This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Bize
+33 (0)5 62 74 36 36

IGE+XAO Grubunun Veri Koruma Politikası

Karşılama › IGE+XAO Grubunun Veri Koruma Politikası

Veri Koruma Politikası için yapılan değişiklikler

IGE+XAO gerektiğinde bu Veri Koruma Politikasını değiştirebilir.

IGE+XAO, yasamaya ilişkin düzenleyici değişikliklerle veya Schneider Electric’in sahibi olduğu bir grup olan IGE+XAO uygulamaları ve prosedürleriyle uyumlu olmak, ayrıca denetim otoritelerinin taleplerini karşılamak için gerektiğinde Veri Koruma Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu durumda IGE+XAO, bu Politikada veri hususlarında yapılan önemli değişiklikleri bildirecektir. Sitenin yeni sürümünü IGE+XAO yayınlayacaktır.

 1. Veri Koruma Politikasının amacı nedir?

IGE+XAO, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yasalara uymanın yanı sıra gizlilik ve veri koruma hakkını korumayı aktif olarak taahhüt eder.

Bu Politika, IGE+XAO’nun web sitelerini veya diğer dijital içeriğini kullanan ve çevrimdışı ticari faaliyetlerine katılan kişilerin kişisel verilerini nasıl işlediğini ve koruduğunu açıklamaktadır.

IGE+XAO kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yaygınlaştırılması; aktarılması ve depolanması için tüm iştirakleri için geçerli olan uluslararası düzeyde dahili bir kişisel veri koruma politikası benimsemiştir. Grubun içinde bulunduğu tüm ülkelerdeki tüm iştiraklerine, kişisel bilgilerin yüksek düzeyde korunmasını garanti altına almayı amaçlayan ortak kurallar getirmektedir.

 1. Bu Veri Koruma Politikasının kapsamı nedir? Veri işlemeden kim sorumludur?

IGE + XAO, tüzel kişilikleri, operasyonel süreçleri, yönetim hizmetleri ve ulusötesi teknik sistemleri olan uluslararası bir gruptur. Bu ilke, tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıkları, ürün ve hizmet teklifleri ve (örneğin, web siteleri, uygulamalar, eğitimler, online eğitim, gazeteler, reklamlar, iletişim) dijital içerik dahil olmak üzere tüm IGE+XAO veri işleme faaliyetleri için geçerlidir. Bununla birlikte, belirli bir bilgi öğesinin / beyanının / politikasının (“politika”) bir göstergesi ile desteklenebilir veya ayrıca bir IGE + XAO programına, ürününe, hizmetine, içerik öğesine veya başka bir varlığına özgü başka bir gösterge veya politika ile değiştirilebilir.

Veri denetleyicileri, veri işlemenin araç ve amaçlarını belirleyen IGE + XAO grubu iştirakleridir. Duruma göre değişebilirler. Birçok durumda, 16 Boulevard Déodat de Séverac – 31770 Colomiers – France adresinde bulunan INFORMATIQUE ve Schneider Electric Energy Management Software France (IGE+XAO grubunun ana şirketi)  GRAPHİSME ENERGETİQUE şirketleri ve www.ige-xao.com internet sitesi de dahil olmak üzere Grup düzeyinde gerçekleştirilen uluslararası verilerin işlenmesinden sorumludur.

Bu Politika, Grubun tüm iştirakleri ve çalışanlarını bağlar. Çevrimiçi olarak verilen tüm siparişler, söz konusu web siteleri için geçerli olan genel hüküm ve koşullara da tabidir.

 

 1. IGE+XAO neden kişisel verileri toplar ve kullanır?

Bilgi toplamanın temel amacı, müşterilere ve diğer kullanıcılara daha kaliteli hizmetler sunmak ve IGE + XAO dijital içeriğini kullanırken kişiselleştirilmiş, verimli ve sorunsuz bir deneyim sunmaktır.

IGE+XAO kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla toplar:

– Ürün, hizmet ve dijital içerik siparişlerini işlemek. Bu bilgiler, siparişleri teslim etmek, ödeme almak, siparişinizin durumu hakkında size bilgi vermek ve sözleşme yönetimi amacıyla toplanır.

– İş teklifleri için başvuruları işlemek..

–  Bilgi taleplerine cevap vermek. IGE+XAO, kişisel bilgileriniz de dâhil olmak üzere yazışmaların veya yorumların kayıtlarını size ayrılmış bir dosyada tutar. IGE + XAO bu bilgileri gelecekteki iletişimlerde kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için kullanır.

– Gerekli teknik yardımı sunmak. Bu kişisel bilgiler, sistemleri tanımlamak, ürün yapılandırmalarını anlamak, soruları incelemek ve çözümler sunmak için kullanışlıdır.

– İlişki yönetimi için. Bu, kullanımlarını optimize etmek amacıyla edinilen ürünler, hizmetler ve dijital içerikle ilgili e-posta ve haber bültenleri de dâhil olmak üzere iletişimleri içerir. Örneğin, size en yakın ürün veya yardım hizmetlerinin varlığını göstermek için bazı coğrafi konumlandırma verileri kullanılabilir.

– Araştırma ve anket yapmak. Kişisel bilgiler, çalışmalara veya anketlere katılmak için gönüllü olan kişilerden toplanır.

– Ürün, hizmet ve dijital içeriği geliştirmek.

– Arama ve gezinme etkinliğinizi öğrenmek için. Bazı kişisel bilgiler, IGE+ XAO dijital içeriğini görüntülediğinizde veya ürün ve hizmetlere bağlantılara tıkladığınızda toplanır. Bu bilgiler, gelecekteki ziyaretlerinizde (örneğin ülke seçimi veya hedeflenmiş içerik) kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, sitelerimizin daha verimli çalışması için, web sitesi etkinliğini ve performansını analiz etmek ve reklam etkinliğini değerlendirmek için genel demografik veriler toplamak amacıyla toplanır. IGE+XAO, yönlendiren web sitesi, kullanılan tarayıcı türü, ziyaret edilen içerik ve dijital içeriğe erişiminizin tarihi ve saati hakkında bilgi edinmek için çerezleri ve diğer tanımlayıcıları veya benzer teknolojileri (bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanabilir.

– Hesabınızı yönetmek için. Kayıt olduğunuzda, IGE+XAO kişisel bilgilerinizi dijital içeriğe ve hizmetlerine erişmenizi sağlamanın yanı sıra kimliğinizi doğrulamak ve sizinle etkileşimde bulunmak için kullanır.

– IGE+XAO, tanıtım programlarını ve faaliyetlerini yürütmek üzere bir programa, tanıtım etkinliğine veya ödül yarışmasına kaydolduğunuzda sizden kişisel bilgiler toplar. Bu bilgiler, programı veya etkinliği yönetmek, bu program veya etkinlik hakkında size ilgili e-postalar göndermek, kazananları bilgilendirmek ve kazananların listesini yürürlükteki yönetmelik ve yasalara uygun olarak kamuya duyurmak için kullanılır.

– IGE+XAO Grubu şirketleri ve bazı dikkatle seçilmiş üçüncü taraflara, rıza ve rızayı geri çekme gereklerine uygun olarak, pazarlama bilgilerini mektup, faks, telefon, SMS ve e-posta yoluyla size göndermek için, bunun yanında promosyonlar, Grup hakkında bilgiler ve ilginizi çekebilecek yeni ürün ve servisler hakkında elektronik iletişimler için olanak tanımak.

– Açılır pencereler, afişler, videolar, e-postalar ve diğer herhangi bir reklam biçimi aracılığıyla, ürün ve hizmetlere yönelik belirli iletişimleri ve / veya reklamları size sunmak.

– Size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için daha sonra kullanılan bir profil oluşturmak amacıyla çevrimiçi olarak elde edilen bilgileri ve hakkınızda çevrimdışı olarak toplanan verileri birleştirmek.

– IGE + XAO’nun faaliyetlerinin ve diğerlerinin dijital içeriğinin yanı sıra ürünlerin, hizmetlerin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığa ve genel hüküm ve koşullarımıza ve bu Politikaya uygunluğa karşı korunmak. IGE + XAO olası ihlalleri de araştırabilir..

– Kalite kontrol ve konsolide raporlama gibi işlerini yürütmek veya yönetmek.

– IGE + XAO’nun dâhil olduğu kurumsal işlemleri veya yeniden yapılanmaları kolaylaştırmak.

– İş sürekliliği ve felaket kurtarma için.

– Muhasebe ve vergi yükümlülükleri gibi IGE + XAO’nun tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak.

– Size taahhüt edilen başka bir amaç için.

 1. Hangi tip kişisel verileri IGE+XAO işler?

Kişisel bilgiler (kişisel veriler olarak da adlandırılır), tanımlanmış veya tanımlanabilir bir birey hakkındaki tüm bilgilerdir. Tanımlanabilir bir birey, bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, psişik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliklerine özgü bir veya daha fazla spesifik faktöre atıfta bulunmak da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir bireydir.

İşlediğimiz kişisel bilgilerin türü şunları içerir:

 • Adınız, şirketiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, iletişim bilgileriniz gibi kimlik ve iletişim bilgileri
 • Müşteri türü, rolü, iş unvanı, karar verme yetkisi, satın alma süresi gibi iş bilgileri; IGE + XAO ürünlerinin, hizmetlerinin ve dijital içeriğin satın alınması ve kullanılması veya bir iş teklifine başvurursanız, eğitiminiz ve kariyer yolunuz
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin tercihler, kişiler, pazarlama faaliyetleri veya bir iş teklifine yanıt veren adaylar için tercihler gibi tercihleriniz, istihdam tercihleriniz
  • Talepleriniz, siparişleriniz, şikâyetleriniz, anketlere verdiğiniz yanıtlar gibi IGE + XAO ile etkileşimleriniz
 • “Trafik verileri” olarak adlandırılan IP adresleri, cihaz ve sistem tanımlayıcıları, IGE + XAO kullanıcı kimliğiniz ve şifreniz, giriş bilgileriniz, yönlendiren web siteniz, kullanılan tarayıcı türü, ziyaret edilen içerik ve IP adresinizden veya mobil cihazınız tarafından iletilen bilgilerden belirlenen konumunuz.
 • Çevrimiçi forumlar aracılığıyla veya başka bir yolla bize sağladığınız içerik (Aşağıdaki “İçeriğiniz” başlıklı 5. Maddeye bakın).

Dijital içeriğin keyfini çıkarmak için belirli kişisel bilgilerin kullanılabilir hale getirilmesi gerekecektir. Bunu sağlamazsanız, bu dijital içeriğin bir kısmının veya tamamının keyfini çıkaramayabilirsiniz.

Bu Politika, anonim hale getirilen, yani bireylerin artık tanımlanamadığı veya ancak orantısız maliyet ve çabalardan sonra tanımlanabileceği kişisel bilgileri kapsamaz. Anonim veriler tanımlanabilir hale gelirse, bu Politika geçerli olacaktır.

Çoğu durumda, bu bilgiler doğrudan sizden veya işvereninizden toplanır. Bilgiler ayrıca bir satıcı veya iş ortağı aracılığıyla, pazarlama ajanslarından müşteri listeleri satın alarak, çevrimiçi taramanızdan, bu ağların kimlik bilgilerini kullanarak giriş yaptığınızda sosyal ağlardan ve çerezler aracılığıyla da elde edilebilir (Bkz. Madde 9’da belirtilen e-posta adresinden bizimle iletişime geçerek kişisel bilgileri sağlayan üçüncü taraf (varsa) hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.)

 

 1. Sizin içeriğiniz

Bize sağladığınız içerik, kişisel bilgilerin korunması ve gizlilik hakkı da dâhil olmak üzere başkalarının haklarına ve çıkarlarına saygı göstermelidir. Hiçbir şekilde saldırgan, saygısız veya zararlı olmamalıdır. Bize başka bir kişi hakkında bilgi sağlamanız durumunda, kişinin hassas kişisel bilgileri de dâhil olmak üzere kişisel bilgilerinin işlenmesi için daha önce kendisinden onay aldığınızı ve bizim kimliğimizi ve kişisel bilgilerinin işlenme amaçlarını (yukarıda açıklanan) kendisine bildirdiğinizi onaylarsınız.
Herhangi bir forum, sosyal ağ ya da blogda paylaştığınız bilgi, yorum, görüş veya kişisel bilgiler, fotoğraflar da dâhil, hem sizin hem de IGE+XAO kontrolünün dışında, o platformlardaki başka kullanıcılar tarafından görüntülenebilir, okunabilir, toplanabilir veya sizinle iletişime geçerek istenmeyen mesajların size gönderilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu forumlarda iletmeyi seçtiğiniz kişisel bilgilerden IGE+XAO sorumlu değildir.

 

 

 1. IGE+XAO kişisel bilgileri kiminle paylaşıyor?

IGE+XAO, kişisel bilgileri, Grubun iştirakleri ve faaliyetlerinde yer alan hizmet sağlayıcılarının yanı sıra, onların oturum açma kimlik bilgileriyle giriş yapmanız durumunda pazarlama, reklam ajansları ve sosyal ağlar ile, IGE + XAO kimlik bilgilerinizle kayıt yaptırırsanız üçüncü taraf sitelerle, bir işletmenin birleşmesi, satın alınması veya satılması durumunda denetim organları ve yetkililerle ve yeni şirket sahipleriyle paylaşır.

Bilgiler aşağıdaki gibi paylaşılır:

– Reklam amaçlı olarak, IGE+ XAO belirli sınırlı kişisel bilgileri (ör. Cihaz tanımlayıcıları ve çerezler) reklam alanı ticaret platformları veya reklam sunan üçüncü taraf uygulamalar ve web sitelerindeki reklamları yöneten ajanslarla paylaşabilir.

– Ayrıca IGE + XAO’nun dijital içeriğine erişebilir ve / veya üçüncü taraf web sitesi kimlik bilgilerini (Facebook ve LinkedIn gibi) kullanarak kayıt olabilirsiniz. Bunu yaparsanız, IGE + XAO,   IGE + XAO dijital içerik kayıt formunuzu önceden doldurmanıza yardımcı olmak için bu sosyal ağlara kaydettiğiniz belirli bilgilere erişebilir. Bu üçüncü taraf web sitelerinin oturum açma bilgilerini kullanarak, bu sitelerdeki kişilerinize aynı anda IGE + XAO ile hesap oluşturduğunuzu bildirebilirsiniz. Bu sitelerdeki kişilerinizin erişebileceği bilgiler ve iletişimlerinin nasıl sınırlandırılacağı hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım koşullarını ve veri koruma politikalarını okuyun.

– IGE + XAO kimlik bilgilerinizle üçüncü taraf web sitelerine giriş yaptığınızda, IGE+ XAO kişisel bilgilerinizi bu üçüncü taraf sitelerin yayıncılarıyla paylaşabilir (adınız, uzmanlığınız, mesleğiniz ve e-posta adresiniz gibi, ancak IGE+ XAO oturum açma kimlik bilgileriniz hariç). Bu tür üçüncü taraf sitelere IGE + XAO oturum açma kimlik bilgilerinizle giriş yapmadan önce, söz konusu web sitesinin veri koruma politikasını okumanız önerilir. Bu üçüncü taraf web sitelerinin veri koruma politikası izin veriyorsa, IGE + XAO bu web sitesini kullanımınız hakkında bilgi alabilir ve bu Politikaya uygun olarak kullanabilir.

–IGE+XAO, birleşme, konsolidasyon, kontrol devri veya IGE+XAO’NUN katıldığı herhangi bir başka iş organizasyonunu kolaylaştırmak amacıyla gerekirse kişisel bilgileri potansiyel alıcılara ve yararlanıcılara açıklayabilir.

–IGE + XAO, yasaların veya bir kararın gerektirdiği durumlarda veya haklarımızı korumak için kişisel bilgileri devlet kurumlarına, düzenleyicilere ve yetkili makamlara açıklayacaktır.

– Bu Politikada açıklanan veya kabul ettiğiniz diğer yollar.

– Kimliğinizin makul bir şekilde belirlenememesi için diğer bilgilerle birleştirilir (örn. istatistiklerin derlenmesi).

IGE+XAO, kişisel bilgileri izinsiz olarak üçüncü taraflara satmamayı veya kiralamamayı taahhüt eder.

 

 1. IGE+XAO sizin kişisel verilerinizi nasıl korur?

IGE+XAO yaygın olarak tanınan veri koruma ilkelerine (adalet, amacın sınırlandırılması, veri kalitesi, veri saklama, bireylerin haklarına saygı, güvenlik) uygundur ve kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için makul önlemler alır:

 1. Kişisel bilgilerin işlenmesi adil ve yasal olmalıdır.
 2. Kişisel bilgiler belirli ve meşru amaçlar için toplanır ve daha sonra bu amaçlarla bağdaşmayacak şekilde işlenmez.
 3. Toplanan kişisel bilgiler, toplanma ve işleme amaçları bakımından ilgili ve aşırı değildir. Verilerin niteliğine ve amaçlanan kullanımlarla ilişkili risklere bağlı olarak bilgiler mümkün ve uygun olduğunda anonim hale getirilebilir.
 4. Kişisel bilgiler doğru tutulacak ve gerektiğinde güncellenecektir. Yanlış veya eksik verileri düzeltmek veya silmek için makul önlemler alınacaktır.
 5. Kişisel bilgiler, toplanma ve işleme amaçları göz önüne alındığında gerekli süre boyunca saklanacaktır.
 6. Kişisel bilgilerin işlenmesi, bireylerin haklarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 7. Yetkisiz erişimi, yasa dışı işlemeyi ve kişisel bilgilerin yetkisiz veya kazara kaybolmasını, yok edilmesini veya zarar görmesini önlemek için teknik, fiziksel ve organizasyonel önlemler alınacaktır.
 8. Hassas kişisel bilgileri işlerken, sağlanan uygun bilgilerin, verilen rızanın ve işlemin yürürlükteki yasalara uygun olmasını sağlarız.

IGE+XAO Grubu şirketler, yetkisiz erişim, yasa dışı imha, yasadışı işleme ve kaza sonucu zarar veya hasara karşı kişisel bilgilerinizi korumak için ticari olarak makul teknik, fiziksel ve kurumsal tedbirler almayı taahhüt ederler.

Siparişlerinizi vermenize veya hesap bilgilerinize erişmenize izin vermek için güvenli bir sunucu kullanılması önerilir. Kişisel bilgileri içeren iç sistemlerimize erişimi kontrol etmeye yönelik önlemler uygulanmaktadır. Yetkili kullanıcılar bu sistemlere benzersiz bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebilir. Kişisel bilgilere erişim, yalnızca görevlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla IGE + XAO çalışanlarına sağlanır. IGE+XAO çalışanları kişisel bilgilerin uygun kullanımı ve yönetimi konusunda bilgilendirilir. IGE + XAO ayrıca servis sağlayıcılarının kendi güvenlik önlemlerine benzer güvenlik önlemleri almasını gerektirir.

IGE + XAO, kayıtlı kullanıcıların kimliğini belirlemek için güvenlik önlemleri uygular, böylece uygun kısıtlamalara ve haklara saygı gösterilebilir. Kayıtlı bir kullanıcıysanız, IGE + XAO kimliğinizi doğrulamak için hem oturum açma tanımlayıcılarını hem de parolaları kullanır. Giriş bilgilerinizin güvenli bir şekilde saklandığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
IGE +XAO’NUN dijital içeriğini kullanarak veya kişisel bilgiler sağlayarak, IGE+XAO’YA, kişisel bilgilerin güvenliği, korunması, bu bilgilerin kullanımı ve yönetimi ile ilgili olarak sizinle elektronik olarak veya başka bir şekilde iletişim kurması için yetki vermiş olursunuz. Tüm uygun güvenlik önlemlerini uygulama çabalarına rağmen, çevrimiçi gezinme doğal riskler içerir. Risksiz navigasyon hiçbir koşulda garanti edilemez.

 

 

 

 

 1. Üçüncü taraf web siteleri ve sosyal ağlar

IGE+XAO, üçüncü taraf web siteleri ve sosyal ağlar için veri koruma politikasını okumanızı ve ardından gizlilik ayarlarını tercihlerinize göre ayarlamanızı önerir. Bu web siteleri bu Politika kapsamında değildir.

IGE+XAO web siteleri veya hizmetleri, gezinmenizi kolaylaştırmak ve bilgileriniz için üçüncü taraf uygulamalara, ürünlere, hizmetlere veya web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Bu bağlantıları izlerseniz, IGE + XAO web sitesinden ayrılırsınız ve IGE+XAO bu üçüncü taraf sitelerini veya uygulamalarını gizlilik ve veri koruması açısından kontrol etmez. IGE + XAO, bu üçüncü taraf web sitelerinin hiçbirini finanse etmez veya temsil etmez ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin içerik ve uygulamalarıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder. Bu web siteleri aracılığıyla sağlamayı seçtiğiniz veya söz konusu üçüncü taraflarca toplanan kişisel veriler, IGE + XAO Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Kişisel bilgilerinizin toplanmasına ve kullanılmasına izin vermeden önce etkileşimde bulunduğunuz herhangi bir web sitesinin gizlilik politikasına danışmanız önerilir.

IGE + XAO ayrıca, kendi sosyal ağlarınızla bilgi paylaşmanıza ve çeşitli sosyal ağlarda IGE + XAO ile etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan sosyal ağlara bağlantılar sağlar. Bu bağlantıları kullandığınızda, hakkınızdaki bilgiler toplanabilir veya paylaşılabilir. Bu web siteleri tarafından hangi bilgilerin toplanabileceğini, kullanılabileceğini veya paylaşılabileceğini bilmeniz ve bu ayarları tercihlerinize göre ayarlayabilmeniz için etkileşimde bulunduğunuz sosyal ağların gizlilik politikalarını ve ayarlarını incelemeniz önerilir.

 1. Sizin haklarınız neler?

IGE+XAO, kişisel bilgilerinize erişme ve bunları düzeltme haklarınıza saygı duyacaktır. Herhangi bir IGE + XAO kuruluşu tarafından saklanan veya işlenen sizinle ilgili kişisel bilgilerin niteliği hakkında bilgi alabilir ve verilerin nerede işlendiğine ve saklandığına bakılmaksızın kişisel bilgilerinize erişebilirsiniz.

Eğer kişisel bilgilerinizi yanlış ya da eksik ise, değiştirilebilir ya da silinebilir isteyebilirsiniz.

İstekler aşağıdaki adrese gönderilebilir:

info@ige-xao.com

Her zaman pazarlama iletişimine itiraz etme hakkınız vardır. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda önceden onayınız gereklidir. Artık e-posta almamak için, aldığınız her e-postanın altındaki işlevi kullanmanız yeterlidir.

Ülkeye özgü makaleler bu makaleyi tamamlayabilir.

 

 1. Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içindeki kişiler için önemli bilgiler

AEA’daysanız, IGE + XAO ayrıca veri işleme, sınır ötesi veri aktarımları, otomatik karar alma ve profil oluşturma, veri saklama, ek haklar ve şikayetler ve Veri Koruma Görevlisinin iletişim bilgileri ile ilgili yasal dayanaklar da dahil olmak üzere GDPR’nin belirli özel gereksinimlerini karşılar.

10.1 IGE + XAO kişisel bilgileri kullanmak için hangi yasal temellere dayanır?

Daha önce Madde 3’te belirtilen amaçlar doğrultusunda, kişisel bilgilerin kullanımı aşağıdaki nedenlerden dolayı gereklidir:

 • Dijital ürün, hizmet veya içeriğin kullanımı için IGE + XAO ile yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi. Bu sözleşme performansı, kimliğiniz, uzmanlığınız ve sözleşmeyi gerçekleştirmek için sizinle etkileşim kurma olasılığınız hakkında bilgi anlamına gelir. Bu aynı zamanda bilgi ve yardım taleplerinizin işlenmesini, iş teklifi başvurularınızı, hesaplarınızı yönetmeyi ve programlarımıza kaydolmayı ve genel hüküm ve koşullara ve bu politikaya uymayı da içerir.
 • IGE + XAO’nun tabi olduğu yasal yükümlülüklere uygunluk. Bunlar vergi ve muhasebe yükümlülüklerinin yanı sıra düzenleyici kurumlardan ve düzenleyicilerden gelen taleplere cevap verme yükümlülüğünü içerebilir.
 • İlişkin:
 • Anketler: bazıları talep ettiğiniz hizmetlerle ilgili memnuniyetinizi ölçmek için kullanıldığı için IGE + Xao’nun meşru menfaatine göre yapılır. Diğer anketler için onayınız istenecektir.
 • Hedeflenen ticari arama ve reklamların gönderilmesi: bu faaliyetler IGE + Xao’nun meşru çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilir. Onlara her zaman itiraz edebileceksiniz ve yasaların gerektirdiği durumlarda önceden onayınız istenecektir.
 • Cep telefonunuz veya başka bir mobil cihaz tarafından iletilen coğrafi konumlandırma verilerinin kullanımı: yasaların gerektirdiği durumlarda önceden onayınız istenecektir..

IGE+XAO, kişisel bilgileri yasal çıkarları doğrultusunda da işleyebilir; bu işlemin sizin hak ve özgürlüklerinize müdahale etmemesi koşuluyla, özellikle::

 • Belirli tehditlere (güvenliğe yönelik tehditler veya dolandırıcılık tehditleri gibi) karşı kendi veya başkalarının korumasını sağlamak;
 • IGE + XAO’nun dünya çapında tabi olduğu yasalara uymak;
 • Ürün, hizmet ve dijital içeriğin iyileştirilmesi;
 • İlgi alanlarınıza göre hedeflenmiş içerik ve reklamların sunulduğu profil oluşturma;
 • 6. Maddede açıklandığı şekilde IGE + XAO iştirakleri ve servis sağlayıcılar arasında bilgi paylaşımı;
 • IGE + XAO’nun çevrimiçi, iş dünyası, müşterileri ve genel olarak müşterilerle olan ilişkileri de dâhil olmak üzere faaliyetlerini anlamak ve geliştirmek;
 • İşletmesini, özellikle kalite kontrol ve konsolide raporlama açısından işletmek veya yönetmek;
 • Birleşme veya devralmalar gibi ticari işlemleri yönetmek.

 

10.2 Kişisel bilgiler yurtdışına aktarılacak mı ?

IGE + XAO uluslararası bir şirket olduğundan, bilgi işlem ekiplerinin uluslararası görevleri olabilir. Bunlar, IGE + XAO’NUN faaliyet gösterdiği dünyanın herhangi bir yerinde, hatta Avrupa Birliği dışında, bulunduğunuz ülkeyle aynı kişisel veri koruma standartlarını paylaşmayan ülkelerde bulunabilir. IGE + XAO, verileri Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere AB dışındaki servis sağlayıcılara da aktarabilir. Kişisel verilerin, mevzuatı Avrupa Komisyonu tarafından yeterlilik kararına tabi olmayan bir ülkeye aktarılması durumunda, IGE+XAO, veri sorumlusu sıfatıyla grup içindeki transferler için transferin standart sözleşme maddelerinin imzası veya bağlayıcı kurumsal kuralları (BCR) gibi yürürlükteki yasalara uygun olmasını sağlayacaktır. Bu transferler hakkında daha ayrıntılı bilgi ve varsa transferi yetkilendirmek için verilen teminatların kopyaları için verilen adrese başvurabilirsiniz: info@ige-xao.com.

10.3 IGE + XAO profil oluşturmayı kullanıyor mu ve sizin hakkınızda otomatik kararlar alıyor mu ?

Profil oluşturma, ilgi alanlarınıza uygun görünen çevrimiçi içerik sağlamak için kullanılabilir. Profesyonel uzmanlığınız gibi kayıt bilgileriniz, sizi daha iyi tanımak ve profilinize uygun çevrimiçi içerik sunmak için çevrimiçi etkinliğinizle ilgili bilgilerle birleştirilir.

IGE + XAO, (1) karar bağlayıcı bir sözleşme kapsamında gerekli olmadıkça, (2) açık onayınızı almadıkça veya (3) yasalar bu teknolojiyi kullanmanızı gerektirmedikçe, hakkınızda sizi önemli ölçüde etkileyebilecek otomatik kararlar vermeyecektir. Bu durumda, onlar hakkında usulüne uygun olarak bilgilendirileceksiniz.

10.4 Kişisel veriler ne kadar süreyle saklanacak?

IGE+XAO, kişisel verilerinizi bu Politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yasaların gerektirebileceği veya izin verebileceği herhangi bir ek süre boyunca gerektiği sürece saklayacaktır. Belirli dijital içerik için geçerli olan bilgi bildirimlerinde daha kesin bilgiler verilmektedir.

Veri saklama süreleri genellikle aşağıdakiler dikkate alınarak belirlenir:

 • IGE + XAO ile olan ilişkinizin süresi (yani sözleşmenin yerine getirilme süresi, hesabınızın devre dışı bırakılması, IGE + XAO ile iletişime geçtiğinizde yasal olarak tanınmanız gerekir)
 • Veri saklama için yasal gereklilikler
 • Sınırlama süreleri

IGE + XAO, ticari arama amacıyla sözleşmenin sona ermesinden veya son temas tarihinden sonraki üç yıllık bir süre için müşteri verilerini saklar. İletişim bilgileri de aynı amaçlarla son temastan sonraki üç yıllık bir süre için saklanır.

 

 

 

10.5 Diğer haklarınız neler?

Yukarıda Madde 9’da belirtilen haklara ek olarak, kişisel bilgilerinizin silinmesini ve taşınabilirliğini talep edebilir ve kullanımına itiraz edebilirsiniz. Ayrıca işlemin sınırlandırılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Bilgilerin işlenmesi sizin onayınıza dayanıyorsa, isteğinizi aşağıdaki e-posta adresine göndererek onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz: info@ige-xao.com. Sözleşmenin işleyimi için veya yasalara ilişkin gerekli verilerin işlenme sürecinde, IGE+XAO işleme son verme talebinizi kabul etmeyebilir. Ancak, IGE+XAO işlemeyi durdurarak talebinizi kabul ederse, artık çevrimiçi hizmetlere veya içeriğe erişemeyebilirsiniz.

10.6 Sorularınız ve şikâyetleriniz için iletişim bilgileri

IGE + Xao’nun kişisel bilgileri koruma uygulamaları veya bu Politika ile ilgili soru veya yorumlar Schneider Electric Group Veri Koruma Görevlisine (DPO) gönderilebilir:

DPO@schneider-electric.com

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-France

IGE+ XAO’NUN kişisel bilgilerinizi yürürlükteki yasalara veya bu Politikaya aykırı olarak işlediğini düşünüyorsanız, yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak Grup DPO’YA veya bir denetim otoritesine şikâyette bulunabilirsiniz.

Çerez bildirimi

Çerez, bir web kullanıcısının sabit diskine yerleştirilen çok küçük bir metin dosyası biçimindeki bir bilgi öğesidir. Web sitesini işleten bilgisayar olan bir web sayfası sunucusu tarafından oluşturulur. Çerezde yer alan bilgiler sunucu tarafından belirlenir ve kullanıcı web sitesini her ziyaret ettiğinde sunucu tarafından kullanılabilir. Çerez, bir web kullanıcısının kimlik kartı gibi düşünülebilir. Kullanıcının web sitesine (Source)  geri döndüğünü web sitesine bildirir. IGE + XAO diğer benzer teknolojileri de kullanabilir (örneğin piksel etiketleri, web işaretleri vb.).) IGE + XAO web sitesini ziyaret ettiğinizde ve cihazlarınızda depolanan bilgileri arayan mobil uygulamalarını kullandığınızda. Bu bildirimin amaçları doğrultusunda, tüm bu teknolojilere “çerezler” adı verilir.

Çerezleri kullanmak, IGE+XAO web sitesine yapılan ziyaretler veya uygulamalarının kullanımıyla ilgili size belirli özellikler ve bilgiler sunmamızı sağlar. IGE+XAO, uygulamaları ve siteleri daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri de kullanabilir. Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak bunları kabul etmeniz gerekmez. Web sitelerinde bulunan özelliklerin çoğundan yararlanmaya devam ederken çerezlerin kabul edilmesini önlemek için tarayıcınızı genellikle değiştirebilirsiniz. Mobil cihazınız, uygulamanın cihazınızda depolanan bilgilere erişme yeteneğini yönetmek için araçlar da sağlar.

Bilgisayarınızda bulunan çerezleri silmek veya gelecekte çerezlerin kabul edilmesini durdurmak istiyorsanız, tarayıcı menünüzdeki “Yardım” a tıklayarak tarayıcınızın yayıncısının talimatlarına başvurmanız gerekir.


Analizleri gerçekleştirmek için kullanılan üçüncü taraf çerezleri

Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için IGE+XAO, sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, ziyaretçilerin web sitemizde gerçekleştirdikleri farklı eylemleri, ziyaretçilerimizin coğrafi konumlarını ve web sitemize kaç kez geri döndüklerini ölçer. Bu amaçla üç analiz yazılımı programı kullanıyoruz: Google Analytics..

Google Analytics bilgileri

Bu web sitesi ayrıca Google Inc. tarafından sağlanan bir trafik analizi hizmeti olan Google Analytics’i de kullanır. (”Google”). Google Analytics, web sitesinin insanların web sitesini nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları gibi “çerezler” kullanır. Çerez tarafından web sitesinin kullanımıyla ilgili oluşturulan bilgiler Google’a iletilecek ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularda saklanacaktır.

Bu web sitesinde IP adresi anonimliği etkinleştirilirse, IP adresiniz Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasını imzalayan diğer taraflarda kesilecektir. Yalnızca istisnai durumlarda, tüm IP adresinin önce Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılması ve ardından orada kesilmesi gerekir. Bu web sitesinde IP adresi anonimliği etkinleştirilmiştir.

Google bu bilgileri, web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesinin operatörler için etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesinin etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sunmak için bu web sitesinin operatörü adına kullanacaktır..

Tarayıcınızın Google Analytics’e ilettiği IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirilmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Mevcut web tarayıcınız için Google Analytics Devre Dışı Bırakma uzantısını indirip yükleyerek gelecekte Google Analytics tarafından izlenmemeyi de seçebilirsiniz: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.