This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Bize
+33 (0)5 62 74 36 36

Çözümler

Karşılama › Çözümler

Çözümler

“Assistance+” ekibinin amacı, programlarımızın çalışır haldeki sisteminizde çalışan mevcut diğer programlarla arayüzlenmesini sağlayan yüksek verimli yöntemler kullanarak, ürünlerimizden azami yararlanmalarına yardımcı olmaktır.

Ekibimizin sundukları ile, temel bir eğitim ve desteğin çok daha fazlasını elde edeceksiniz. 

Aşağıdakiler gibi özel hizmetler isteyebilirsiniz:

  • danışmanlık,
  • entegrasyon,
  • özel programlama,
  • yerinde destek,
  • Vs.

Yöntemler

Ürünlerimizin özelleştirilmesi. Farklı programlar (SEE Electrical Expert, SEE Electrical, SEE Project Manager, SEE Object Manager, vs), şirketinizin özel ihtiyaçlarına uyarlanabilir.


Çeşitli API’lerimiz üzerinde VBA Makroları Geliştirilmesi
Gerekirse, ekip özel gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş makrolar geliştirebilir.

Özel Geliştirmeler (tüm dillerde)
Ekip, piyasada bulunan tüm programlama dillerinde özel geliştirmeler tasarlama ve uygulama kapasitesine sahiptir.

Kaynaklar

Son derece kalifiye mühendisler ekibi. Ekiplerimiz, dünyanın her yerinde mevcuttur ve böylece, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki müşterilerimizle yakın temas halinde olmamızı sağlarlar.
Üç geliştirme departmanı (Marsilya, Sofya, Krakow).

Office of a big company

Halihazırda Uygulanmış Entegrasyon Örnekleri

Ekip, çok sayıda PDM Konektörü (Ürün Veri Yönetimi) uygulamıştır. Bunların bazı örnekleri aşağıda verilmiştir:

SEE Electrical Expert
• ile Smarteam yazılımı (Dassault Systems)
• ile CATIA yazılımı (Dassault Systems)
• ile WINDCHILL yazılımı (PTC company) arasında
 

SEE Project Manager ile ERP sistemi SAP arasında.

SEE Object Manager
• ile WINDCHILL yazılımı (PTC)
• ile SMARTEAM yazılımı (Dassault Systems) arasında.

Uygulanmış Özel Geliştirme Örnekleri

  • Yarı otomatik sinoptik şeması üretimi.
  • Bir konfigüratör veriler dizisine dayalı olarak otomatik SEE Electrical Expert projeleri üretme.
  • Ekipman katalogları ve parça listelerine ilişkin özel araçlar (İçe Aktarma, Dışa Aktarma).
Company stairs with a man walking in it