SIMAC

velkommen › SIMAC

SIMAC: valider kontrol-kommandoer tidligt i designprocessen

SIMAC er en maskine og proces simulator. Det giver mulighed for oprettelse af et virtuelt anlæg, som kan tilsluttes det aktuelle kontrolsystem. Målet er at kunne teste og validere kontrol-kommandoerne før idriftsættelse.

Hvordan det virker

Det første step er modellering af det udstyr det skal simuleres. Denne model er meget detaljeret og meget faktuel. Brugeren beskriver alt elektrisk udstyr I SIMAC, PLC input og output enheder, og alt dette kommer fra el-CAD programmet. Det mekaniske udstyr er også beskrevet I SIMAC, bevægelser og hastighed, sensorer, energibehov… Flowet af produkter og dele er beskrevet såvel som anlæggets fysiske antal der vil teste kontrol og overvågningsystemet.

Disse mekaniske, fysiske og elektriske data er repræsenteret overskueligt med SIMAC synoptic. Disse views giver brugeren mulighed for at interagere med modellen. En 3D præsentation er tilføjet til SIMAC for at øge realismen af simuleringen. Denne 3D applikation er direkte styret af SIMAC modellen.

Under simuleringen har brugeren et stort antal værktøjer der giver mulighed for at kontrollere maskinen ved brug af styretavlen med trykknapper og kontakter, men også scenarie værktøjer der giver mulighed for at optage og afspille scenarier, opsamlings- og sammenhængsanalyse for bedre at kunne opdage uregelmæssigheder ved kontrol kommandoer, der skal rettes med software programmeringsplatformen.

SIMAC er et værktøj til PLC programmer og HMI validering. Tidsbesparelser og kvalitet ved idriftsættelse er meget vigtigt. SIMAC er også et træningsværktøj: det giver mulighed for at operatører og vedligeholdelsespersonale kan overtage udstyret før idriftsættelse.