SEE Electrical Building

Karşılama › SEE Electrical Building

SEE Electrical Building Basic

Çok sayıdaki fonksiyonu ve cazip fiyatı onu tüm elektrik tesisatçıları veya küçük bina elektrik tesisatı işlerinde çalışan küçük inşaat firmaları için kolayca erişilebilir bir seçenek yapar.

Yapı Planları

 • Mimari tasarım
  Bir yapının yer planını tasarlamak için etkin mimari komutları içerir . Duvarlar dinamik olarak çizilir ve otomatik olarak birleştirilir. En, boy ve açılar dinamik olarak ayar lanır veya tanımlanır. Kapılar ve pencereler çizimin otomatik ayarıyla duvarlara hemen eklenir. Merdivenler kullanıcı tanımlı geometriyle kolayca çizilir.

Projektowanie architektury

Mobilya, yapısal elemanlar vb.. içeren ek sembol kütüphanesi yapının yer planını tamamlayarak profesyonel görünümlü sonuçlar elde edilmesini sağlar.

 • DXF/DWG alma/vermeBütünleştirilmiş DXF/DWG/DXB alma işlevi DWG/DXF dosyasının öngörüntülenmesini ,gereksinim duyulan bölümlerin ve katmanların tanımlanmasını ve sonra SEE Electrical Building içine alınmasını sağlar. İçeri alınan çizimler %100 değişiklik yapılabilir durumdadır. Ardından elektrik tesisatı dışarıya yine DWG/DXF formatında verilebilir.
 • PDF & Resim dosyalarının içeri alınmasıPDF ve resim (JPEG, BMP, PNG, TIFF vb…) dosyaları elektrik tesisatında arkaplan görüntüsü olarak SEE Electrical sayfalarına alınabilir. PDF in içeri alma işlevi sayfaları öngörüntüleme ve tesisat için istenen sayfa ve alanın seçilmesi olanaklarına sahiptir.Intelligent PDF (Akıllı PDF) modülünün eklenmesi tüm projeler içindeki çapraz referans ve navigasyon özelliklerinin PDF’e aktarılmasını sağlar.Ayrıca SEE Electrical Building sayfaları, JPG, WMF gibi değişik grafik formatlarında dışarı aktarılabilir.
 • Geniş kapsamlı CAD komutlarıYazılım ayrıca ayrıntılı yapı planlarını oluşturmaya yarayan çizim (Çizgi, Daire,Elips vb..) ve düzeltme ( Taşıma,Kopyalama, Trimleme,Uzatma vb..) için temel CAD komutlarını da içerir. Ölçülendirme ve kesit almaya yönelik ek araçlar ve 500 ün üzerindeki katman desteği uçtan uca ve kapsamlı CAD deneyimi sunar

 

Sembol Yönetimi

 • Tam kapsamlı elektrik tesisat sembol kütüphaneleri

Zarządzanie symbolami

 • Sembollerin kolay yerleşimi

Semboller duvarlar ve hatları dikkate alan otomatik yön değiştirme işleviyle kolayca konumlandırılabilir .

Kısayol tuşları, sembol ölçeğinin ve yönünün yerleştirilmeden önce ayarını sağlar. Özel kullanıcı tanımlı boşluk alanı işleviyle yatay veya dikey olarak çoklu sembol yerleşimi mümkündür.

 • Sembol niteliklerinin değiştirilmesi

Semboller tüm elektriksel nitelikleri (güç, IP kodu, voltaj vb…) ve tesisat ayrıntıları (tesisat yüksekliği, devre tipi, vb…) içerir. Nitelikler birden fazla sembolde kolayca değiştirilebilir ve çizim üzerinde (sembol etiketi) gösterilebilir.

Semboller kolayca odalar şeklinde gruplanabilir.

 • Sembol gösterge tablosu otomatik olarak çizime eklenir. .

Kablo tasarimi

Semboller arasındaki kablolar iki şekilde çizilebilir :

– Spline komutunu kullanarak kolayca tanımlanır ve devreyi görüntülenir.

– Line komutunu kullanarak ek olarak yer planı içinde rota tanımlanır.

Kablo uzunlukları kablo tesisat yüksekliği ve bağlantılı sembollerin montaj yükseklikleri dikkate alınarak otomatik hesaplanır

Cablâge et routage

Devre tanimlama

SEE Electrical Building işlevleri sembollerin devrede gruplanmasını ve devre isimlerine göre tanımlanmasını sağlar. Güç panolarının toplam gücü hesaplanır.

Dokümantasyon

Ürün, doküman ve kablo listeleri elektrik tesisat planlarından otomatik olarak oluşturulur, baskı alınır ve değişik formatlarda dışarı gönderilir

Documentation

Genel Yetenekler

– Microsoft Active X® arabirimini destekleyen diğer Windows uygulamalarının Dokümanları ( Microsoft Word®, – Microsoft Excel® vb…) ve Adobe Acrobat® PDF dosyaları proje yapısına dahil edilebilir.

– Planlar içindeki sembollere bağlantı linkleri eklenebilir.

– Projeleri görüntülemek ve baskı almak isteyenler için ücretsiz SEE Electrical Viewer mevcuttur.

– «Redlining» işlevi (Basic ve Viewer seviyelerinde de mevcuttur).

SEE Electrical Building Standard

Elektrik tesisatları ve dağıtımlarının profesyonel tasarımlarına yönelik yüksek değerli bir çözümdür. Basic seviyenin yeteneklerine ek olarak, hızlı imalata yardımcı olan ve çizimlerin etkin yönetimini sağlayan verimlilik arttırıcı daha geniş yetenekler sunar.

Malzeme Kütüphanesine Erişim

Bütünleşik malzeme kütüphanesi imalatçı malzemelerinin seçimini oluşturulmasını sağlar. Planların dokümantasyonu ve gereksinimlerin hesaplanması için gerekli olan kapsamlı bir genel kablo kütüphanesi mevcuttur.

Kütüphane, tip veritabanı editörü veya excel,xml dosyalarından imalatçı verilerini içeri alarak kolayca güncellenebilir.

 

Kablo tipleri tanımlama

Bağlantıları çizerken kablo tipleri seçilir ve kolayca birden fazla kabloya uygulanabilir. Kablo Malzeme Listesi otomatik olarak hesaplanır ve listelenir.

Cables types definition
Kablo kanalları ve Otomatik rotalama

Standard seviye ek olarak « Kanal » komutunu kullanarak yer planı üzerinde kablo rotalama işlevi sunar . Kanallar önceden tanımlanmış niteliklerle (renk, genişlik, montaj yüksekliği vb..) oluşturulur ve tip bilgisiyle tanımlanır ve projenin malzeme listesine eklenir.

Eğer kanallar yer planı üzerinde tanımlıysa , kabloların rotalaması da tanımlanmış olur ve kablolar otomatik olarak çizilebilir.
Cable channels and Autorouting

Şemaların parametrik tanımı ve isimlendirilmesi

Şemalar otomatik tekrar indekslemeyle otomatik olarak tanınır ve adlandırılır. Kullanıcı şema adlarının formatını seçebilir.
Dağıtım şemalarının oluşturulması için özel bir ortam Standart seviye içine eklenmiştir :
•Tesisat çizimlerinde tanımlanmış olan niteliklere göre pano dağıtım şemalarının otomatik oluşturulması . Şemalar tek hat gösteriminde yerleştirilmiş olan sembol gruplarını kullanarak IEC standartına göre oluşturulur. Genel yerleşim sembolleri kolayca özelleştirilebilir
 Creation of distribution diagrams

 • Her bir devre ve pano (görünür ve eş zamanlı güç) yükleme gereksinimleri, sayısı ve tüketicilerin çeşitlerinin hesaplaması .
 • Oluşturulmuş şemaların, yeni komponentler ekleyerek veya ek bağlantı noktaları tanımlayarak bu işe özgü »Devre » komutları ile düzenlenmesi .
 • Elektriksel sembollerin (sigortalar, şalterler, anahtarlar, MCB&RCD koruma cihazları vb..) komple sembol kütüphanesini içerir.
 • Dağıtım şemalarını oluşturmak için kullanılan önemli bilgileri içeren »Devre Listesi » nin otomatik güncellenmesi .
 • Tesisat çizimleri olmaksızın şemaların tanımlanması ve otomatik oluşturulması

Creation of distribution diagrams

SEE Electrical Building Cabinet Layout

SEE Electrical Cabinet Layout, gerçek ölçülü 2B pano çizimlerinin oluşturulmasında uzmanlaşmış Building STANDARD’a ek bir modüldür. Dağıtım şemalarında yer alan komponentlerin kolayca pano üzerine yerleştirilmesini sağlayan geniş yetenekleriyle Elektrikçiye işini kolayca tamamlamasında yardımcı olur.

Ek komponentler doğrudan komponent listesinden seçilebilir ve çizime yerleştirilebilir. Raylar ve kablo kanalları panoda özel komutlarla tanımlanabilir. Malzeme listesi otomatik oluşturulur

Temel işlevlerin listesi :

 • Dağıtım şemaları ve pano sembolleri arasında otomatik senkronizasyon. Şemalara yerleştirilmiş komponentler pano seçim listesinde listelenir.
 • Komponentlerin yerleşiminde yarı-otomatik metod
 • Panoya yerleştirilmiş bileşenler, ekipman kütüphanesi , komponentin en ve boy bilgileri , dışarıdan içeri alınmış bilgiler veya kullanıcı tanımlı semboller kullanarak hassas bir şekilde ölçeklendirilebilir.
 • Profesyonel dokümanlar oluşturmak için ölçülendirme ve diğer özel CAD işlevleri mevcuttur.
 • DIN rayları ve kablo/tel kanalları istendildiği gibi eklenebilir ve malzeme listesinde listelenebilir.