SEE Electrical

Интуитивен и мощен софтуерен продукт за създаване на чертежи, схеми и диаграми

добре дошъл › SEE Electrical
Изчистване
BASIC 25
436.00
BASIC
612.00
STANDARD
1 184.00
ADVANCED

Този продукт не може да бъде закупен онлайн.

Licences
Licences
Licences
Licences
BASIC 25
436.00
Licences
BASIC
612.00
Licences
STANDARD
1 184.00
Licences
ADVANCED

Този продукт не може да бъде закупен онлайн.

Licences

Този продукт не може да бъде закупен онлайн.

Този продукт не може да бъде закупен онлайн.

Купи SEE Electrical онлайн

След като вашето плащане бъде потвърдено, ние ще активираме лиценза ви в рамките на 24 до 48 работни часа.

Интуитивен Electrical Cad за изготвяне на схеми

В работата си електротехникът трябва да владее техническата и особено проектната документация. Могат да се разграничат въпроси, свързани с електрически изчисления, електрическо проектиране, проектиране на автоматизация, програмиране на PLC, проектиране на кабелни линии, трансформаторни станции, електрически разпределителни устройства, различни видове защита на електрическо оборудване. Затова софтуерът за електротехници обхваща широк спектър.

IGE+XAO предлага cad програми, предназначени за електротехници, за проектиране на схеми. Програма за схематично проектиране е програма, при която проектът представлява база данни от свързани помежду си чертежи, съставляващи база данни. Следователно дизайнът е основната единица, за разлика от графичните програми, при които основната единица е чертежът. Степента на обработка в програмите Cad за електротехници може да бъде различна, но най-вече се контролира повторението на обозначенията на символите, правилността на свързването на краищата на символите, контролът на използването на входовете/изходите в PLC и др. Само с помощта на професионален, доказан софтуер за проектиране може да се постигне безгрешен или почти безгрешен проект. Следователно при изпълнението на проекта на място не се допускат много скъпи грешки.

Много добър и популярен избор сред проектантите е програмата за изготвяне на електрически схеми SEE Electrical.

Програмата See Electrical е оптимизирана, за да ви помогне бързо да проектирате електрически схеми, схеми за автоматизация и PLC. Неговият интуитивен и приятен интерфейс ще ви помогне да бъдете продуктивни веднага щом започнете работа. Този тип кадри са от съществено значение за всеки електротехник, работещ в областта на поддръжката или в проектантски офис. Рисуването на диаграми никога не е било толкова лесно. Електрическите схеми в тази CAD програма са прости и лесни за разбиране, а чертежите са ясни. Можете да се убедите в това, като използвате пробната версия на тази популярна програма. Тя ще работи в продължение на 30 дни от датата на инсталиране и ви позволява да създадете до 3 електрически, автоматизационни, PLC или кабелни схеми в един проект. Ще проверите конфигурацията Basic (Основен), Standard (Стандартен) и Advanced (Разширен). Можете да разпечатате чертежите или да ги запазите като pdf файл.

 

Изтеглете пробна версия на See Electrical и рисувайте в продължение на 30 дни

 

Три нива за по-голяма гъвкавост при проектирането на електрическата инсталация: Basic, Standard, Advanced

SEE Electrical се предлага на три нива – основно, стандартно и напреднало. Всяко ниво предлага специфичен набор от функции на услугата за проектиране на схеми в зависимост от цената. Това ви позволява да изберете нивото, което отговаря на нуждите ви за програмиране на електрически схеми. Преминаването от по-ниско към по-високо ниво е лесно. Трябва само да заплатите разликата в цената за определеното ниво и да изтеглите отново лиценза с по-високото ниво.

SEE Electrical Basic е най-простото приложение за схеми, което ви позволява да чертаете електрически и автоматични схеми, но без да използвате каталози на апаратурата. Дори на ниво версия Basic могат да се създават ефикасно еднолинейни диаграми. Предлага се и ниво Basic 25. Проект, създаден в Basic 25, може да бъде отворен в Basic, Standard и Advanced. Характерно за него е, че броят на диаграмите в един проект е ограничен до 25. Разбира се, могат да се правят произволен брой проекти, да се прехвърлят чертежи между проектите и т.н.. Тази програма за електротехници е със сравнително ниска цена, която се приема от проектанти, изпълняващи по-малко сложни проекти. Проектът, създаден с този продукт, включва заглавна страница, съдържание, електрически схеми и списъци с материали. Изборът на апаратура се извършва ръчно, без връзка с каталога на апаратурата. Ако нуждите на клиента от електрически проекти нараснат, той може да премине към стандартното ниво, включително всички проекти, направени на базовото ниво, като заплати разликата в текущата цена.

SEE Electrical Standard е най-често купуваната конфигурация на софтуера за проектиране на електрически инсталации, която отговаря на всички основни нужди на електротехника, който чертае електрически схеми, схеми на PLC и автоматизация, изготвя декларации и отпечатва клемни ленти. Standard включва всички функции на ниво Basic. Освен това той предлага широк набор от възможности за подпомагане на бързото създаване и ефективното управление на електрически диаграми. Стандартът включва технологии за проектиране за ефективно управление на данните за проектиране, включително избор на апаратура. Вмъкването на символи въз основа на каталожния код е най-интуитивният начин на проектиране, който предлага ниво Standard. Управлението на контактите е напълно интегрирано в каталога на контакторите и релетата, като по този начин се избягват грешки при проектирането. Управлението в реално време на главните и допълнителните контакти представлява стойността на тази конфигурация за потребителя. Потребителят може да използва йерархия, базирана на функцията и местоположението на устройствата, в съответствие със стандарта IEC, за да управлява дизайна и обозначенията. Редакторът на електрическата база данни позволява на потребителя да променя компонентите в листа. Ефектите от промените, направени в листа, се пренасят незабавно в схемата. Всички видове производители на машини имат особена полза от закупуването на SEE Electrical.

100% Windows приложение

Като истинско 32-битово Windows приложение, софтуерният продукт SEE Electrical е проектиран e да работи със всички съществуващи среди на Windows 7, 8 и 10. Благодарение на специално проектираните функции за нуждите на електротехниката той е изключително интуитивен и лесен за употреба. Потребителите могат да бъдат продуктивни много бързо и с минимална нужда от обучение.

Три нива за повече гъвкавост

SEE Electrical може да бъде поръчан в три нива – Basic, Standard и Advanced. Всяко ниво предлага множество възможности и е на различна цена, давайки възможност да изберете това, което отговаря най-точно на Вашите потребности и бюджет. При желание винаги може да преминете от едно към друго ниво на софтуера, посредством (upgrade), като данните между нивата са преносими.

Допълнителни модули

SEE Electrical предлага множество модули, за да отговори по-добре на вашите нужди за пълното изпълнение на проекта. Mодул Cabinet Layout, е модул за проектиране на електрически шкафове, който е от съществено значение за проектантите, изготвящи подробен проект. Mодул PDF, e mодул с които запазвате проекта си, включително връзки между страници, символи и списъци. Модулът Translation ви позволява да превеждате проекти.

Инсталиране

Посетете нашата уеб страница, свалете софтуера и просто следвайте стъпка по стъпка инструкциите за инсталиране. Веднага след активиране на закупения лиценз, можете да започнете с първия си проект. Софтуерът автоматично използва наличното компютърно оборудване, като например принтери и графични карти, без нужда от допълнителни конфигурации.

Пълна проектна Документация

С помощта на SEE Electrical имате възможност да отваряте толкова прозорци, колкото са Ви необходими, като едновременно може да работите върху няколко проекта. Благодарение на интегрирания интерфейс Microsoft ActiveX® имате възможност за директно вграждане на документи в структурата на проекта от други Windows приложения (Microsoft Word®, Microsoft Excel®, Adobe Acrobat® и PDFфайлове).

Хардуерни и софтуерни изисквания

Минимални изисквания:

  • Windows® 7, 8/8.1, 10
  • Minimum Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor (Core i5 or above recommended)
  • 2 Gb RAM (4 GB recommended)
  • 600 Mb free disk space
  • 1280 x 1024 Graphics Card or higher recommended

 

SEE ELECTRICAL / ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

SEE Electrical Overview

Нека да обсъдим какво SEE Electrical може да донесе

Tе използват SEE Electrical

CHEMERING COUNTERMEASURES

Chemring Countermeasures needed an Electrical CAD Software package that delivered quality results, was intuitive to use, and was competitively priced, for these reasons they selected SEE Electrical. The main benefit of SEE Electrical is that “it is a very user friendly program. The core program can be added to the purchase of optional adds-on packs and is available in different levels. This gives the flexibility to purchase what is required for the task without having to buy a high end program that contains functions that you do not need but you nevertheless have to pay for.

Вижте всички препоръки

връзки

Нашите обучения

Открийте всички обучения, организирани от нашите експерти, през цялата година, на нашите обучителни обекти или по заявка в близост до Вашето предприятие.

преглед