Caneco ONE

Welkom › Caneco ONE

Berekening, CAD-planning en ontwerp van elektrische laag-, midden- en hoogspanningssystemen in 2D/3D inclusief selectiviteitsanalyse en uitgebreide BIM-ondersteuning: Caneco ONE is de uitgebreide softwaresuite voor alle taken in de elektrische planning.

Ingenieurs- en planningsbureaus van elektrische of bouwtechnologie (TGA), BIM-managers, testcentra, installateurs, maar ook bedrijven uit de industrie en andere sectoren plannen, bouwen, bedienen en controleren met Caneco ONE de elektrotechniek in nieuwe en bestaande gebouwen geautomatiseerd met slechts één geïntegreerde softwaresuite.

Uitgebreid en geïntegreerd: naadloze gegevensintegratie en delen verandert samenwerking in samenwerking – tussen alle belanghebbenden binnen en buiten uw organisatie.

CANECO BT : Software voor geautomatiseerd ontwerp en berekening van elektrische laagspanningsinstallaties

➜ Berekening en economische dimensionering van circuits

Voer elektrische berekeningen en beveiligingen en kabeldoorsneden automatisch en economisch uit. Caneco BT maakt gebruik van een database van alle marktrelevante fabrikanten onafhankelijk van de aanbieder en ondersteunt u daarbij.

➜ Automatisch aanmaken van elektrotechnische overzichten

Er zijn 4 verschillende dialoogvensterweergaven beschikbaar.

Met slechts één ingave krijgt u een overzichtsdiagram, een tabelweergave, het distributiediagram of het blokdiagram. De software werkt automatisch alle weergavegebieden bij.

➜ Automatische creatie van installaties

Op basis van de bestaande netwerkplannings- en winstgevendheidscriteria stelt de software automatisch apparaten voor.

➜ Automatisch aanmaken van onderdelenlijsten en certificaten

Genereer meer dan 50 rapporten en verificaties met een druk op de knop. Caneco houdt automatisch rekening met de geldende nationale norm en voert automatisch al uw documentatie uit voor bijna alle planningsfasen.

CANECO IMPLANTATION : AutoCAD® applicatie  voor  geautomatiseerde kabelgeleiding  van een digitaal elektrisch model

➜ Intelligente elektrische CAD-planning

Elektrische hoog- en laagstroomplanning in DWG-formaat met geïntegreerde 2D / 3D-bibliotheek.

Teken 3D-routeringssystemen en kabelpaden – automatische kabelgeleidingsafmetingen de bijbehorende kabelgoten op basis van gewicht, vulniveau, systeem, reserve en nog veel meer.

Klik&leer! Neem vreemde objecten over en Caneco iImplantation vult alle elektrische eigenschappen aan: verbruik, montagehoogte, markering, enz.

Integreer distributies en circuits in uw schema’s.

Voer lichtberekeningen uit met behulp van de DIALux-interface®.

➜ CAD en berekening gecombineerd

De CAD-plattegrond van Caneco Implantation dient als basis voor een automatische berekening van de kabels en beveiligingsapparatuur in Caneco BT.

De software meet ook en controleert de kabelgoten in de plattegrondplanning.

Creatie of wijzigingen in CAD of Caneco BT worden gesynchroniseerd, waardoor werkstappen worden bespaard en fouten worden geminimaliseerd.

➜ Kabelmanagement

Optimaliseer uw project: Caneco Implantation bepaalt automatisch de meest economische manier om kabels te leggen – rekening houdend met de zones, regels, routes, aftakking, enz.

U ontvangt automatisch sectieweergaven van uw kabelgoten en gedetailleerde kabeltreklijsten.

➜ Consistente en automatische projectdocumentatie

U ontvangt alle projectdocumenten eenvoudig en met een druk op de knop: onderdelenlijsten, kabels, kabelgoten met sectionele weergaven, indexen, verificaties, hoeveelheidsstructuur, kabeltrekkaarten en nog veel meer.

Automatisch gegenereerde hoog- en laagspanningsdiagrammen en schakelschema’s ronden uw projectdocumentatie af en leiden tot verbeterde transparantie voor alle projectdeelnemers.

CANECO BIM : Revit®  toepassing voor het ontwerp en de besturing van een digitaal elektrisch model

➜ Digitale samenwerking op een gemeenschappelijk platform

Naadloze gegevensuitwisseling tussen Autodesk Revit® of Autodesk AutoCAD® en de Caneco-applicaties.

➜ Dimensionering van elektrische systemen

Caneco BIM levert het totale digitale model voor automatische berekening voor Caneco BT. Zo wordt een standaardconforme berekening van bijvoorbeeld kabellengtes, doorsneden, stroomonderbrekers, stroombronnen en nog veel meer bereikt. Verrijk op deze manier het digitale model met rekengegevens.

Als verdere toegevoegde waarde wordt het algemene digitale model voor Caneco-implantatie geleverd.

Via de automatische kabelgeleiding in Caneco Implantation worden kabelpaden gedimensioneerd, exacte kabellengtes gegenereerd en gesynchroniseerd met het model.

Met een druk op de knop kunt u ook sterk- en zwakstroomschema’s genereren.

➜ Voorziening van elektrische eigenschappen

Elektrische eigenschappen beheren in Autodesk Revit®.

Voor elke planningsfase bepaalt u welke elektrische eigenschappen binnen het totale digitale model moeten worden weergegeven.

Caneco HT : Software voor geautomatiseerd ontwerp en berekening van  hoogspanningsnetten.

Schema’s maken en bewerken.

Uitgebreide fabrikantbibliotheken met kabels, generatoren, transformatoren, motoren en zekeringen.

Ik Berekening volgens de impedantiemethode (EN 60-909) voor multi-loop netwerken.

Invoegen en bewerken van maximaal 1000 netwerkknooppunten mogelijk.

Kabeldimensionering (stroomdraagvermogen en thermische belasting).

Berekening van de uitschakeltijden van zekeringen volgens de specificaties van de fabrikant.

Overzicht van de meest ongunstige schakeltoestanden voor verschillende bedrijfsvarianten.

Creatie van uitgebreide documentatie voor:

– Beschrijving van de operationele toestanden

– Berekening van IK en spanningsvallen

– Verificatie van de conformiteit voor kabels volgens alle bedrijfsomstandigheden

Creatie van het complete overzicht schakelschema met tekstvelden voor berekeningsresultaten.