This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Нашите експерти са тук за вас.
+33 (0)5 62 74 36 36

Кариерно развитие

добре дошъл › Кариерно развитие

Нашите силни страни - Мултикултурен екип - Развитието е в центъра на действието

Способността ни да се адаптираме към новите технологии и да ги използваме ни дава предимство пред нашите конкуренти. Предлаганите софтуерни пакети непрекъснато се развиват, за да отговорят на нуждите на клиентите от цял свят. Целта на компанията е да бъде винаги една крачка напред.

С присъствието си по целия свят групата IGE+XAO насърчава работата в екип, като същевременно зачита индивидуалността. Тъй като дъщерните дружества са разположени в няколко държави, в Групата има много националности. Дори понякога езиковата бариера да е трудна, сътрудничеството на служители от различни култури осигурява толерантност, разбиране и помага за преодоляване на стереотипите. Благодарение на тази константа е създадена и групата IGE+XAO.

Проектирането на програми, производството, популяризирането, маркетингът, консултациите, обучението и следпродажбеното обслужване са в основата на нашата дейност.
Нашите продукти се проектират и произвеждат от нашите инженери, продават се от нашите екипи по продажбите, а нашите обучители провеждат обучения.
Набирането на персонал се извършва, от една страна, от централния офис на Групата, а от друга – от чуждестранните дъщерни дружества и клонове.