добре дошъл Продукт › SEE Electrical Expert
expert-alpi

SEE Electrical Expert

SEE Electrical Expert е многофункционален електротехнически CAD софтуер, предназначен за електроинженери и позволяващ ефективно проектиране на схеми, окабеляване и клемни ленти.

Launch

Годишен абонамент

 • Ефективен графичен редактор за еднолинейни и многолинейни схеми
 • Управление на схеми на окабеляване и електротехнически чертежи
 • Спецификации (BOM) и персонализирани отчети
 • Генериране на схеми на клемни ленти
 • Експорт в PDF, импорт/експорт на DWG
 • Обмен на данни на проекта чрез xml, xls…
 • Управление на ревизии и грешки
 • Богати библиотеки електрически символи с редактор
 • Редактор на каталога на оборудването
КУПЕТЕ СЕГА

Grow

Годишен абонамент

Функционалностите на Launch плюс:

 • Пълно управление на кабелите и окабеляването с възможности за оптимизация
 • PLC проектиране
 • Редактор за 2D оформление на електрически табла и шкафове
 • Температурно изчисление на ел. шкафове
КУПЕТЕ СЕГА

Scale

Годишен абонамент

Функционалностите на Launch и Grow плюс:

 • Редактиране на групови проектни данни
 • Опции & Варианти
 • PLM / ERP интерфейс
 • Разширено управление на отчети за ревизиите
 • Продуктов каталог на устройствата и оборудването, предоставен в MS SQL
 • Разширено управление на потребителското обкръжение
КУПЕТЕ СЕГА

Кратко описание

Най-висок стандарт електротехническo CAD проектиране за промишлени системи.

SEE Electrical Expert е широкообхватен електротехнически CAD софтуер в помощ на електроинженерите за ефективно проектиране на схеми, окабеляване и клемни ленти.

SEE Electrical Expert може да бъде закупен в три различни нива: Launch, Grow и Scale.

Това е софтуер предназначен за професионалисти в областта на електротехниката, предлагащ съвременни възможности за проектиране – от 2D проектиране на табла, през управление на проводници и кабели до проектиране на PLC, с цел рационализиране на работните процеси и подобряване на производителността.
Кратко описание

Предимства


Подобрена ефективност

Оптимизирайте процеса на електротехническо проектиране, редуцирайки грешките и пестейки време.

Подобрена производителност

Изпълнявайте сложни и детайлни схеми и графични задания в интуитивен инструмент с функции за автоматизация. Автоматизирайте генерирането на проекти и управлявайте опциите и вариантите на вашия дизайн.

 


Подобрена точност

С лекота генерирайте пълната си документация, осъществявайте безпрепятствено сътрудничество с колеги и бизнес партньори.

Характеристики

SEE Electrical Expert Launch

+
Удобен графичен редактор за еднолинейни и многолинейни схеми: Представлява модерно специализирано приложение, позволяващо ви бързо да създавате и редактирате електрически и автоматизационни чертежи. Можете да вмъквате връзки, символи с обозначения и да избирате кодове на устройства. Препратките с навигация в реално време и контролът върху използването на контактите в релето са отличен помощник в процеса на проектиране. Също така, имате възможност да вмъквате и кабели. Броят на чертежите в проекта е неограничен. В един и същ редактор и в един и същ проект, потребителят може да управлява електрически, контролни и комуникационни, пневматични и хидравлични схеми, както и инструментални P&ID схеми на окабеляване.

Генериране на количествен списък на материалите и изделията: След като създадете схемите, можете да генерирате списък на необходимите изделия в съответствие с вашия проект. Можете да запазите информацията в проекта или да я запишете в друг формат, например Excel.

Генериране на чертежи на клемни ленти: Тази много съществена електротехническа функционалност ви позволява да управлявате и генерирате чертежи на клемни ленти по много начини. Логическите клеми, използвани в схемите, имат своето графично представяне върху монтажните ленти. Това улеснява монтажа на разпределителните устройства например.

Генериране на персонализирани отчети: Потребителят може да генерират множество специфични и персонализирани списъци и отчети. Наличието на широк набор от шаблони ви позволява да извлечете всичко, от което се нуждае вашият клиент. Имате възможност да импортирате справка с електрически изчисления от Caneco и Ecodial, така че да съхраните всички данни, свързани с проекта, на едно място.

Интелигентно експортиране в PDF, DWG импорт /експорт, обмен на проектни данни чрез XML, XLS, TXT, CSV, ODBC и т.н.: Всички възможни инструменти за обмен със сътрудничещите инженери са на ваше разположение. От особено значение са форматите DWG и XML. Можете също така да получите PDF файл с възможност за навигация между съответните символи и асоциираните им кодове на оборудване.

Богати библиотеки с електрически символи заедно с редактор на символи: Библиотеките с електрически символи поддържат стандартите IEC, IEEE/NFPA, GOST, GB. Можете да създавате и свои собствени специфични символи за да изпълните изискванията на клиентите си.

Изцяло персонализируеми методи на проектиране: Напълно персонализируемите среди и методи за създаване на електротехнически проекти представляват едно от основните предимства на конфигурацията Launch.

Редактор на каталога на оборудването: Включеният каталог с апаратура на производителите може да се разширява собственоръчно или посредством импорт от Excel, XML и др. По-специално, чрез използване на допълнителната услуга "SEE WEB Catalog", потребителят може да разполага с актуална база данни за електрическо и автоматизирано оборудване. Изборът на кодове, в зависимост от вида на символа и контрола на използването на контактите, от каталог, съдържащ актуални данни, е особено ценно за проектантите предимство.

Контрол на ревизиите и проверка на грешките: На потребителя са предоставени инструменти за управление на промените в чертежите и проектите. Инструментите за проверка на грешки като къси съединения, или два различни вида връзки или потенциали свързани към един и същ изход на символ, са елиминирани още на етап проектиране.

SEE Electrical Expert Grow

+
Включва функционалностите от ниво Launch плюс:

Усъвършенствано управление на окабеляването и кабелите: Основно предимство на конфигурацията Grow е пълното управление на окабеляването, включая вътрешни и външни връзки, както и неговото автоматично оптимизиране. Потребителят може да генерира схеми на окабеляване за всеки символ, използван в проекта. Това решение е особено необходимо за проекти на среден волтаж. Чрез подпомагане избора на кабел спрямо тиа, броя на проводниците, цветовете на проводниците се повишава качеството на проекта доставян на клиента. Допълнително решение, предлагано в конфигурацията Grow, е автоматичното окабеляване на схемите.

Проектиране и управление на PLC: Тази важна и много полезна за проектанта екстра позволява автоматично генериране на схеми, съдържащи PLC входове/изходи. Функционалността се базира на файлове, изтеглени от нашия уебсайт, и на символи и търговски кодове, изтеглени от SEE уеб каталога (SEE Web Catalogue). Потребителят има възможност да управлява PLC с помощта на вградения PLC конфигуратор.

Редактор за 2D оформление на ел. шкафове и термичен калкулатор: Това решение дава възможност за скоростно двуизмерно (2D) проектиране на електрически шкафове, разпределителни табла и контролни панели. То автоматично свързва символите, вмъкнати в чертежите, с тези, вмъкнати в шкафа. Оборудването се вмъква директно от списъка, който съдържа всички части, използвани в проекта. Компонентите, вмъкнати в шкафовете, се мащабират точно, като данните за широчина и височина се вземат от каталога на оборудването. Оборудване може да се поставя върху релси. В шкафовете могат да се вмъкват кабелни канали, както и клемни ленти. Потребителят може да провери топлинните параметри на шкафа, като използва инструмента за топлинно изчисление Cabinet Thermal Calculation. Може да бъде изчислено разсейването на топлина/повишаването на температурата в електрическия шкаф.

SEE Electrical Expert Scale

+
Включва функционалностите от нива Launch и Grow плюс:

Редактиране на групови проектни данни: За да модифицира проекта, потребителят има възможност да експортира и импортира електротехнически данни във формат Excel. Това е полезна функционалност за проектантски фирми, които създават до голяма степен сходни чертежи, но с различна маркировка на символите, клемите и кабелите.

Опции и варианти: Тази функционалност дава възможност за управление на варианти на дизайна. Тя позволява електротехническото проектиране на различни варианти на мрежата връзки между символите в проекта. Модулът е особено полезен за проектанти на различни вариации на една и съща машина, чиито версии се различават в своите графични схеми. Конструкторите на електрически машини могат да го използват за да оптимизират разработките си, като се възползват от предимствата на модуларността.

Интеграция с PLM/ERP, машинни CAD интерфейси: Интерфейсът позволява на потребителя надеждно съхранение и индексиране на документацията в PDM системи.

Усъвършенствано управление на потребителското обкръжение: Компаниите притежаващи множество лицензи за SEE Electrical EXPERT Scale са изправени пред предизвикателството да поддържат единно обкръжение за проектиране за всички потребители. С помощта на разширеното приложение за управление на потребителски обкръжения е възможно да се синхронизират индивидуалните компоненти с компонентите, намиращи се на сървъра. В допълнение, потребителят може да сравнява проектите, с възможност за генериране на отчети.

Открийте допълнителните модули на SEE Electrical Expert

+
SEE Web Catalogue: Един от най-пълните онлайн каталози на пазара, който предлага повече от 1 000 000 референтни кодове, предоставени от повече от 1 800 производители. Каталогът на електрическото оборудване непрекъснато се развива.

Harness Engineering: Инструмент за проектиране на 2D кабелни снопове въз основа на електрически схеми. Той е особено подходящ за производителите на различни видове електрически машини, които проектират и произвеждат логически и физически кабелни снопове. Позволява маршрутизиране на кабелите и проводниците в снопа съгласно схемите, изчисляване на дължините на проводниците и кабелите и на диаметрите на разклоненията на снопа и мащабиране на чертежа на снопа за полагане върху производствените маси. Можете да контролирате радиуса на огъване на разклоненията, да управлявате фитингите и крайните елементи.

3D Panel Design: Приложение позволяващо ви да проектирате електрически табла и шкафове като използвате виртуализирано обкръжение, за да постигнете по-добра пространствена перспектива. Потребителят и производителят получават с реалистичен цифров двойник на шкафа.

3D Panel Manufacturing: Можете да създавате перфектна документация за работниците в производствения цех, както и прецизна документация за всеки един етап на монтажа на шкафа.

Translation (Multi-languages): Потребителите могат да управляват многоезични проекти и да превеждат проектите си на други езици.

Automatic circuit diagram generation (Автоматично генериране на електрически схеми): За да бъде ускорено проектирането, потребителят може да генерира схеми от специализиран файл, изготвен във вътрешния SEE формат на програмата.


Характеристики

Документи и видеоКлючови функционалности в последната версия

Обучения


Обучения

Запознайте се отблизо с нашия софтуер за инженерни електротехнически разработки, като заявите подходящия за вас курс за обучение.

Провеждаме обучения за електротехници и ел. инженери още от миналия век. Ние знаем, че хубавата атмосфера и подходящото оборудване значително ускоряват хода на обучението. Ето защо, освен професионални инструктори, подходящо оборудване и софтуер, нашите курсове за електроспециалисти предоставят и много допълнителни удобства, които превръщат ученето в удоволствие.

→ Попълнете заявката за обучение сега
Launch

Годишен абонамент

 • Ефективен графичен редактор за еднолинейни и многолинейни схеми
 • Управление на схеми на окабеляване и електротехнически чертежи
 • Спецификации (BOM) и персонализирани отчети
 • Генериране на схеми на клемни ленти
 • Експорт в PDF, импорт/експорт на DWG
 • Обмен на данни на проекта чрез xml, xls…
 • Управление на ревизии и грешки
 • Богати библиотеки електрически символи с редактор
 • Редактор на каталога на оборудването
КУПЕТЕ СЕГА

Grow

Годишен абонамент

Функционалностите на Launch плюс:

 • Пълно управление на кабелите и окабеляването с възможности за оптимизация
 • PLC проектиране
 • Редактор за 2D оформление на електрически табла и шкафове
 • Температурно изчисление на ел. шкафове
КУПЕТЕ СЕГА

Scale

Годишен абонамент

Функционалностите на Launch и Grow плюс:

 • Редактиране на групови проектни данни
 • Опции & Варианти
 • PLM / ERP интерфейс
 • Разширено управление на отчети за ревизиите
 • Продуктов каталог на устройствата и оборудването, предоставен в MS SQL
 • Разширено управление на потребителското обкръжение
КУПЕТЕ СЕГА

Свързани продукти

 • SEE Electrical

  Създавайте електрически схеми в SEE Electrical само с няколко клика!

  → Научете повече
 • Caneco

  Caneco обединява широк набор от взаимосвързани софтуерни пакети, които допълват ...

  → Научете повече
 • ETAP

  Енергийни решения за разработка, експлоатация и автоматизация на мощностни системи

  → Научете повече