AIDMAP II

velkommen › AIDMAP II

AIDMAP II: analyserer adfærd på maskiner eller automatisk udstyr

AIDMAP II er en softwarepakke der giver mulighed for at optage og analysere adfærd på maskiner eller automatisk udstyr. Programmet daterer og gemmer alle ændringer i systemvariabler, for at giver sporbarhed, men det giver også mulighed for tidsbaseret kontrol, udvikling, og diagnosticering af uregelmæssigheder for at øge driftssikkerheden og optimal kørsel.

Princippet er at gemme alle historiske input og output data for at opfange karakteregenskaber af sensorer, aktuatorer, og automationsvariabler. Ændringer bliver vist på skærmen i form af diagrammer med perioder af aktivitet og kurver repræsenterende analoge værdier.

AIDMAP II er baseret på OPC protokollen, en standard der gør det kompatibel med alle controllere og kontrolsystemer på markedet.

Softwarepakken tilbyder en lang række af værktøjer såsom beregnede variabler der giver mulighed for en indstilling i ethvert givent tidspunkt i analysen, ved brug af indtastning eller variabler der er reberegnet af softwaren fra begyndelsen af optagelsen. Dette giver stor fleksibilitet I studiet af processens adfærd.

Et eksempel på et andet tilgængeligt værktøj er statistikvariabler. Disse giver mulighed for real-time overvågning af driften af maskinen, der giver en optagelse, som kan eksporteres til en ekstern applikation. Dette kan facilitere beregninger af cyklustider eller studie af udstyrs ydeevne. Andre værktøjer er tilgængelige for analyse af analoge variable, til zoom i en optagelse helt ned til millisekunder, for at analysere cyklusadfærd af udstyret, osv.

Alt dette gør ADIMAP II et foretrukket værktøj til forståelse og optimering af arbejdsprocesser.