Σπίτι Προϊόν › SEE Electrical
expert-alpi

SEE Electrical

Ηλεκτρολογικό CAD λογισμικό για 2D και 3D ηλεκτρολογική σχεδίαση, από την IGE+XAO

Δοκιμαστική Έκδοση

Δωρεάν

Δοκιμαστική έκδοση για περίοδο 30 ημερών, με πλήρη λειτουργικότητα και δυνατότητες, βιβλιοθήκες συμβόλων και παραδείγματα σχεδίων. Οι δωρεάν εκδόσεις έχουν τον περιορισμό 3 φύλλων σχεδίων ανά έργο.

 • Λειτουργεί για 30 ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης /ενεργοποίησης.
 • Επιτρέπει μέχρι 3 φύλλα σχεδίων κυκλωμάτων ανά έργο.
 • Μπορείτε να ελέγξετε τις δυνατότητες Launch, Grow και Scale.
 • Μπορείτε να εκτυπώσετε τα σχέδια σας.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Launch

Ετήσια συνδρομή

 • Σχεδίαση συστημάτων αυτοματισμού και πινάκων σε μονογραμμική & πολυγραμμική μορφή.
 • Διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων.
 • Αυτόματη δημιουργία Βασικών reports, BOM, εξαρτήματα.
 • Εισαγωγή /Εξαγωγή DWG.
 • Μετατροπή έργου σε “έξυπνο” PDF αρχείο
 • Εκτεταμένες βιβλιοθήκες ηλεκτρολογικών συμβόλων.
 • Βάση δεδομένων ηλεκτρολογικού υλικού (μόνο κύρια δεδομένα)
ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ

Grow

Ετήσια συνδρομή

Προσφέρει τις δυνατότητες Launch και επιπλέον:

 • Προχωρημένες λειτουργίες διαχείρισης σύμβολων, συνδέσεων και καλωδίων
 • Αυτόματη αρίθμηση συνδέσεων
 • Διεύθυνση σύνδεσης, ομαδοποίηση συνδέσεων σε σήματα (μέχρι 5)
 • Διαχείριση πληροφοριών PLC
 • Reports και αυτόματες εκτυπώσεις: κλέμες, καλώδια, συνδέσεις, PLC, κλπ.
 • Βάση δεδομένων ηλεκτρολογικού υλικού (πλήρη δεδομένα)
 • Σχεδίαση 2D Όψεων Πινάκων
 • Θερμικός υπολογισμός Πινάκων
ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ

Scale

Ετήσια συνδρομή

Προσφέρει τις δυνατότητες Launch & Grow και επιπλέον:

 • Προσαρμογή και διαχείριση Έργου σε Δομή (IEC 81346)
 • Μαζική επεξεργασία δεδομένων. Ομαδοποίηση συνδέσεων σε απεριόριστα σήματα
 • Αυτόματη πλοήγηση στις παραπομπές
 • Αυτόματη σύνδεση συμβόλων, πολλαπλή ορθογωνική σύνδεση μεταξύ συμβόλων
 • Σχέδια σύνδεσης Κλεμών, Καλωδίων, Συνδετήρων
 • Σχέδια σύνδεση εξαρτημάτων & συσκευών
 • SQL report generator
 • Εξαγωγή /Εισαγωγή δεδομένων έργου μέσω MS Excel
 • Συγχρονισμός μεταξύ πολλών χρηστών και Σύγκριση Έργων
 • Μετατροπή σε ηλεκτρολογικά σχέδια IDL σκαναρισμένων αρχείων
 • PLM και ERP επικοινωνία
ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ

Επισκόπηση

Δημιουργείστε τα ηλεκτρολογικά σας σχέδια με SEE Electrical μόνο με μερικά κλικ!

Το SEE Electrical είναι ένα εύχρηστο CAD λογισμικό για την αποτελεσματική δημιουργία επαγγελματικών ηλεκτρολογικών σχεδίων. Προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις – Launch, Grow, και Scale.

Η κάθε έκδοση προσφέρει μία σειρά λειτουργειών και σε διαφορετική τιμή, ώστε να επιλέξετε τη λύση που καλύπτει τις ανάγκες σας. Εύκολα μπορείτε να μεταβείτε από τη μία έκδοση σε άλλη, δίχως να χάσετε τα δεδομένα των έργων σας καθώς υπάρχει απόλυτη συμβατότητα.
Επισκόπηση

Οφέλη


Αυξημένη Παραγωγικότητα

Εξοικονομήστε χρόνο με ένα σύγχρονο εργαλείο εύκολα προσαρμόσιμο, αυτόματη παραγωγή σχεδίων και αυτοματοποιημένες πρακτικές μελέτης ηλεκτρολογικών έργων.

Αυξημένη Αποδοτικότητα

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία παραγωγής σχεδίων συστημάτων αυτοματισμού και πινάκων

 


Βελτιωμένη Ακρίβεια

Αποφύγετε σφάλματα με τη πλήρη τεκμηρίωση για τους πίνακες ελέγχου και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων κυκλωμάτων, 2D όψεων, αναφορών και εγγράφων κατασκευής.

Χαρακτηριστικά

SEE Electrical Launch

+
Σχεδίαση (μονογραμμικά & πολυγραμμικά): Αποτελεσματική παραγωγή ηλεκτρικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων αυτοματισμού, είτε μονογραμμικών είτε αναλυτικών πολυγραμμικών.

Αυτόματη επιμέτρηση υλικών (ΒΟΜ): Αυτόματη δημιουργία τεκμηρίωσης από τα σχέδια, όπως Λίστα Επιμέτρησης, Συσκευών και Περιεχομένων.

Εισαγωγή /Εξαγωγή DWG: Επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας μέσω αρχείων DWG, DXF, DXB and EMF.

Εξαγωγή PDF: Το πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει ένα PDF αρχείο από τα σχέδια και τα έγγραφα που έχουμε δημιουργήσει, με πλήρη δομή έργου και αυτόματη πλοήγηση στις αναφορές.

Πληροφορίες Ηλεκτρολογικού Υλικού πολλαπλών κατασκευαστών: Η βάση δεδομένων ηλεκτρολογικού υλικού που περιλαμβάνεται μπορεί να επεκταθεί είτε με άμεση καταχώρηση είτε με εισαγωγή από αρχεία Excel, XML and ECAD. Είναι δυνατή και η διασύνδεση (υπερσυνδέσεις) με καταλόγους κατασκευαστών. Επιλεγμένα χαρακτηριστικά μπορούν να φαίνονται και πάνω στα σχέδια.

Εκτεταμένη Βιβλιοθήκη Συμβόλων: Περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά σύμβολα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC, IEEE/NFPA, GOST, και GB. Μεγάλος αριθμός συμβόλων με κατάλληλα ονόματα για εύκολη εύρεση είναι διαθέσιμα για κάθε εφαρμογή. Νέα σύμβολα μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν από το χρήστη.

SEE Electrical Grow

+
Προσφέρει τις δυνατότητες Launch και επιπλέον:

Προχωρημένες λειτουργίες ηλεκτρολογικής σχεδίασης: Ενσωματωμένη διαχείριση και διασύνδεση ρελέ με κύριες και βοηθητικές επαφές. Διαχείριση δεδομένων PLC με αμφίδρομη διασύνδεση μεταξύ κυρίων καρτών και Ι/Οs συνδέσεων. Είσοδοι και Εξοδοι PLC ενημερώνονται αυτόματα από τα δεδομένα της κάρτας στην οποία ανήκουν. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα επιπτρέπει την αυτόματη αρίθμιση Εισόδων /Εξόδων.

Προχωρημένες δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων: Σε ειδικές λίστες δεδομένων επεξεργάζονται πληροφορίες που αυτόματα μπορούν να ενημερώσουν τα σχέδια. Οι συνδέσεις μεταξύ εξαρτημάτων μπορούν αυτόματα να αριθμηθούν με διάφορες μορφοποιήσεις. Μπορεί να εμφανίζεται στα σχέδια και τη διεύθυνση σύνδεσης. Πολλές δυνατότητες ελέγχου επιτρέπουν το γρήγορο εντοπισμό και αποφυγή σφαλμάτων στα ηλεκτρολογικά σχέδια.

Αυτόματη δημιουργία εγγράφων (reports): Αυτόματα δημιουργούνται εκτυπώσεις όπως Επιμέτρηση Υλικών, Parts List, Λίστα Καλωδίων, Κλεμοσχέδια και άλλα. Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία πρότυπων εκτυπώσεων, που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας.

Παραγωγή 2D Οψεων Πινάκων: Η εφαρμογή σας επιτρέπει τη παραγωγή της όψης ενός πίνακα σε πραγματικές διαστάσεις. Τα διάφορα εξαρτήματα εισάγονται αυτόματα από ειδική λίστα που περιέχει όλο το υλικό που έχει οριστεί στα κυκλώματα. Εξασφαλίζεται άμεση διασύνδεση μεταξύ κυκλωμάτων και πίνακα ώστε να αποφεύγονται λάθη. Με ειδικές λειτουργίες μπορούν να σχεδιαστούν ράγες και κανάλια καλωδίων. Συμπεριλαμβάνεται και εφαρμογή για τον Θερμικό υπολογισμό του πίνακα και τον υπολογισμός αναγκών ψύξης του.

SEE Electrical Scale

+
Προσφέρει τις δυνατότητες Launch & Grow και επιπλέον:

Ομαδοποίηση έργου & Αυτόματη δημιουργία σχεδίων: Επιτρέπει την ομαδοποίηση των σχεδίων κατά (=Λειτουργία) / (+Θέση) με κατάλληλες ονομασίες σε εξαρτήματα, κλέμες και καλώδια. Ο διαχειριστής έργου προβάλλει τα σχέδια σε φακέλους, και εύκολα αντιγράφονται ολόκληροι φάκελοι στο ίδιο ή διαφορετικό έργο (με διατήρηση ή αναπροσαρμογή των ονομασιών). Οι ονομασίες εξαρτημάτων, κλεμών και καλωδίων αυτόματα αναπροσαρμόζονται με βάση το αριθμό σελίδας και τη Λειτουργία /Θέση.

Επικοινωνία με PLM/ERP: Η διασύνδεση αυτή επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και εγγράφων σε PDM συστήματα.

Συγχρονισμός και Σύγκριση αρχείων: Εταιρίες με πολλαπλές θέσεις εργασίας έχουν τη δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού. Το πρόγραμμα συγχρονίζει αρχεία σχεδίων, πρότυπων και συμβόλων στις διάφορες θέσεις εργασίας με τα αντίστοιχα αρχεία στο server. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης δύο έργων και τη δημιουργία εγγράφου με τις διαφορές ώστε να είναι εφικτή η κατάλληλη αναπροσαρμογή.

Ανακαλύψτε τις πρόσθετες εφαρμογές (module) του SEE Electrical

+
SEE Web Catalogue: Είναι ένας από τους πιο πλήρεις online καταλόγους ηλεκτρολογικού υλικού της αγοράς. Προσφέρει πάνω από 1.000.000 κωδικούς υλικών από 1.800 κατασκευαστές. Ο κατάλογος αναπτύσσεται συνεχώς.

Σχεδίαση 3D Πινάκων: Η εφαρμογή επιτρέπει τη σχεδίαση πινάκων σε 3D απεικόνιση μέσα σ' ένα
προσιτό τρισδιάστατο περιβάλλον. Ο χρήστης και ο κατασκευαστής δημιουργεί με αυτό το τρόπο ένα ρεαλιστικό ψηφιακό-δίδυμο το πίνακα.

Κατασκευή 3D Πινάκων: Εφαρμογή για τη παραγωγή πλήρους και ακριβούς τεκμηρίωσης με όλα τα δεδομένα κατασκευής και συναρμολόγησης πινάκων.

Αυτόματη δημιουργία σχεδίων και όψεων πινάκων: Μέσα σε ειδικά αρχεία μπορεί να ορισθεί εύκολα η πλήρης δομής των σχεδίων (σύμβολα-συνδέσεις κλπ), με βάση τα οποία τα σχέδια θα δημιουργούνται αυτόματα..

Μετάφραση: Εφαρμογή για την αυτόματη μετάφραση έργων και σχεδίων σε πολλαπλές γλώσσες.

Σχέδια Εγκαταστάσεων: Για τη παραγωγή σχεδίων κτιρίων και την αποτύπωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με την εισαγωγή των συμβόλων πινάκων, φωτισμού, ρευματοδοτών, συσκευών και μηχανών. Αυτόματα παράγονται τα μονογραμμικά διαγράμματα της διανομής.

Απαιτήσεις Συστήματος

+
Σύνθεση Η/Υ για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων:

Επεξαργαστής Intel® Core™ i5-2400 (6MB Cache, 3.10GHz), μνήμη RAM 4GB για x64 OS, Τυπική κάρτα γραφικών (πχ. με ελάχιστη 1GB μνήμη), Οθόνη 19″ ή μεγαλύτερη (προτεινόμενη ανάλυση 1280×1024),

Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows 10, Windows 11


Χαρακτηριστικά

Έγγραφα & VideosΒασικές δυνατότητες πρόσφατης έκδοσης

Εκδόσεις


Εκδόσεις

Εκδόσεις

Όλες οι δυνατότητες της πρόσφατης έκδοσης

→ Ανακαλύψτε τώρα
Εκπαίδευση


Εκπαίδευση

Εκπαιδευτείτε σε βάθος στο ηλεκτρολογικό λογισμικό μας, κάνοντας αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο που σας καλύπτει.

Παρέχουμε εκπαίδευση σε ηλεκτρολόγους … από τον προηγούμενο αιώνα. Γνωρίζουμε ότι το σωστό περιβάλλον και ο σωστός εξοπλισμός επιταχύνουν μια πετυχημένη εκπαίδευση. Γι’ αυτό, εκτός των έμπειρων εκπαιδευτών, το σωστό εξοπλισμό και λογισμικό, προσφέρουμε στα σεμινάρια μας και πολλές πρόσθετες ανέσεις που μετατρέπουν το μάθημα σε απόλαυση.

→ Συμπληρώστε αίτημα εκπαίδευσης τώρα
Δοκιμαστική Έκδοση

Δωρεάν

Δοκιμαστική έκδοση για περίοδο 30 ημερών, με πλήρη λειτουργικότητα και δυνατότητες, βιβλιοθήκες συμβόλων και παραδείγματα σχεδίων. Οι δωρεάν εκδόσεις έχουν τον περιορισμό 3 φύλλων σχεδίων ανά έργο.

 • Λειτουργεί για 30 ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης /ενεργοποίησης.
 • Επιτρέπει μέχρι 3 φύλλα σχεδίων κυκλωμάτων ανά έργο.
 • Μπορείτε να ελέγξετε τις δυνατότητες Launch, Grow και Scale.
 • Μπορείτε να εκτυπώσετε τα σχέδια σας.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Launch

Ετήσια συνδρομή

 • Σχεδίαση συστημάτων αυτοματισμού και πινάκων σε μονογραμμική & πολυγραμμική μορφή.
 • Διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων.
 • Αυτόματη δημιουργία Βασικών reports, BOM, εξαρτήματα.
 • Εισαγωγή /Εξαγωγή DWG.
 • Μετατροπή έργου σε “έξυπνο” PDF αρχείο
 • Εκτεταμένες βιβλιοθήκες ηλεκτρολογικών συμβόλων.
 • Βάση δεδομένων ηλεκτρολογικού υλικού (μόνο κύρια δεδομένα)
ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ

Grow

Ετήσια συνδρομή

Προσφέρει τις δυνατότητες Launch και επιπλέον:

 • Προχωρημένες λειτουργίες διαχείρισης σύμβολων, συνδέσεων και καλωδίων
 • Αυτόματη αρίθμηση συνδέσεων
 • Διεύθυνση σύνδεσης, ομαδοποίηση συνδέσεων σε σήματα (μέχρι 5)
 • Διαχείριση πληροφοριών PLC
 • Reports και αυτόματες εκτυπώσεις: κλέμες, καλώδια, συνδέσεις, PLC, κλπ.
 • Βάση δεδομένων ηλεκτρολογικού υλικού (πλήρη δεδομένα)
 • Σχεδίαση 2D Όψεων Πινάκων
 • Θερμικός υπολογισμός Πινάκων
ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ

Scale

Ετήσια συνδρομή

Προσφέρει τις δυνατότητες Launch & Grow και επιπλέον:

 • Προσαρμογή και διαχείριση Έργου σε Δομή (IEC 81346)
 • Μαζική επεξεργασία δεδομένων. Ομαδοποίηση συνδέσεων σε απεριόριστα σήματα
 • Αυτόματη πλοήγηση στις παραπομπές
 • Αυτόματη σύνδεση συμβόλων, πολλαπλή ορθογωνική σύνδεση μεταξύ συμβόλων
 • Σχέδια σύνδεσης Κλεμών, Καλωδίων, Συνδετήρων
 • Σχέδια σύνδεση εξαρτημάτων & συσκευών
 • SQL report generator
 • Εξαγωγή /Εισαγωγή δεδομένων έργου μέσω MS Excel
 • Συγχρονισμός μεταξύ πολλών χρηστών και Σύγκριση Έργων
 • Μετατροπή σε ηλεκτρολογικά σχέδια IDL σκαναρισμένων αρχείων
 • PLM και ERP επικοινωνία
ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ

Σχετικά Προϊόντα

 • SEE Electrical Expert

  Συμπυκνωμένες δυνατότητες ενός Ηλεκτρολογικού CAD συστήματος, εξειδικευμένη στο βιομηχανικό αυτοματισμό και τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις

  → Μάθετε Περισσότερα
 • Caneco

  Το Caneco ONE συγκεντρώνει ένα σύνολο διασυνδεδεμένων εφαρμογών για τον υπολογισμό και μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

  → Μάθετε Περισσότερα
 • ETAP

  Λύσεις διαχείρισης συστημάτων ενέργειας, για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την αυτοματοποίηση συστημάτων ισχύος

  → Μάθετε Περισσότερα