Heeft u vragen?
Neem gerust contact op!
Voor NL: (0)45 56 11 636
Voor BE: (0)2 219 09 59

SEE Electrical Building+ – Nieuwigheden

Welkom › SEE Electrical Building+ - Nieuwigheden

De nieuwe versie van SEE Electrical Building+

Doordat de eisen voor het genereren van verdeleroverzichten per land sterk verschillen werd besloten de SEE Electrical Building+ module opnieuw te ontwerpen.  Hierbij stonden gebruikersvriendelijk-heid en maximale mogelijkheden bij minimale tekenactiviteit voorop.

Het tekenen van installaties is immers geen kerntaak voor een installateur terwijl er wel deugdelijke documentatie moet worden afgeleverd.  Als er tekeningen aanwezig zijn in Autocad of gescande formaten kunnen deze als onderlegger functioneren voor de elektrische installatie.  Als er geen tekeningen aanwezig zijn, kunt u aan de hand van (zelf genomen) maten met de aanwezige tekenfuncties voor muren, deuren, trappen e.d. snel en efficiënt een plattegrond maken.

Dit resulteert in onder andere de volgende voordelen ten opzichte van de vorige versie:

Automatisch de juiste instelling
Elk meegeleverd symbool binnen onze Gebouw-Elektroinstallatie_NLBE symbolenbibliotheek bezit de juiste basisinformatie om de zekeringgroep binnen het verdeleroverzicht te genereren, maar biedt ook de flexibiliteit hiervan af te wijken en een andere definitie te kiezen. Daarmee kan elke situatie beschreven worden.

Toewijzen fase
Binnen een 3-fase installatie kunt u enkel-fase verbruikers binnen de tekening toewijzen aan L1,L2 of L3. U zorgt zo tijdens ontwerpfase voor een gebalanceerde belasting.

Automatisch verdelen vermogen
Binnen een 3-fase installatie bestaat de mogelijkheid de belasting automatisch te verdelen over L1-L2-L3.

Toewijzen verdeler aan verbruiker via kabel of handmatig
U kunt verbruikers aan verdelers toewijzen door ze via een kabel aan te sluiten of door het handmatig toewijzen van de verdeler en zekeringgroep.

Kabelinformatie
U kunt via de artikeldatabase een type kabel toewijzen, aan de hand van het gekozen type wordt de kabelinformatie in de verdeleroverzichten zoals Belgisch eendraadschema of Nederlands vermogensdiagram toegepast.

Eenvoudige berekening van vermogen voor ohmse belasting
De verdeler toont het geïnstalleerde vermogen aan de hand van de aangesloten verbruikers.

Complexere berekening vermogen mogelijk voor inductieve /capacitieve belasting
Indien gewenst kunt u rekening houden met niet-Ohmse belasting, hiervoor kunt u per gebruiker de Cos Phi of arbeidsfactor toewijzen. Het berekende werkelijk vermogen in Watt wordt getoond binnen het verdeleroverzicht.

Gelijktijdigheidsfactor
Ook de gelijktijdigheidsfactor kan ingevuld worden, zodat aan de hand van het geïnstalleerde vermogen het gelijktijdig vermogen getoond kan worden. Dit wordt automatisch in de Nederlandse vermogenstabel vermeldt en kan zichtbaar worden gemaakt op het Belgische eendraadschema indien gewenst.

Hoofd- en onderverdelers
Het is mogelijk om meerdere verdelers te plaatsen, waarbij de vermogens worden doorgegeven. De hoofdverdeler zal dan de som van de vermogens van de onderverdeler(s) laten zien.

Hierdoor is SEE Electrical Building+ geschikt voor het ontwerpen van industriële verdelingen waarbij meerdere verdelers worden toegepast.

Projectmatig genereren
Een SEE Building+ project kan uit meerdere bladen bestaan, de verdelers (panelen) en verbruikers kunnen dan ook op verschillende bladen worden getekend.  Zo kunt u bijvoorbeeld elke verdieping van een gebouw op een apart blad plaatsen.
De relatie tussen de onderdelen op verschillende bladen worden door middel van een kabel en verwijzingen of direct in de dialoog van de aan te sluiten verbruikers ingevuld.

In dit voorbeeld is onderverdeler 1 (OVD1) via een verwijzing aangesloten op hoofdverdeler 2(HVD2). Hoofdverdeler 2 voedt Onderverdeler 1, het aangesloten vermogen van onderverdeler 1 is 400W, waardoor dit vermogen ook in HVD2 zichtbaar is.

De beperking dat alles op een enkel blad aanwezig moest zijn zoals in de eerdere Huisinstallatie versie is met deze versie vervallen.

Uitvoer van verdeleroverzichten fors uitgebreid.
Building + werd ontwikkeld als een universeel platform waarmee verdeleroverzichten voor diverse landen kunnen worden gegenereerd. Daarbij zijn minimale aanpassingen binnen de tekening of plattegrond nodig.
Het genereren van een Belgisch eendraadschema (zie volgende afbeelding) of een Nederlandse vermogenstabel is mogelijk door het selecteren van het bewuste profiel binnen de instellingen

Rapportage in de vorm van een groepenlijst

Buiten materiaallijsten en stuklijsten kan het systeem ook een groepenlijst genereren.
Aan de hand van binnen de (meegeleverde) artikeldatabase geselecteerde componenten zoals automaten wordt de groepenlijst voorzien van relevante informatie.

 Meer Info    https://www.ige-xao.com/nl/winkel/see-electrical-building/

Of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een (web)demonstratie van deze versie.