Copper модул

добре дошълновини › Уеб страница на 3D Panel+ Copper модул

Проектирайте и интегрирайте медни шини в дигиталния близнак на вашите контролни табла

SEE Electrical 3D Panel+ Copper модулът осигурява не само инструменти за ефективен дизайн на медни шини, но също така позволява симулиране на тяхната интеграция в контролното табло и създаването на всички необходими данни за производството. Комбинирайте този модул със стандартните функции на 3D Panel+, за да проверите дигиталния близнак на вашите контролни табла, за да оптимизирате времето и разходите за производство

Оптимизирайте дизайна и производството на контролни табла

Цялостно управление на дигиталния близнак на вашето контролно табло

Оптимизиране процеса на проектиране: Разработване на по-иновативен дизайн
Оптимизиране на производствения процес: По-бързо откриване на проблемите

Какво включва 3D Panel+ Copper модула?

Интерактивно създаване, разширяване и огъване на шини
Асистиране при свързване на шини

Автоматично и напълно персонализирано създаване на отвори и болтове

Откриване на колизии

Автоматично генериране на производствена информация (чертежи, ъгли на огъване, отвори за пробиване, …) Пълна интеграция с работното пространство на 3D Panel+Повече подробности за SEE Electrical 3D Panel+