Trial

Ulotka

Program do projektowania instalacji elektrycznych SEE Electrical Building

Jest to program do rysowania instalacji elektrycznych na planach budynków, będący w ofercie IGE+XAO Polska od roku 2013.

Wersja V4R2 oferowana jest od maja 2015.

 

SEE Electrical Building to unikalny program umożliwiający projektowanie instalacji elektrycznych i automatyczne generowania schematów jednokreskowych i rozdzielnic.

 

Łatwy i profesjonalny program CAD

SEE Electrical Building to produkt dedykowany dla rynku instalacyjnego.

SEE Electrical Building umożliwia projektowanie domowej instalacji elektrycznej oraz niewielkich instalacji przemysłowych. Program został stworzony zgodnie z potrzebami instalatorów elektryków, poszukujących łatwego programu, który oferuje wysoką jakość dokumentacji. SEE Electrical Building jest nowoczesnym narzędziem pracy:

 

 •     profesjonalny program (biblioteki symboli, katalogi aparatury,.),
 •     intuicyjny interfejs,
 •     przetwarzanie automatyczne.

 

 

SEE Electrical Building umożliwia rysowanie lub importowanie podkładu budowlanego, następnie narysowanie instalacji elektrycznej włącznie z doborem aparatury oraz automatyczną generację schematów jednokreskowych, rysunków zabudowy szaf, list kablowych oraz zestawień materiałowych.

Cena wynosi 2740 zł + VAT.

Kup kompletny program SEE Electrical Building

Użytkownik otrzymuje podstawowy, przykładowy katalog aparatów, który może być łatwo rozbudowywany. Dzięki filtrom, wyszukiwanie informacji jest łatwe i szybkie.

SEE Electrical Building umożliwia projektowanie zgodne z aktualnymi normami projektowymi. Profesjonalne funkcje, intuicyjny interfejs oraz biblioteki symboli dedykowane instalacjom elektrycznym decydują o popularności programu wśród elektryków.

Łatwo dostępne, zrozumiałe i ergonomiczne polecenia programu SEE Electrical Building, zostały zaprojektowane specjalnie do projektowania instalacji elektrycznych. Intuicyjny interfejs umożliwia wykorzystanie programu nawet przez okazjonalnych użytkowników.

Program pracuje na platformie Windows, wykorzystując wszelkie jego możliwości.

Dzięki wbudowanemu edytorowi SEE DWG Editor, program umożliwia  zarządzanie importowanymi podkładami budowlanymi. Użytkownik może przycinać, usuwać warstwy, ustalać skalę importowanego podkładu. Import/Eksport rysunków jest zgodny z formatem AutoCAD2012.

 

SEE Electrical Building zawiera 3 niezależne moduły, zaprojektowane dla spełnienia specyficznych potrzeb użytkownika:

- Installation: Projektowanie instalacji elektrycznych na planach budynku

- Single-line: Rysowanie lub generowanie schematów jednokreskowych,

- Panel: Projektowanie lub generowanie rysunków zabudowy rozdzielnic.

Opisane wyżej moduły mogą być używane oddzielnie lub w pakiecie, który stanowi pełny program do projektowania instalacji elektrycznych. Aby uzyskać automatyczną generację schematów jednokreskowych w module „Single Line” na podstawie instalacji elektrycznej wyrysowanej w module „Installation”, należy zakupić oba te moduły. Aby na podstawie schematu jednokreskowego było wspomagane projektowanie rozdzielnicy, należy dokupić moduł „Panel”. Każdy moduł oferuje specyficzne polecenia, aby projektowanie było efektywne (automatyczna numeracja rysunków i symboli, automatyczna generacja zestawień materiałowych, eksport danych do pliku Excel,…).

Kup kompletny program SEE Electrical Building

 


 
Moduł oferuje import podkładów budowlanych wykonanych
w formacie DWG, DXF, …
Można używać różnych sposobów projektowania instalacji elektrycznej: instalacja w ścianie, w rurkach, w kanałach,
w podłodze, w systemie KNX…
Długość przewodów i kabli jest obliczana z uwzględnieniem wysokości  montażowych aparatury i tras oraz z uwzględnieniem procentowego zapasu.
 

Installation_1

 

Installation_2

 

Użytkownik może dobierać kody katalogowe wstawianej aparaturze elektrycznej, dobierać typ przewodów, typ tras kablowych. Użytkownik może także rozbudowywać katalogi aparatury o nowe kody różnych producentów. System filtrów pozwala na szybkie wyszukiwanie kodów.

Pomimo, że program nie oferuje projektowania 3D, użytkownik może w prosty sposób deklarować poziomy montażowe i umieszczać na nich aparaturę.

Użytkownik może tworzyć nowe arkusze formatowe i symbole instalacyjne.Podstawowe funkcje:

 •     Import i opracowywanie podkładów budowlanych (import z DWG, DXF, DXB)
 •     Rysowanie podkładów budowlanych (ściany, okna, drzwi, …)
 •     Wstawianie symboli instalacyjnych z biblioteki symboli lub z katalogu aparatury
 •     Rysowanie instalacji elektrycznej: wstawianie aparatury, tras kablowych i przewodów na podkładzie
 •     Praca w skali, wymiarowanie, zarządzanie rewizjami
 •     Zarządzanie kategoriami instalacji (Instalacja siły, światła itd.), warstwami, widocznością elementów
 •     Lista rysunków, lista kabli, zestawienie materiałów instalacyjnych
 •     Kontrola zasad montażu
 •     Tworzenie symboli instalacyjnych
 •     Tworzenie arkuszy formatowych i stron tytułowych

Symboles

 

Moduł Single Line służy do rysowania schematów jednokreskowych. Dzięki hierarchicznej strukturze, użytkownik może sprawnie i szybko tworzyć schematy jednokreskowe, używając funkcji przesuń & upuść.  Odbiory są opisywane automatycznie na podstawie rysunków instalacji, włącznie z sumaryczną mocą pobieraną lub ręcznie, jeśli projektowany jest tylko schemat jednokreskowy.

Tree

 

SLD

Wszelkie automatycznie generowane zestawienia można eksportować do program Excel. Odbiory opisywane są automatycznie, na podstawie rysunków instalacyjnych.

 

 

Podstawowe funkcje:

    Automatyczna generacja schematów jednokreskowych na podstawie rysunków instalacji elektrycznej oraz użytej aparatury
    Ręczne projektowanie schematu jednokreskowego zgodnie z potrzebami
    Biblioteka symboli aparatury rozdzielczej wraz z katalogiem aparatury
    Automatyczne wstawianie połączeń pomiędzy końcówkami symboli
    Edycja i eksport zestawień do formatu Excel
    Obliczanie mocy i prądu obciążenia dla danej grupy odbiorników (dla danego odbioru)

 

Le module "Schémas unifilaires"

 

 

 

 

 

 

Moduł Panel umożliwia projektowanie zabudowy rozdzielnicy. W ten sposób, używając wszystkich 3 modułów, użytkownik dostarcza kompletną dokumentację, związaną z instalacją elektryczną danego obiektu.

Podstawowe funkcje:

 •     Automatyczna generacja zabudowy na podstawie schematów jednokreskowych
 •     Dobór szafy z katalogu aparatury
 •     Ręczne projektowanie zabudowy rozdzielnicy
 •     Projektowanie płyty montażowej z szynami
 •     Rysunek oprzewodowania aparatury w rozdzielnicy

Panel

 

Funkcje SEE Electrical Building
Eksplorator projektu i symboli X
Lista symboli X
Zestawienia materiałów X
Spis treści X
Biblioteka symboli instalacyjnych i rozdzielczych oraz widoków X
Oznaczanie symboli na bieżąco X
Wstawianie kabli i ich graficzna prezentacja X
Wstawianie połączeń X
Wstawianie ścian, okien i drzwi X
Obliczanie długości kabli X
Wymiarowanie X
Rysowanie budynków, deklarowanie pomieszczeń X
Wstawianie symboli względem ścian X
Lista kabli łączących różne urządzenia X
Eksport zestawień do formatu Microsoft Excel® X
Zestawienie długości kabli X
Wyszukiwanie X
Podgląd rysunków X
Zarządzanie wysokością montażową instalacji elektrycznej X
Katalog aparatury instalacyjnej X
Definicja skali wydruku X
Kopiowanie/Wklejanie wielu elementów X
Import plików DWG, DXF, DXB z wykorzystaniem programu SEE DWG Editor X
Eksport plików DWG, DXF, DXB X
Zgodność z formatem DWG 2010 X
Dostosowanie parametrów programu X
Zarządzanie kolorami symboli aparatury instalacyjnej X
Zarządzanie kolorami kabli X
Dobór kodów katalogowych z katalogu aparatów, wstawianie symboli na podstawie dobranego kodu X
Zarządzanie widocznością kategorii instalacji, obiektów, ścian itd. X
Filtrowanie katalogu aparatury X
Definiowanie własnych filtrów i kategorii instalacji X
Obliczanie powierzchni pomieszczeń X
Rozbudowa katalogu aparatury X
Zarządzanie projektami modelowymi X
Wyszukiwanie powiązań w projekcie X
Filtrowanie widoku X
Katalog aparatury materiałów instalacyjnych X
Edytor katalogu aparatury instalacyjnej i rozdzielczej X
Import katalogów z formatu Microsoft Excel® X
Aparatura "ulubiona" dla instalacji, schematu, szafy X
Kontrola zasad montażu (dobór zabezpieczeń) X
Funkcje kontroli poprawności projektu X
Zarządzanie lokalizacjami i funkcjami (aspekty) X
Generacja schematów jednokreskowych na podstawie rysunku instalacji i odbiorów X
Kopiowanie obwodów jednokreskowych (Zaznacz/Przesuń/Upuść) X
Automatyczne wypełnianie danych o odbiorach (tabelka pod danym obwodem) (prąd, moc, oznaczenie, kabel, długośc kabla…) X
Możliwość przenoszenia licencji (internetowy kod zabezpieczający) pomiędzy komputerami X
Katalog rozdzielnic X
Automatyczna lub ręczna zabudowa aparatury w szafie X
Zarządzanie powierzchnią płyty montażowej X
Przesuwanie aparatury zabudowanej w szafie X
Dobór wyposażenie rozdzielnicy X
Widok oprzewodowania rozdzielnicy  X
Tworzenie symboli instalacyjnych X
Zarządzanie rewizjami X
Edytor graficzny X
Tworzenie arkuszy formatowych X
Tworzenie strony tytułowej X
Możliwość obliczania ceny użytych materiałów instalacyjnych X
Modyfikacja atrybutów symboli X
Automatyczne wstawianie symboli w tabeli X
Edytor plików DWG, DXF, DXB (SEE DWG Editor), wizualizacja nazw warstw X
Wspomaganie wstawiania symboli instalacyjnych (środek, odległość od ściany) X
Import plików BMP, JPG, EMF X
Katalog aparatury na dysku sieciowym X
Integracja symboli z kategoriami X
Zarządzanie kategoriami instalacji (siły, światła, ppoż.) X