Vores eksperter er her for dig.
+45 45 94 21 00

V8R3 SP4

Release notes

velkommen  ›  Release notes  ›  V8R3 SP4

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R3 SP4


New features

Unikt Produkt Aspekt log fil

advanced

For at forbedre sporingen af operationer og komponenter som får Produkt attributten til ikke længere at være unik, så bliver der nu oprettet en log hver gang det sker. Indholdet tillader at man kan identificere alle komponenter som deler den samme produkt attributtakket være en detaljeret beskrivelse (Funktion, Placering, Produkt, Beskrivelse 00, database ID, objekt type, mappe og sidebeskrivelse). Logfilen er navngivet efter projektet som den hører til og er placeret samme sted.

Gem Unikke Produktaspekter filter

advanced

Ny Gem unikke produktaspekter funktion tilgængelig fra den kontekstafhængige menu I Funktion/Placering/Produkt menuen tillader at man kan filtere alle komponenter som har unikt product aspect så kun objekter der ikke er unikke vises. For at fjerne filter igen bruges “Fjern filter” funktionen.

Sammentæl identiske symboler i lodret-tegnede diagrammer

standard

Ny Tæl identiske symboler mulighed er tilgængelig I egenskaber under Installation, Distribution og Diagram Layout indstillinger tillader at man kontrollerer hvordan lodret-tegnede tavler genereres. Hvis funktionen er slået til bliver diagrammer genereret på en made som allerede kendes I SEE Electrical (same type symboler med et output bliver kun vist én gang og yderligere tekst der beskriver antallet bliver tilføjet automatisk). Hvis funktionen er slået fra sker der ingen samling af symbolerne og alle bliver derfor vist.

For at kontrollere rækkefølgen af symboler indenfor et kredsløb (output), er MapOfOutputs.xml i Templates mappen udvidet med en ny parameter Order (jo lavere værdi, jo højere prioritet). Hvis denne parameter ikke eksisterer bruges rækkefølgen de eksisterer I (samme regel bruges hvis flere har samme Order værdi)

Improvements

Ny version af 3D tavle modulet

standard

3D tavle modulet som er kompatibelt med denne version af SEE Electrical er V2R2 SP2. Hvis 3D var installeret allerede, bliver det automatisk opdateret.

Mulighed for at slette udvalgte revisionsskyer fra databasen

advanced

Ny Slet Udvalgt Revisonsky kommando tilgængelig i kontekstmenuen i Editor, Revisionsskyer tillader at man nemt kan udvælge og slette brugerdefinerede revisionsskyer. Kommandoen virker med både enkelte og flere ad gangen.

Modifikation af CSV filformatet til download fra Webkataloget

standard

Formatet som CSV filen brugte til at downloade varenumre og tilhørende symboler fra Webkataloget er ændret for at matche det nye universelle format som bruges på tværs af alle IGE+XAO produkter. Det, i øjeblikket, acceptable format er Part Number som første kolonne, Manufacturer som den anden og semicolon “;” som separator.

Ekskludér fra RCD beskyttelsesgruppe for lodret-tegnede tavlediagrammer

standard

Ekskludér fra RCD beskyttelsesgruppe tilvalget introduceret I SEE Electrical V8R3 SP2 er nu også tilgængeligt for diagrammer for lodret-tegnede tavler.

Segregation Code standardisering

standard

Ledningsinformation som sendes til 3D modulet (både standalone og integreret) er redefineret og standardiseret for at forbedre brugeroplevelsen. Fra nu af, hvis man bruger ledningsmode skabelonen, så sendes segregation code med til 3D. Hvis net mode skabelonen bruges, sendes segregation code ikke til 3D, undtagen hvis skemaerne er lavet med Signalhåndtering, i så fald vil Net navn sendes i stedet.

Bug fixed

Problem hvor beskrivelse ikke blev synkroniseret hvis man skrev et potentiales Funktion/Placering/Produkt attirbutter er blevet elimineret.

Skift af synlighed på en lednings attributer gennem Editor, Wires virker korrekt nu.

Bruger manualen i SEE Electrical Viewer åbner korrekt nu.

Symbol (navn) attributten som vises I egenskabsfanen er ikke længere tom hvis symbolet er gemt via kontekstmenuen.

Fjernet et problem med at aspekter kunne genereres udenfor aspekt manageren hvis man indsatte flere klemmer på én gang.

Kabelnummerering i Side/Kode/Strømvej laver ikke længere inkonsistente kabelnavne hvis der er flere kabler i samme strømvej.

Kabel Liste og Oversigt, Kabel viser ikke længere tilslutninger i Til og Fra

Problem hvor varenumre og symboler ikke blev downloadet korrekt fra Webkataloget via CSV filer er fjernet.

<N>S koden (hvor <N> er et heltal) som giver mulighed for at indsætte mellemrum mellem sider når man bruger Autodiagrammering virker nu igen.

Situation hvor tilslutninger ikke blev oprettet på overlappende ledninger når man genererer sider via Autodiagrammering, Caneco Connect og SE EPD Ecodial Connect opstår ikke længere.

OK og Luk knapperne i Afrund hjørner og Skrå hjørner kommandoernes dialog er ikke længere byttet rundt.

Multikore fanen tilgængelig gennem Kredsskema egenskaber og genvejen I båndet er ikke længere synlige i Basic og Standard varianterne af softwaren.

Installation > Select Symbols og Installation > Cable Tag kommandoerne er flyttet fra Basic til Standard

Update Installation kommando tilgængelig I kontekstmenuen af Installation, Bygning kan nu bruges I alle varianter af softwaren.

Gem af 3D Panel tegninger laver ikke længere databasefejl I nogle specifikke tilfælde (efterfulgt af “Error setting FieldValue” besked og sletning af hele sidens indhold).

Side Reference symboler på oprettede Distributionsdiagrammer bliver indsat korrekt uanset brug af RCD symboler.

Øvre side af genererede “massiv skinne tavle” diagrammer har ikke længere duplikerede tilslutninger.

Kopiering af Rum med symboler skaber ikke længere duplikerede indekser i databasen.

Indsæt RCD symbol for hver N udgangskredsløb muligheden udelader nu korrekt symboler defineret som ”udeluk fra RCD gruppe”.

Autoarrangér outputs udelukket fra RCD gruppe muligheden får ikke længere funktionen Udeluk fra RCD beskyttelsesgruppe til at blive tildelt forkerte udgange.