Baza wiedzy projekt elektryczny

PowitanieAktualności › Baza wiedzy projekt elektryczny

Baza wiedzy o projektowaniu elektryki i automatyki

 

Poradnik Inżyniera Elektryka firmy Schneider Electric
Kliknij aby pobrać

 

Co to jest projekt elektryczny?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/projekt-elektryczny.htm

Projekt elektryczny to zbiór powiązanych ze sobą schematów elektrycznych. Z punktu widzenia informatyki, projekt elektryczny stanowi bazę danych powiązanych ze sobą plików i tabel, zawierających informacje o obiektach typu połączenia, symbole i kody katalogowe aparatury.

 

 

Co to jest program do projektowania schematów elektrycznych?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/program-do-projektowania-obwodow-elektrycznych.htm

Jest to program umożliwiający wstawianie połączeń i symboli elektrycznych na rysunki formatowe.

 

 

Co to jest stycznik?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/jak-wyglada-symbol-stycznika.htm

Stycznik to urządzenie składające się z cewki stycznika, styków mocy oraz styków pomocniczych. Służy do włączania silników elektrycznych. Podstawowe parametry stycznika to prąd nominalny oraz napięcie pracy. Stycznik zabudowywany jest w rozdzielnicach elektrycznych na płytach montażowych lub na szynach. Stycznik jest identyfikowany oznaczeniem np. K101.

 

Co to jest przekaźnik, stycznik?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/NN_Styki.htm

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/jak-wyglada-symbol-stycznika.htm

Przekaźnik elektryczny – urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodów wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych. Składa się z cewki oraz zestyków zwiernych i rozwiernych. tycznik to urządzenie składające się z cewki stycznika, styków mocy oraz styków pomocniczych. Służy do włączania silników elektrycznych. Podstawowe parametry stycznika to prąd nominalny oraz napięcie pracy. Stycznik zabudowywany jest w rozdzielnicach elektrycznych na płytach montażowych lub na szynach. Stycznik jest identyfikowany oznaczeniem np. K101.

 

Co to jest warystor?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/warystor.htm

Warystor jest to półprzewodnikowy podzespół elektroniczny (rezystor), o nieliniowej charakterystyce rezystancji, zależnej od napięcia elektrycznego. Warystora najczęściej używa się jako elementu zabezpieczającego. Powoduje on zwarcie, kiedy napięcie przekroczy określoną wartość. Pozwala to zabezpieczyć układ odbierający energię od przepięć. W przypadku gdy, przepięcie jest zbyt duże dochodzi do przepalenia bezpiecznika i warystora, nie uszkadzając układu, który zabezpiecza warystor.

 

Co to jest silnik?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/silnik.htm

Silnik jest to rodzaj maszyny zamieniającej energię na pracę mechaniczną.
Rozróżniamy silniki prądu stałego oraz silniki prądu zmiennego, klatkowy lub pierścieniowy.

 

Co to jest obwód elektryczny?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/obwod-elektryczny.htm

Obwód elektryczny to zespół połączeń i aparatów elektrycznych przewidzianych do wykonania określonego zadania. Można np. wyróżnić obwód załączania napędu, obwód wyłączania sekcji SN.

 

Co to jest odgromnik?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/odgromnik-symbol.htm

Odgromnik (ogranicznik przepięć) (ang. surge arrester) jest to urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami i ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego.

 

Co to jest regulator?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/regulator.htm

Regulator jest to jeden z elementów składających się na obwód regulacji. Zadanie regulatora polega na wygenerowaniu odpowiedniego sygnału sterującego, aby obiekt regulowany w jak najkrótszym czasie osiągał wartość zadaną.
Regulator ciśnienia z impulsem zewnętrznym, Regulator różnicy ciśnień z impulsem zewnętrznym, Regulator o działaniu inwersyjnym

 

Co to jest rozłącznik?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/rozlacznik.htm

Rozłącznik jest to łącznik elektryczny używany do wyłączania prądów roboczych, o wartościach nie przekraczających dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego.

 

Co to jest napęd elektryczny?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/naped-elektryczny.htm

Napęd elektryczny to zespół urządzeń przetwarzających energię elektryczną na energię ruchu, najczęściej obrotowego. Składa się z zasilania, silnika elektrycznego oraz napędzanego urządzenia np. wentylatora.

 

Co to są normy projektowe w kontekście schematów elektrycznych?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/normy-projektowania.htm

http://www.ige-xao.com/pl/dla-klientow/symbole/symbole-pne

Projektant elektryk i automatyk musi znać obowiązujące normy. Szczególnie ważną normą jest norma dotycząca symboli graficznych używanych w projektowaniu elektryki oraz norma określająca sposób oznaczania symboli w projektach.

 

Co to jest okablowanie wewnętrzne?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/okablowanie-wewnetrzne.htm

Okablowanie wewnętrzne to oprzewodowanie rozdzielnicy lub pulpitu sterowniczego, a także okablowania maszyn (samolotów, tramwajów..).

 

Co to są katalogi aparatury producentów w kontekście projektu elektrycznego?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/katalogi-aparatury.htm

http://www.ige-xao.com/pl/programy/see-electrical-expert/webcatalogue

Aby wykonać projekt elektryczny lub projekt automatyki, konieczny jest dobór aparatury z katalogu aparatury danego producenta. Samo wstawienie symbolu na schemat niczego nie rozwiązuje. Montażysta, który będzie realizował projekt na budowie, musi otrzymać informację jaki aparat (a dokładnie kod katalogowy) ten symbol reprezentuje. Konieczne jest więc dostarczenie wykazu materiałów, które trzeba kupić, aby zrealizować inwestycję. Projektant powinien wykorzystywać program, który pozwala dobrać z załączonego katalogu różnych producentów okeślony kod katalogowy. Minimum to możliwość deklaracji ręcznej kodu (poprzez wpisanie kodu „z ręki”). 

 

Co to jest instalacja elektryczna maszyny?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/instalacje-elektryczne.htm

Instalacja elektryczna maszyny jest to układ kabli i przewodów łączących aparaturę elektryczną.

 

Co to jest okablowanie zewnętrzne?

http://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/okablowanie-zewnetrzne.htm

Okablowanie zewnętrzne określa sposób połączenia pomiędzy maszynami znajdującymi sie w różnych miejscach.

 

Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej, zgadzasz się na używanie plików cookie lub innych urządzeń śledzących w celu śledzenia odwiedzin.
Aby uzyskać więcej informacji i skonfigurować urządzenia śledzące.
Zgadzam sięWięcej informacji
Podczas przeglądania naszej strony internetowej informacje mogą być zapisywane lub odczytywane w komputerze, zgodnie z wyborem użytkownika. Czy zgadzają się Państwo, że pliki cookie są używane i odczytywane w celu przeanalizowania Państwa nawigacji i umożliwienia nam zmierzenia oglądalności naszej strony internetowej?