SEE Electrical Building+

добре дошъл › SEE Electrical Building+
BASIC
140.00 
STANDARD
400.00 
Licences
Licences
BASIC
140.00 
Licences
STANDARD
400.00 
Licences

Купи SEE Electrical Building+ онлайн

След като вашето плащане бъде потвърдено, ние ще активираме лиценза ви в рамките на 24 до 48 работни часа.

SEE Electrical Building+ Basic

Неговите многобройни функции и атрактивна цена го правят леснодостъпен избор за електротехници и строителни фирми, участващи в създаването на електрически проекти

Строителни планове

 • Архитектурен дизайн Включва ефективни архитектурни команди за проектиране на основен план на сграда.
  Стените се извличат динамично и се свързват автоматично. Широчини, дължини и ъгли могат да бъдат динамично регулирани или дефинирани.
  Вратите и прозорците се вмъкват в стените с автоматично регулиране на чертежа. Стълбите могат лесно да бъдат изчертани с дефинирана от потребителя геометрия.

Projektowanie architektury

Допълнителна библиотека с архитектурни символи, съдържаща мебели, структурни елементи и т. н. може да завърши изграждането на основния план на сградата, осигурявайки професионални резултати.

 

 • DXF/DWG импорт-експортВграденият DXF / DWG / DXB импорт позволява визуализацията на DWG / DXF файлове, като се дефинират необходимите раздели и слоеве, след което могат да се импортират в SEE Electrical Building +. Импортираните чертежи могат да се редактират на 100% , а след завършване на електрическата инсталация отново да бъдат експортирани обратно в DWG / DXF формат.
 • Импортиране на PDF & Bitmap файлове

PDF и bitmap файлове (JPEG, BMP, PNG, TIFF и т.н.) могат да бъдат импортирани в страниците на SEE Electrical и да се използват като фон на електрическата инсталация. PDF импортирането предоставя интерфейс за преглед на файлове, избор на страница и област, които да импортирате в плановете. С добавянето на Intelligent PDF модулът цели проекти могат да бъдат експортирани в PDF  формат с интегрирани отметки и навигация.  SEE Electrical Building + страниците могат да бъдат експортирани и в различни графични формати, като JPG, WMF и др.

 

 • Пълен набор от основни CAD команди

Софтуерът допълнително предлага основни CAD команди за рисуване (линия, кръг, елипса и т. н.) и редактиране (преместване, копиране, изрязване, разширяване и т. н.), което прави възможно създаването на прецизни строителни планове. Допълнителните инструменти като щтриховане и оразмеряване, заедно с над 500 слоя осигуряват цялостно и много добро CAD изживяване.

Управление на символи

 • Изчерпателна библиотека с електротехнически инсталационни символи
 • Лесно поставяне на символи

Символите се поставят лесно, с автоматично завъртане на стени и линии.
Горещите клавиши позволяват настройване на мащаба на символите и тяхното завъртане, преди поставяне. Специални функции позволяват вмъкване на множество символи, хоризонтално или вертикално с разстояние, дефинирано от потребителя.Manipulation of symbol properties

 

 • Манипулиране на символните характеристики
 • Символите съдържат пълна гама от електрически свойства (мощност, IP рейтинг, напрежение и т.н.) и подробности за монтажа (височина на монтаж, тип на веригата и т.н.), които са предварително дефинирани в символите. Свойствата на няколко символа лесно могат да се променят и да се визуализират в чертежите (символни тагове).
  Символите лесно могат да бъдат групирани по помещения.

 • Легенда на символите може да се вмъкне автоматично в чертежа.

Кабелен дизайн 

Кабелите, свързващи символите могат да се изчертават по два различни начина:
– Чрез използване на командата „Spline“ за лесно дефиниране и показване на вериги.
– Използване на командата „Line“ за допълнително определяне на маршрута в основния план.
Дължините на кабелите се изчисляват автоматично, като се взема предвид височината на монтажа на кабела и височината на свързаните с него символи.
Cables design

Дефиниция на схемите

Функциите на SEE Electrical Building + позволяват символи да бъдат групирани във вериги, както и да бъдат дефинирани имена на тези вериги. Общата мощност на захранващите табла се изчислява.

Документация

Продуктовата документация и кабелните списъци автоматично се изготвят от електрическите планове и могат да бъдат отпечатани и експортирани в различни формати.

Основни функции

– Документи от други Windows приложения, поддържащи Microsoft Active X® интерфейс (включително Microsoft Word®, Microsoft Excel®) и Adobe Acrobat® PDF файлове, могат да бъдат вграждани в структурата на проекта.
– В плановете могат да се добавят хиперлинкове към символите.
– SEE Electrical Viewer е достъпен безплатно и позволява на всеки да разглежда и отпечатва проекти.
– Функционалността „Redlining“ (налична от ниво Basic и Viewer).

SEE Electrical Building+ Standard

Electrical Building + STANDARD предлага разширен спектър от функционалности, които съществено подпомагат бързото производство и ефективното управление на чертежи, ускорявайки производителността.

Достъп до типовете бази данни

Интегрираните бази данни позволяват създаване и избор на части от различни производители. Подробен списък с основни типове кабели вече е включен и предоставя необходимите данни за документиране на планове и изчисляване на изискванията.
Базата данни лесно може да се актуализира, директно посредством редактор на типовете бази данни или чрез импортиране на данни от различни производители с помощта на XML или Excel файлове.

Дефиниция на типовете кабели 

Типовете кабели се избират при изчертаване на връзки, а промените лесно могат да се приложат за множество кабели. Кабелните BOM списъци се изчисляват и отпечатват автоматично.

Cables types definition

 Автоматично маршрутизиране на кабелни канали 

Ниво Standard предлага допълнителна функция за дефиниране маршрута на кабелите на основен план с помощта на командата “ Channel „. Каналите са създадени с предварително дефинирани свойства (цвят, отвор, ширина и височина на монтажа) и могат да се характеризират по вид както и да се добавят към BOM списъка на проекта.
Ако каналите на основен план са дефинирани, маршрутизирането на кабелите също е дефинирано и кабелите могат бъдат изчертани автоматично.

Cable channels and Autorouting

Параметрична дефиниция и наименование на веригите

Веригите автоматично се разпознават и именуват с автоматично реиндексиране.
Потребителят може да избере формата на имената на веригите.

Създаване на разпределителни диаграми

Създаване на разпределителни диаграми
На ниво Standard е интегрирана специална среда за създаване на разпределителни диаграми:

• Автоматично генериране на разпределителни диаграми на табла въз основа на свойствата, дефинирани в инсталационните чертежи. Диаграмите се създават, като се използват символни групи за оформление в едноредов формат, съгласно стандарта IEC. Общите символи за оформление лесно могат да бъдат персонализирани.

 Creation of distribution diagrams
 • Изчисляване натоварването на веригата и таблото, броя и вида на свързаните консуматори.
 • Команди за редактиране на създадените диаграми, добавяне на нови компоненти или дефиниране на допълнителни кабелни връзки.
 • Включва изчерпателна библиотека с електрически символи (предпазители, прекъсвачи, превключватели, MCB и RCD защитни устройства и др.).
 • Автоматично актуализиране на списъка с вериги, съдържащи критична информация за схемите, използвани за създаване на разпределителните диаграми
 • Интерфейс за определяне и автоматично генериране на диаграми, без инсталационни чертежи.
Creation of distribution diagrams

SEE Electrical Building+ Cabinet Layout 

Предлага пълен набор от инструменти, които помагат на всеки електротехник лесно да завърши оформлението, като избере компонентите, които вече са поставени в разпределителните диаграми. Допълнително оборудване може да се избере директно от базата данни с оборудването и да се постави върху чертежа. Дефинирането на шини и кабелни канали върху таблото се осъществява посредством специални команди. BOM списъкът с всички материали се създава автоматично.

Списък с основни функции :

 • • Автоматична синхронизация между разпределителните диаграми и символите на таблото. Компонентите, поставени в диаграми, са изброени в списъка за избор на таблото.
  • Полуавтоматичен метод за поставяне на компоненти
  • Елементите, вмъкнати в шкафовете, са точно мащабирани с помощта на базата данни за оборудването по дължина и ширина на компонента, или чрез импортирани или дефинирани от потребителя символи.
  • Оразмеряващи и други специализирани CAD функции са на разположение за създаване на професионална документация.
  • DIN шини и кабелни канали могат да бъдат вмъкнати, както изискване и да се добавят към BOM списъка.