Caneco ONE

velkommen › Caneco ONE

En software pakke til hele
den elektriske planlægning

Caneco ONE er en omfattende softwarepakke, der har til formål at imødekomme alle samarbejdspartneres behov inden for elektroteknik, så de kan designe, betjene og teste deres installationer.
Caneco ONE samler et sæt sammenkoblet software, der supplerer og interagerer med hinanden, til at designe lav- og højspændingsinstallationer i en digital model (BIM), herunder infrastruktur og offentlige belysningsnetværk.
Caneco ONE tilbyder de vigtigste funktioner i 2D/3D-modellering, beregning og oversigter for at kunne tilbyde brugerne alle de værktøjer, de har brug for til at styre et komplet projekt.
Det muliggør også kommunikation og samarbejde og sikrer dataintegritet gennem hele implementeringen af et BIM-projekt.

Software for automatiserede beregninger, dimensionering, og diagrammering af lavspændings elektriske installationer
Nøgle funktioner
➜ Beregning og dimensionering
– Caneco BT udfører alle beregninger (Ik, du, If, …) i overensstemmelse med de gældende standarder og de elektriske begrænsninger i din installation.
-Det bestemmer også det mest økonomiske udstyr til at beskytte installationen og brugerne.
➜ Selektivitet og backup
– Caneco BT giver en diagnose baseret på udløserkurver, beregninger og producenttabeller.
– Det betragter strømmene, samt de kronometriske og differentierede aspekter for at sikre selektivitet, der også kan forstærkes ved koordinering.
➜ Automatiserede diagrammer
– Caneco BT producerer automatisk diagrammerne for den elektriske installation baseret på 3 dynamiske brugerflader: netværk én-stregs diagram, tavle én-stregs diagram og regneark.
➜ Effektiv data udveksling
– Caneco BT tillader data import/export fra en Excel fil.
– De elektriske data, der er genvundet fra Revit®, anvendes til automatiseret produktion af diagrammerne og integrationen af kredsløbsdata i Caneco BT.
– Caneco BT konverterer diagrammerne og den tekniske dokumentation af projektet til en dxf-fil (en AutoCAD-fil®).

AutoCAD® applikation for automatiseret Kabelføring af en digital elektrisk model.
Nøgle funktioner
➜ Implementering af elektrisk udstyr
– Caneco Implantation integrerer et lavspændings objektbibliotek (LV) og ekstra-lav spænding (ELV), der omfatter distributionstavler og skabe, belysningsarmaturer, specifikke og generelle stikkontakter, kabelbakker osv.
– Caneco Implantation giver dig mulighed for at tilpasse elektrisk udstyr i biblioteket og tilføje symboler skabt i AutoCAD®.
– Caneco Implantation giver dig mulighed for at importere belysningsfunktioner installeret i Dialux®, når belysningsberegningerne er afsluttet.
➜ Dimensionering og beregninger
– Caneco Implantation eksporterer de skabte kredsløb til Caneco BT, som igen beregner tværsnit af kabler og beskyttelsesanordninger.
Resultaterne importeres derefter til Caneco Implantation.
– Caneco Implantation optimerer derefter kabelbakkerne på installationsplanen i henhold til de tidligere beregninger.
➜ Kabelstyring
– Caneco Implantation muliggør optimering af kabelføring via forgreningsbokse og kabelbakker.
– Det konfigurerer installations reglerne for bakkerne (installation, brand, netværk, osv..)
– Det giver automatisk tværsnitsvisninger af dine kabelbakker.
➜ Offentliggørelse af projektdokumentation
– Caneco Implantation giver dig mulighed for at redigere alle projektets dokumenter, dvs. nomenklaturer for kabler, terminalenheder og kabelbakker, kabellister, kabelplaner samt lister over kabelbakker sammen med deres tværsnitsvisninger.
– Caneco Implantation genererer automatisk kabelføringssynoptik til LV- og ELV-installationer.

Revit® applikation til design og styring af en digital elektrisk model
Caneco BIM er et Revit-program®, der gør det muligt at udveksle elektriske oplysninger mellem en digital model og Caneco-softwareprogrammet. Det beriger et projekt ved at give alle de egenskaber, der kræves for at opbygge en elektrisk installation.
➜ En digital samarbejdsplatform
– Caneco BIM udfører udveksling af elektriske data mellem Revit® og resten af BIMelec-løsningen.
– Det gør det muligt at importere placering og referencer til belysningsfunktioner fra Dialux®.
➜ Dimensionering af en elektrisk installation
– Caneco BIM beriger den digitale model med resultaterne af beregninger foretaget i Caneco BT, såsom kabeltværsnit, beskyttelsesanordninger og kortslutninger.
– Design og beregn kanalskinnesystemer.
– Det udfører automatiseret kabelføring inde i Revit®.
– Beregn fyldningsrater for kabelbakker.
– Dimensionering af kabelbakker.
➜ Supplerende applikationer
– Yderligere værktøjer som hjælper dig med at styre og validere din elektriske installation i din model.
– Caneco BIM gør det muligt at importere kabeltyperne, som de er beskrevet i Caneco BT, direkte til Revit®.
– Det analyserer objekter og grupper af objekter og tilføjer elektriske parametre såsom spænding, tilsyneladende belastning, belastningsklasse, …
– Opret dine elektriske kredsløb med avancerede værktøjer
➜ Integrerede elektriske beregningsbokse
– Caneco BIM beregner forbruget fra motorer og belysning
– Caneco BIM konvertér elektro-tekniske enheder
– Det beregner også kondensatorbatteriernes reaktive effekt

Software til beregninger og diagrammer over elektriske højspændingsinstallationer
➜ Beregninger og dimensionering af elektrisk udstyr
– Caneco HT udfører beregninger af tilladte strømme.
– Caneco HT muliggør beregning af peak kortslutningsstrømme (effektiv værdi og topværdi) og minimums kortslutningsstrømme (mellem faser og jordfejl), homopolare og kapacitive strømme .
– Caneco HT beregner spændingsfald overalt i installationen, afhængigt af virkningen af belastninger på elnettet.
– Det giver dig også mulighed for at dimensionere og kontrollere kabeltværsnit.
➜ Praktisk til enkle og komplekse netværksarkitekturer
– Med Caneco HT kan du bestemme installationens driftskonfigurationer, uanset om de vises i et hierarkisk eller et loop-netværk.
– Beregningerne tager højde for de værst tænkelige betingelser for at sikre, at netværket overholder gældende standarder.
➜ Automatisk produktion af dokumenter
– Caneco HT producerer beregningsfiler og dokumenter med alle udstyrsspecifikationer for at overholde de vigtigste standarder: beregningsnoter, net én-stregs diagrammer, beskyttelsesindstillingslister, selektivitetskurver osv..

Software til undersøgelse og kontrol af selektivitet bestemt af tid-strøm kurver
– Selektivitet garanteret I 3 tider.
– Repræsenterer alle kurverne ved hjælp af den integrerede database.
– Tweak indstillingerne ved at overlejre tid-strøm kurver.
– Udskriv indstillings siderne, eller eksportér data til beregningssoftware for senere implementering.
– Optimering af indstillingerne.
– Ved at overlejre kurverne for de forskellige komponenter i installationen kan du bestemme de bedste indstillinger af beskyttelsesanordningerne for at sikre selektivitet.
– Garanteret kontinuitet i strømforsyningen