SEE Electrical Building

добре дошъл › SEE Electrical Building

SEE Electrical Building Basic

Неговите многобройни функции и атрактивна цена го правят леснодостъпен избор за електротехници и строителни фирми, участващи в създаването на електрически проекти

Строителни планове

 • Архитектурен дизайн Включва ефективни архитектурни команди за проектиране на основен план на сграда.
  Стените се извличат динамично и се свързват автоматично. Широчини, дължини и ъгли могат да бъдат динамично регулирани или дефинирани.
  Вратите и прозорците се вмъкват в стените с автоматично регулиране на чертежа. Стълбите могат лесно да бъдат изчертани с дефинирана от потребителя геометрия.

Projektowanie architektury

Допълнителна библиотека с архитектурни символи, съдържаща мебели, структурни елементи и т. н. може да завърши изграждането на основния план на сградата, осигурявайки професионални резултати.

 

 • DXF/DWG импорт-експортВграденият DXF / DWG / DXB импорт позволява визуализацията на DWG / DXF файлове, като се дефинират необходимите раздели и слоеве, след което могат да се импортират в SEE Electrical Building. Импортираните чертежи могат да се редактират на 100% , а след завършване на електрическата инсталация отново да бъдат експортирани обратно в DWG / DXF формат.
 • Импортиране на PDF & Bitmap файлове

PDF и bitmap файлове (JPEG, BMP, PNG, TIFF и т.н.) могат да бъдат импортирани в страниците на SEE Electrical и да се използват като фон на електрическата инсталация. PDF импортирането предоставя интерфейс за преглед на файлове, избор на страница и област, които да импортирате в плановете. С добавянето на Intelligent PDF модулът цели проекти могат да бъдат експортирани в PDF  формат с интегрирани отметки и навигация.  SEE Electrical Building страниците могат да бъдат експортирани и в различни графични формати, като JPG, WMF и др.

 

 • Пълен набор от основни CAD команди

Софтуерът допълнително предлага основни CAD команди за рисуване (линия, кръг, елипса и т. н.) и редактиране (преместване, копиране, изрязване, разширяване и т. н.), което прави възможно създаването на прецизни строителни планове. Допълнителните инструменти като щтриховане и оразмеряване, заедно с над 500 слоя осигуряват цялостно и много добро CAD изживяване.

Управление на символи

 • Изчерпателна библиотека с електротехнически инсталационни символи
 • Лесно поставяне на символи

Символите се поставят лесно, с автоматично завъртане на стени и линии.
Горещите клавиши позволяват настройване на мащаба на символите и тяхното завъртане, преди поставяне. Специални функции позволяват вмъкване на множество символи, хоризонтално или вертикално с разстояние, дефинирано от потребителя.Manipulation of symbol properties

 

 • Манипулиране на символните характеристики
 • Символите съдържат пълна гама от електрически свойства (мощност, IP рейтинг, напрежение и т.н.) и подробности за монтажа (височина на монтаж, тип на веригата и т.н.), които са предварително дефинирани в символите. Свойствата на няколко символа лесно могат да се променят и да се визуализират в чертежите (символни тагове).
  Символите лесно могат да бъдат групирани по помещения.
 • Легенда на символите може да се вмъкне автоматично в чертежа.

Кабелен дизайн 

Кабелите, свързващи символите могат да се изчертават по два различни начина:
– Чрез използване на командата „Spline“ за лесно дефиниране и показване на вериги.
– Използване на командата „Line“ за допълнително определяне на маршрута в основния план.
Дължините на кабелите се изчисляват автоматично, като се взема предвид височината на монтажа на кабела и височината на свързаните с него символи.
Cables design

Дефиниция на схемите

Функциите на SEE Electrical Building позволяват символи да бъдат групирани във вериги, както и да бъдат дефинирани имена на тези вериги. Общата мощност на захранващите табла се изчислява.

Документация

Продуктовата документация и кабелните списъци автоматично се изготвят от електрическите планове и могат да бъдат отпечатани и експортирани в различни формати.

Основни функции

– Документи от други Windows приложения, поддържащи Microsoft Active X® интерфейс (включително Microsoft Word®, Microsoft Excel®) и Adobe Acrobat® PDF файлове, могат да бъдат вграждани в структурата на проекта.
– В плановете могат да се добавят хиперлинкове към символите.
– SEE Electrical Viewer е достъпен безплатно и позволява на всеки да разглежда и отпечатва проекти.
– Функционалността „Redlining“ (налична от ниво Basic и Viewer).

SEE Electrical Building Standard

SEE Electrical Building STANDARD предлага разширен спектър от функционалности, които съществено подпомагат бързото производство и ефективното управление на чертежи, ускорявайки производителността.

Достъп до типовете бази данни

Интегрираните бази данни позволяват създаване и избор на части от различни производители. Подробен списък с основни типове кабели вече е включен и предоставя необходимите данни за документиране на планове и изчисляване на изискванията.
Базата данни лесно може да се актуализира, директно посредством редактор на типовете бази данни или чрез импортиране на данни от различни производители с помощта на XML или Excel файлове.

Дефиниция на типовете кабели 

Типовете кабели се избират при изчертаване на връзки, а промените лесно могат да се приложат за множество кабели. Кабелните BOM списъци се изчисляват и отпечатват автоматично.

Cables types definition

 Автоматично маршрутизиране на кабелни канали 

Ниво Standard предлага допълнителна функция за дефиниране маршрута на кабелите на основен план с помощта на командата “ Channel „. Каналите са създадени с предварително дефинирани свойства (цвят, отвор, ширина и височина на монтажа) и могат да се характеризират по вид както и да се добавят към BOM списъка на проекта.
Ако каналите на основен план са дефинирани, маршрутизирането на кабелите също е дефинирано и кабелите могат бъдат изчертани автоматично.

Cable channels and Autorouting

Параметрична дефиниция и наименование на веригите

Веригите автоматично се разпознават и именуват с автоматично реиндексиране.
Потребителят може да избере формата на имената на веригите.

Създаване на разпределителни диаграми

Създаване на разпределителни диаграми
На ниво Standard е интегрирана специална среда за създаване на разпределителни диаграми:

• Автоматично генериране на разпределителни диаграми на табла въз основа на свойствата, дефинирани в инсталационните чертежи. Диаграмите се създават, като се използват символни групи за оформление в едноредов формат, съгласно стандарта IEC. Общите символи за оформление лесно могат да бъдат персонализирани.

 Creation of distribution diagrams
 • Изчисляване натоварването на веригата и таблото, броя и вида на свързаните консуматори.
 • Команди за редактиране на създадените диаграми, добавяне на нови компоненти или дефиниране на допълнителни кабелни връзки.
 • Включва изчерпателна библиотека с електрически символи (предпазители, прекъсвачи, превключватели, MCB и RCD защитни устройства и др.).
 • Автоматично актуализиране на списъка с вериги, съдържащи критична информация за схемите, използвани за създаване на разпределителните диаграми
 • Интерфейс за определяне и автоматично генериране на диаграми, без инсталационни чертежи.
Creation of distribution diagrams

SEE Electrical Building Cabinet Layout 2D

Предлага пълен набор от инструменти, които помагат на всеки електротехник лесно да завърши оформлението, като избере компонентите, които вече са поставени в разпределителните диаграми. Допълнително оборудване може да се избере директно от базата данни с оборудването и да се постави върху чертежа. Дефинирането на шини и кабелни канали върху таблото се осъществява посредством специални команди. BOM списъкът с всички материали се създава автоматично.

Списък с основни функции :

 • • Автоматична синхронизация между разпределителните диаграми и символите на таблото. Компонентите, поставени в диаграми, са изброени в списъка за избор на таблото.
  • Полуавтоматичен метод за поставяне на компоненти
  • Елементите, вмъкнати в шкафовете, са точно мащабирани с помощта на базата данни за оборудването по дължина и ширина на компонента, или чрез импортирани или дефинирани от потребителя символи.
  • Оразмеряващи и други специализирани CAD функции са на разположение за създаване на професионална документация.
  • DIN шини и кабелни канали могат да бъдат вмъкнати, както изискване и да се добавят към BOM списъка.