Vores eksperter er her for dig.
+45 45 94 21 00

Aktivitetsstigning på 8,4 % over 9 måneder

velkommennyheder › Aktivitetsstigning på 8,4 % over 9 måneder

Toulouse, IGE+XAO-gruppen meddeler:

Konsolideret omsætning for 3. kvartal 2021 (efter IFRS-standard)

(Periode fra 1. januar 2021 til 30. september 2021).

I 3. kvartal er den konsoliderede omsætning for IGE+XAO på € 8.180.491, en stigning på 1,1 % i sammenligning med det foregående år. Væksten i perioden har været præget af den accelerede transformation af Gruppens markedsføringsmodel med en omsætningsfremgang på 28 % inden for abonnementer, der nu udgør 15 % af den totale omsætning, mens salget af licenser er faldet med 9 %. Endvidere er aktiviteterne inden for service fortsat med at falde hen over sommerperioden, en tendens der skulle vende sig i de kommende måneder.

I de første ni måneder af regnskabsperioden har væksten været på 8,4 %. Den gode tendens ses både i Frankrig og internationalt og inden for alle Gruppens markedssegmenter.

Fra en R&D- og produktsynsvinkel er aktiviteten meget dynamisk med hensyn til både det eksisterende udbud og til udviklingen af nye løsninger, især hvad angår Cloud og PLM (Product Life Cycle Management).

Med baggrund i disse resultater og et i solidt fundament fastholder Gruppen sin handlingsplan, der er rettet mod at øge de forretningsmæssige aktiviteter og R&D, mens man fortsat bevarer et højt niveau af lønsomhed.