This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Нашите експерти са тук за вас.
+33 (0)5 62 74 36 36

Политика за защита на данните на Групата IGE+XAO

добре дошъл › Политика за защита на данните на Групата IGE+XAO

Изменения, внесени в тази Политика за защита на данните

IGE+XAO може да изменя тази Политика за защита на данните, ако това е необходимо.
IGE+XAO се запазва правото да изменя тази Политика за защита на данните („Политика”) ако това е необходимо, по-специално, за да се съобрази със законодателни, регулаторни изменения или във връзка с практики и процедури на IGE+XAO, Група, притежавана от Schneider Electric, и за да отговори на искания на надзорните органи.
В този случай, IGE+XAO ще информира субектите на данни за съществени изменения, внесени в тази Политика. IGE+XAO ще публикува новите версии на своя уебсайт.

  1. 1 Цел на тази Политика за защита на данните?

IGE+XAO е активно отдадено на защитата на правото на личен живот и защитата на данните, както и на спазване на националните и международните закони в областта на защитата на личната информация.
Тази Политика описва начина, по който IGE+XAO обработва и защитава личните данни на физическите лица, които използват неговите уебсайтове или друго цифрово съдържание и участват в офлайн бизнес дейностите му.
IGE+XAO е приело международна политика за защита на личните данни на международно ниво, която се прилага спрямо всички негови дъщерни дружества за събирането, обработването, използването, разпространяването, прехвърлянето и съхранението на лични данни. Тя налага общи правила на всички негови дъщерни дружества във всички държави, в които се намира Групата, което има за цел да гарантира високо ниво на защита на личната информация.

  1. 2 Какъв е обхватът на тази Политика за защита на данните? Кой носи отговорност за обработването на данните?

IGE+XAO е международна група с юридически лица, оперативни процеси, управленски услуги и транснационални технически системи. Тази Политика се прилага спрямо всички дейности по обработване на данни на IGE+XAO, управлявани от изцяло притежаваните от него дъщерни дружества, включително предложения на продукти и услуги и цифрово съдържание (т.е. уебсайтове, приложения, ръководства, онлайн обучение, бюлетини, реклами, съобщения). Тя обаче може да бъде допълнена с посочване на конкретна информация/декларация/политика („политика”) или дори да бъде заменена с друго посочване или политика, специфична за програма, продукт, услуга, елемент от съдържание или друго юридическо лице IGE+XAO.
Администраторите на данни са дъщерни дружества на Групата IGE+XAO, които са определили средствата и целите на обработването на данни. Те може да бъдат различни в различните ситуации. В много случаи Schneider Electric Energy Management Software France (дружество майка на Групата IGE+XAO) и INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE, разположени на адрес 16 Boulevard Déodat de Séverac – 31770 Colomiers – Франция, отговарят за обработването на международни данни, извършвано на нивото на Групата, включително уебсайта www.ige-xao.com.
Тази Политика обвързва всички дъщерни дружества на Групата, и техните служители.
Всички направени онлайн поръчки също се уреждат от общите условия, приложими спрямо въпросните уебсайтове.

  1. 3. Защо IGE+XAO събира и използва лична информация?

Основната цел на събирането на информация е да се предоставят услуги с по-добро качество на клиентите и другите потребители и да се предоставя персонализирано, ефективно и гладко преживяване при използване на цифровото съдържание на IGE+XAO.
IGE+XAO събира лична информация за следните цели:
– За да обработва поръчки за продукти, услуги и цифрово съдържание. Тази информация се събира за се доставят поръчки, за да се получи плащане, за да ви бъде предоставена информация за статуса на Вашата поръчка и за целите на управлението на договори.
– За да се обработват заявления по предложения за работа.
– За да се отговори на запитвания за информация. IGE+XAO съхранява записите от кореспонденция или коментари, включително вашата лична информация, във ваше лично досие. IGE+XAO използва тази информация, за да предостави персонализирана услуга в бъдещи комуникации.
– За да предлага необходимото техническо съдействие. Тази лична информация е полезна за идентифицирането на системите, разбирането на продуктовите конфигурации, прегледа на въпроси и предоставянето на решения.
– За управление на взаимоотношенията. Тук се включват съобщения, включително по електронна поща и бюлетини, за продуктите, услугите и цифровото съдържание, получени с цел оптимизация на тяхното използване. Например, някои данни за географското положение могат да бъдат използвани, за да ви се укаже наличието на продукти или услуги по съдействие близо до вас.
– За да се провеждат изследвания и проучвания. Лична информация се събира от лица, които доброволно участват в изследвания или проучвания.
– За подобряване на продуктите, услугите и цифровото съдържание.
– За да разберем вашата дейност по търсене и навигация. Определена лична информация се събира, когато видите цифрово съдържание на IGE+XAO или кликнете на линкове към продукти и услуги. Тази информация се събира, за да бъде подобрено потребителското ви преживяване за ваши бъдещи посещения (напр. подбор на държава или целево съдържание), за по-ефективното опериране на нашите сайтове, за събиране на общи демографски данни за анализ на дейността и работата на уебсайта и оценка на ефективността на рекламите. IGE+XAO може да използва бисквитки и други идентификатори или подобни технологии (оттук нататък наричани „бисквитки”), за да получава информация за препращащия уебсайт, типа използван браузър, посетеното съдържание и датата и часа, в които сте осъществили достъп до цифровото съдържание.
– За управление на вашия профил. Когато се регистрирате, IGE+XAO използва вашата лична информация, за да ви даде достъп до цифрово съдържание и неговите услуги, както и за да ви удостовери и за да взаимодейства с вас.
– IGE+XAO събира лична информация от вас, когато се записвате за програма, промоционална дейност или състезание с награди, за да реализира своите промоционални програми и дейности. Тази информация се използва за управление на програмата или дейността, за да ви се изпращат относими електронни писма за тази програма или дейност, за да бъдат уведомявани победителите и за да бъде оповестен списъкът с победителите съгласно приложимите подзаконови и законови нормативни актове.
– За да се даде възможност на дружествата от Групата IGE+XAO и определени внимателно подбрани трети лица да ви изпращат маркетингова информация с писмо, по факс, по телефон, по SMS и по електронна поща, както и електронни комуникации относно промоции, информация относно Групата и нови продукти или услуги, която може да бъде от интерес за вас, в съответствие с изискванията за съгласие и оттегляне на съгласието.
– За да ви се предлагат, чрез изскачащи прозорци, банери, видео клипове, електронни писма и всеки друг формат на реклама, определени съобщения и/или реклами, насочени към продукти и услуги.
– За да се съчетаят получената онлайн информация и събраните офлайн данни за вас, за да се създаде профил, използван в по-късен момент, за да ви се предложат персонализирани услуги.
– За да се гарантира сигурността на продукти, услуги, както и тази на цифровото съдържание на дейностите на IGE+XAO и тази на други, за да се осигури защита срещу измама и спазване на нашите общи условия и на тази Политика. IGE+XAO може също така да разследва потенциални нарушения.
– За да оперира или администрира своята дейност, като качествен контрол и консолидирано отчитане.
– За да се улеснят корпоративните транзакции или реструктурирания, в които участва IGE+XAO.
– За непрекъснатост на дейността и възстановяване при аварии.
– За спазване на правните задължения, от които е обвързано IGE+XAO, като счетоводни и данъчни задължения.
– За всяка друга цел, която ви е била съобщена.

  1. 4. Какви видове лична информация обработва IGE+XAO?

Лична информация (наричана още лични данни) е цялата информация относно идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Идентифицируемо физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано – пряко или косвено – включително посредством идентификатор или един или повече конкретни фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност.
Типът лична информация, която обработваме, включва:
• информация за самоличността и за контакт, като вашето име, дружество, адрес на електронна поща, телефонен номер, данни за контакт
• бизнес информация, като например тип, роля, наименование на длъжността, права за вземане на решения, период на покупки; придобиване и използване на продукти, услуги и цифрово съдържание на IGE+XAO; или, ако подавате заявление във връзка с предложение за работа, вашето обучение или кариерно развитие
• вашите предпочитания, като предпочитания по отношение на продукти и услуги, контакти, маркетингова дейност или – за кандидати, отговарящи на предложение за работа – вашите предпочитания във връзка с трудовото ви правоотношение
• взаимодействията ви с IGE+XAO, като ваши искания, поръчки, жалби, отговори на проучвания
• „данни за трафика”, като IP адреси, идентификатори за устройства и системи, вашите потребителски идентификатори и парола за IGE+XAO, вашата информация за влизане в системата, препращащия уебсайт, типа използван браузър, посетеното съдържание и вашето местоположение, определено от вашия IP адрес или от информация, предадена от вашето мобилно устройство.
• съдържание, което сте ни предоставили чрез онлайн форуми или по друг начин (виж Член 5 „Вашето съдържание” по-долу).
Оповестяването на определена лична информация ще бъде необходимо, за да се ползвате от цифрово съдържание. Ако не я предоставите, може да нямате възможност да се ползвате отчасти или изцяло от това цифрово съдържание.
Тази Политика не обхваща лична информация, която е направена анонимна, т.е. когато физическите лице вече не могат да бъдат идентифицируеми или могат да бъдат идентифицируеми само на цената на несъразмерни разходи и усилия. Ако анонимни данни станат идентифицируеми, ще се прилага тази Политика.
В повечето случаи, тази информация се събира директно от вас или вашия работодател. Информация може да бъде получена и чрез препродавач или бизнес партньор, чрез закупуването на списъци с клиенти от маркетингови агенции, от вашето онлайн сърфиране, от социални мрежи, когато влезете, използвайки данните за достъп на тези мрежи и чрез бисквитки (виж нашето Уведомление за бисквитки). Можете да получите по-подробни данни за третото лице (ако има такова), предоставило личната информация, като се свържете с нас на адреса на електронна поща, посочен в член 9.

  1. 5. Вашето съдържание

Съдържанието, което ни предоставяте, трябва да зачита правата и интересите на другите, включително правата им на защита на личната информация и правото на неприкосновеност на личния живот. То не трябва да е обидно, неуважително или вредно по никакъв начин.
Ако ни предоставите информация за друго лице, вие потвърждавате, че преди това сте получили съгласие за обработването на неговата лична информация, включително неговата чувствителна лична информация, и че сте го информирали за нашата самоличност и целите, за които (описани по-горе) ще бъде обработвана неговата лична информация.
Всяка информация, коментар, интерес или лична информация, включително снимки, които сте споделили в даден форум, социална мрежа, блог или друг форум, може да бъде прочетена, прегледана, събрана или използвана от други потребители на тези форуми и може да бъде използвана за връзка с вас, за изпращането към вас на нежелани съобщения или за цели, върху които нито вие нито IGE+XAO има някакъв контрол. IGE+XAO не носи отговорност за личната информация, която вие изберете да споделите в тези форуми.

  1. 6. С кого споделя IGE+XAO лична информация?

IGE+XAO споделя лична информация с дъщерни дружества на Групата и доставчици на услуги, участващи в неговите дейности, както и с маркетингови и рекламни агенции, социални мрежи, ако влизате в системата с техните данни за достъп, със сайтове на трети лица, ако се регистрирате с вашите данни за достъп в IGE+XAO, с надзорни органи и с новите корпоративни собственици в случай на сливане, придобиване или продажба на предприятие.
Информацията се споделя, както следва:
– За рекламни цели, IGE+XAO може да споделя определена ограничена лична информация (напр. идентификатори на устройства и бисквитки) с платформи за търговия с рекламно пространство или агенции, които управляват реклами на приложения на трети лица и уебсайтове, предлагащи реклама.
– Освен това можете да осъществите достъп до цифрово съдържание на IGE+XAO и/или да се регистрирате, като използвате данни за достъп до уебсайта на трето лице (като Facebook и LinkedIn). Ако направите това, IGE+XAO ще може да има достъп до определена информация, която сте записали в тези социални мрежи, за да ви помогне за предварително попълване на вашия формуляр за регистрация за цифрово съдържание на IGE+XAO. Като използвате информацията за регистрация в тези уебсайтове на трети лица, можете едновременно да информирате вашите контакти на тези сайтове, че сте създали профил в IGE+XAO. За повече подробности относно информация, достъпна за вашите контакти на тези сайтове и за това как да ограничите тяхната комуникация, моля прочетете техните условия за използване и политики за защита на данните.
– Когато се регистрирате на уебсайтове на трети лица с вашите данни за достъп в IGE+XAO, IGE+XAO може да сподели ваша лична информация с издателите на тези сайтове на трети лица (като вашето име, специализация, занятие и адрес на електронна поща, но без вашите данни за достъп в IGE+XAO). Преди да се регистрирате в такива сайтове на трети лица с вашите данни за достъп в IGE+XAO, е препоръчително да прочетете политиката за защита на данните на въпросния уебсайт. Ако политиката за защита на данните на тези уебсайтове на трети лица позволява това, IGE+XAO може да получи информация за използването от ваша страна на този уебсайт и да я използва в съответствие с тази Политика.
– IGE+XAO може да разкрива лична информация, ако това е необходимо, пред потенциални купувачи и които и да е бенефициенти, за да улесни сливане, обединяване, прехвърляне на контрол или някакво друго бизнес преструктуриране, в което участва IGE+XAO.
– IGE+XAO ще разкрива лична информация пред правителствени агенции, регулатори и компетентни органи, ако това се изисква по закон или съгласно съдебно решение, или за да защити нашите права.
– Други начини, които са описани в тази Политика или с които сте се съгласили.
– Заедно с друга информация, така че вашата самоличност да не може да бъде разумно определена (напр. съставяне на статистика).
IGE+XAO се задължава да не продава или отдава под наем лична информация на никое трето лице без разрешение.

  1. 7. Как IGE+XAO защитава вашата лична информация?

IGE+XAO спазва общопризнати принципи за защита на данни (справедливост, ограничение на целта, качество на данните, запазване на данните, зачитане на правата на физическите лица, сигурност) и взема разумни мерки, за да гарантира сигурността на личната информация:
1. Обработването на лична информация трябва да бъде справедливо и законно.
2. Лична информация се събира за конкретни и законни цели и впоследствие не се обработва по никакъв начин, който е несъвместим с тези цели.
3. Събраната лична информация е относима и не е прекомерна по отношение на целите, за които се събира и обработва. Информацията може да бъде направена анонимна, когато това е възможно и подходящо, в зависимост от естеството на данните и рисковете, свързани с планираните начини на използване.
4. Личната информация ще бъде поддържана точна и актуална, ако е необходимо. Ще бъдат взети разумни мерки, за да се коригират или заличат неточни или непълни данни.
5. Личната информация ще бъде запазена за необходимия период с оглед на целите, за които тя се събира и обработва.
6. Обработването на личната информация ще бъде извършено в съответствие с правата на отделните лица.
7. Ще бъдат взети технически, физически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешен достъп, незаконно обработване и неразрешено или случайно загубване, унищожение или увреждане на лична информация.
8. При обработване на лична информация, ние гарантираме, че предоставената подходяща информация, даденото съгласие и обработването ще бъдат в съответствие с приложимото право.
Дружествата от Групата IGE+XAO се задължават да предприемат търговски разумни технически, физически и организационни мерки, за да защитават личната информация от неразрешен достъп, незаконно унищожаване, незаконно обработване и случайна загуба или увреждане.
Предлага се използването на сигурен сървър, за да ви позволи да дадете своите поръчки или да осъществите достъп до информацията от вашия профил. Внедрени са мерки за контрол на достъпа до нашите вътрешни системи, съдържащи лична информация. Упълномощените потребители имат достъп до тези системи чрез уникално име и парола. Достъп до лична информация се предоставя на служителите на IGE+XAO с единствената цел да им даде възможност да изпълнят своите задължения. Служителите на IGE+XAO са запознати с подходящото използване и управление на лична информация. IGE+XAO изисква, освен това, неговите доставчици на услуги да предприемат мерки за сигурност, подобни на собствените му такива.
IGE+XAO прилага мерки за сигурност, за да определи самоличността на регистрираните потребители, така че да могат да бъдат спазени подходящи ограничения и права. Ако вие сте регистрирани потребител, IGE+XAO използва и идентификаторите за регистрация и пароли, за да ви удостовери. Ваша отговорност е да гарантирате, че вашата информация за регистрация се пази по един сигурен начин.
Като използвате цифровото съдържание на IGE+XAO или като предоставяте лична информация, вие упълномощавате IGE+XAO да комуникира с вас електронно или по друг начин по отношение на сигурността, защитата на лична информация, използването и управлението на тази информация. Независимо от усилията за прилагане на всички подходящи мерки за сигурност, онлайн навигацията включва присъщи рискове. Безрискова навигация не може да бъде гарантира при никакви обстоятелства.

  1. 8. Уебсайтове и социални мрежи на трети лица

IGE+XAO ви препоръчва да прочетете политиката за защита на данните за уебсайтове и социални мрежи на трети лица и след това да коригирате настройките за поверителност съобразно вашите предпочитания. Тези уебсайтове не са обхванати от тази Политика.
Уебсайтовете или услугите на IGE+XAO могат да предоставят линкове към приложения, продукти, услуги или уебсайтове на трети лица, за да улеснят вашата навигация и за ваша информация. Ако следвате тези линкове, вие напускате уебсайта на IGE+XAO и IGE+XAO не контролира тези сайтове на трети лица или техните практики в областта на поверителността и защитата на данните. IGE+XAO не финансира нито представлява някой от тези уебсайтове на трети лица и изцяло отхвърля отговорност за тяхното съдържание и практики по отношение на защитата на лични данни. Личните данни, които изберете да предоставите чрез тези уебсайтове или които се събират от тези трети лица, не се обхващат от Политиката за защита на личните данни на IGE+XAO. Препоръчва се да прочетете политиката за поверителност на всеки уебсайт, с който взаимодействате, преди да позволите вашата лична информация да бъде събирана и използвана.
Освен това, IGE+XAO предоставя линкове към социални мерки, които ви позволяват да споделяте информация с вашите собствени социални мрежи и да взаимодействате с IGE+XAO в различни социални мрежи. Когато използвате тези линкове, може да бъде събрана или споделена информация за вас. Препоръчва се да прегледате внимателно политиките и настройките за поверителност на социалните мрежи, с които взаимодействате, така че да знаете каква информация може да бъде събирана, използвана или споделяна от тези уебсайтове, и така да можете да коригирате тези настройки според вашите предпочитания.

  1. 9. Какви са вашите права?

IGE+XAO ще зачита вашите права да оценявате и коригирате вашата лична информация. Вие можете да проучите характера на личната информация, която се отнася до вас, и която се съхранява или обработва от което и да е юридическо лице на IGE+XAO и да получите достъп до вашата лична информация, независимо къде се обработват и съхраняват данните.
Ако личната информация е неточна или непълна, вие можете да поискате тя да бъде променена или заличена.
Искания могат да бъдат изпращани на следния адрес: info@ige-xao.com.
Вие винаги имате правото да възразявате срещу маркетингови съобщения. Вашето предварително съгласие се изисква, когато приложимото право го изисква. За да не получавате повече електронни писма, просто използвайте функцията в долния край на всяко електронно писмо, което получавате.
Този член може да бъде допълнен със специфични за държавата членове.

  1. 10. Важна информация за лица в границите на Европейската икономическа зона (ЕИЗ)

Ако сте в ЕИЗ, IGE+XAO също отговаря на някои специфични изисквания на ОРЗД, включително свързаните с правните основания за обработване на данни, презграничните прехвърления на данни, автоматизираното вземане на решения и профилирането, запазването на данни, допълнителни права и жалби и информацията за контакт с длъжностното лице за защита на данните.
10.1 На какви правни основания разчита IGE+XAO за използването на лична информация?
В съответствие с целите, споменати по-рано в член 3, използването на лична информация е необходимо поради следните причини:
• Изпълнение на договора, сключен с IGE+XAO за използване на цифрови продукти, услуги или съдържание. Това договорно изпълнение предполага знания за вашата самоличност, вашата специализация и възможността за взаимодействие с вас, за да се изпълни договорът. Това включва и обработване на вашите искания за информация и съдействие, както и вашите заявления за предложения за работа, управление на вашите профили и регистриране за нашите програми, както и спазване на общите условия и на тази политика.
• Изпълнение на законовите задължения, от които е обвързан IGE+XAO. Те могат да включват данъчни и счетоводни задължения, както и задължението да се отговаря на искания от регулаторни органи и регулатори.
• По отношение на:
• Проучвания: някои се извършват в законен интерес на IGE+XAO, тъй като се използват за измерване на вашата удовлетвореност по отношение на услугите, които сте поискали. За други проучвания, ще бъде поискано вашето съгласие.
• Изпращането на специално насочени търговски проучвания и реклами: тези дейности се извършват в законен интерес на IGE+XAO. Винаги имате възможност да възразите срещу тях и, когато това се изисква по закон, се иска вашето предварително съгласие.
• Използването на данни за географско положение, предадени от вашия мобилен телефон или друго мобилно устройство: вашето предварително съгласие ще бъде изисквано винаги когато е необходимо по закон.
IGE+XAO може да обработва и лична информация в свой законен интерес, при условие че обработването не накърнява вашите права и свободи, по-специално за да:
• Гарантира вашата защита, своята собствена защита или тази на други лица срещу определени заплахи (както и заплахи за сигурността или заплахи от измама);
• Спази законите, които регулират IGE+XAO по цял свят;
• Подобри продуктите, услугите и цифровото съдържание;
• Извърши профилиране, за да достави целево съдържание и реклами на база на вашите интереси;
• Споделя информация между дъщерните дружества и доставчиците на услуги на IGE+XAO, както е описано в член 6;
• Разбере и подобри дейността на IGE+XAO, включително онлайн, неговата дейност, клиентите му и изобщо отношенията му с клиенти;
• Провежда или администрира своята дейност, по-специално от гледна точка на качествен контрол и консолидирано отчитане;
• Управлява бизнес сделки, като сливания или придобивания.

10.2 Ще бъде ли предавана личната информация в чужбина?
Тъй като IGE+XAO е международно дружество, екипите за обработване на информация може да имат международни задължения. Те могат да се намират навсякъде по света, където IGE+XAO извършва дейност, дори извън Европейския съюз, в държави, които не споделят същите стандарти за защита на личните данни като държавата, в която се намирате. IGE+XAO може, също така, да предаде данни на доставчици на услуги извън ЕС, включително Съединените американски щати. Когато личните данни се прехвърлят в държава, чието законодателство не е било обект на решение относно адекватното ниво на защита от Европейската комисия, IGE+XAO ще гарантира, че прехвърлянето е в съответствие с приложимите закони, като подписването на стандартни договорни клаузи или чрез нейните обвързващи корпоративни правила (ОКП) за прехвърляния в рамките на групата в качеството й на администратор на данни. За повече подробности за тези прехвърляния и, ако е приложимо, копия на гаранциите, дадени за разрешаване на прехвърлянето, може да се свържете с: info@ige-xao.com.
10.3 Използва ли IGE+XAO профилиране и взема ли автоматизирани решения за вас?
Може да се използва профилиране, за да ви бъде предоставено съдържание онлайн, което изглежда съответства на вашите интереси. Вашата регистрационна информация, като вашата професионална специализация, се съчетава с информация относно вашата онлайн дейност, за да ви познаваме по-добре и за да ви предложим онлайн съдържание, което отговаря на вашия профил.
IGE+XAO няма да взема автоматизирани решения за вас, които може да ви засегнат в значителна степен, освен ако (1) решението се изисква съгласно обвързващ договор, (2) е получило вашето изрично съгласие, или (3) законът изисква от вас да използвате тази технология. В този случай вие ще бъдете надлежно информирани за тях.
10.4 Колко дълго ще бъдат пазени личните данни?
IGE+XAO ще пази вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Политика и за всеки допълнителен период, който може да се изисква или позволява по закон. По-точна информация се предоставя в информационните бележки, приложими спрямо конкретно цифрово съдържание.
Периодите на пазене на данни са принципно определени, като се взема предвид следното:
• Продължителността на вашите взаимоотношения с IGE+XAO (т.е. продължителност на изпълнението на договора, деактивиране на вашия профил, вашата законна нужда да бъдете разпознати, когато се свързвате с IGE+XAO)
• Правните изисквания за пазене на данните
• Давностни срокове
IGE+XAO пази данните на клиентите за срок от три години след прекратяване на договора или датата на последния договор за търговско-проучвателни цели. Данните за връзка също се пазят за срок от три години след последния контакт за същите цели.
10.5 Какви са другите ви права?
В допълнение към правата, посочени в член 9, можете да поискате изтриването и преносимостта на вашата лична информация и да възразите срещу използването й. Можете да имате правото да поискате ограничаване на обработването. Когато обработването на информацията е основано на вашето съгласие, вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите вашето искане на следния адрес на електронна поща: info@ige-xao.com. В случай на обработване, необходимо за изпълнението на договора или основано на законен интерес, е възможно IGE+XAO да не се съгласи с искането ви да прекрати обработването. Ако обаче IGE+XAO приеме вашето искане, като спре обработването, е възможно повече да не можете да осъществите достъп до онлайн услугите или съдържанието.
10.6 Данни за контакт за въпроси и жалби?
Въпроси или коментари относно практиките на IGE+XAO за защита на личната информация или тази Политика могат да бъдат изпращани на Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Schneider Electric Group:
DPO@schneider-electric.com
DPO
35 rue Joseph Monier CS3023
92506 Rueil Malmaison-France
Ако вярвате, че IGE+XAO е обработвало ваша лична информация в нарушение на приложимото право или тази Политика, можете да подадете жалба пред ДЛЗД на Групата, като използвате информацията за контакт по-горе, или пред надзорен орган.
Бележка за бисквитки
Бисквитката е информационен елемент под формата на много малък текстов файл, разположен на твърдия диск на потребителя на мрежата. Той се генерира от сървър на уебстраницата, който е компютърът опериращ уебсайта. Информацията, съдържаща се в бисквитката, е зададена от сървъра и може да бъде използвана от сървъра, когато потребителят посети уебсайта. Бисквитката може да се смята за нещо подобно на карта за самоличност на потребителя на мрежата. Тя информира уебсайта, че потребителят се е върнал на уебсайта (Източник). IGE+XAO може, освен това, да използва други подобни технологии (напр., пикселни тагове (pixel tags), уеб маяци (web beacons) и т.н.), когато посещавате уебсайта на IGE+XAO и използвате неговите мобилни приложения, които търсенето на информация е съхранило на вашите устройства. За целите на това уведомление, всички тези технологии се наричат „бисквитки”.
Използването на бисквитки ни позволява да ви предлагаме определени характеристики и информация за посещения на уебсайта на IGE+XAO или използване на неговите приложения. IGE+XAO може – освен това – да използва бисквитки, за да направи приложенията и сайтовете по-дружелюбни за потребителите. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки, но вие не трябва да ги приемате. Вие можете принципно да промените вашия браузър така, че да не позволява приемането на бисквитки, като в същото време все още можете да използвате повечето от характеристиките, налични на уебсайтовете. Вашето мобилно устройство също предоставя инструменти за управление на способността на приложението да оценява информацията, съхранявана на вашето устройство.
Ако искате да изтриете бисквитки, които вече са на вашия компютър, или да спрете приемането на бисквитки в бъдеще, трябва да прегледате инструкциите на създателя на вашия браузър, като кликнете на “Help” („Помощ”) в менюто на вашия браузър.
• Chrome
• Mozilla
• Internet Explorer
• Safari.

Бисквитки на трети лица, използвани за извършване на анализи
За да предоставя по-добро обслужване на своите посетители, IGE+XAO измерва броя прегледи на страниците, броя посещения, различните действия, изпълнени от посетители на нашия уебсайт, географското положение на нашите посетители и броя на връщанията им на нашият уебсайт. За тази цел, ние използваме три софтуерни програми за анализ: Google Analytics.
Информация от Google Analytics
Този уебсайт също използва Google Analytics, услуга за анализ на трафика, предоставяна от Google Inc. („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, т.е. текстови файлове, разположение на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как хората използват уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката относно използването на уебсайта, ще бъде предадена на Google и съхранявана от Google на сървъри в Съединените американски щати.
Ако бъде активирана анонимността на IP адреса на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде съкратен в държавата членка на Европейския съюз или други страни, които са подписали Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи целият IP адрес първо ще бъде прехвърлен на сървър на Google в Съединените американски щати, а след това съкратен там. Анонимността на IP адреса е активирана на този уебсайт.
Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да оцени използването на уебсайта, за да събира отчети за дейността на уебсайта за операторите, и за да предоставя други услуги във връзка с дейността на уебсайта и използването на интернет.
IP адресът, който вашият браузър предава на Google Analytics, няма да бъде свързван с други данни, притежавани от Google. Вие можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки във вашия браузър, но моля да имате предвид, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате всички характеристики на този уебсайт. Освен това можете да изберете да не бъдете проследявани от Google Analytics в бъдеще, като свалите и инсталирате разширението за избор да се изключи Google Analytics за текущия ви уеб браузър: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.