ODIL

Met Odil maakt u uw automatiseringsstudies en benodigde documentatie.

Welkom › ODIL

Met Odil maakt u uw automatiseringsstudies en benodigde documentatie.


ODIL is een volledig aanpasbare softwareomgeving voor automatiseringsstudies, algemene documentatie, PLC-programma’s en HMI-applicaties (Human Machine Interface).  Een uniek invoerprincipe garandeert de consistentie en kwaliteit van de resultaten. ODIL is speciaal door Renault en PSA wereldwijd geselecteerd voor al haar projecten.
De gebruiker selecteert een relevant beroep, sector of functieomschrijving en krijgt vervolgens toegang tot bibliotheken met eenvoudige elementen om zijn handelingen stap voor stap te beschrijven.Deze handelingen kunnen ook geïmporteerd worden uit documenten die afkomstig zijn van bijvoorbeeld de afdeling machinebouw.  Elk ingebouwd object in de toepassing is gedetailleerd beschreven, met alle bijbehorende functies en eigenschappen. De gebruiker breidt dan de beschrijving uit met de toevoeging van bedieningspanelen, elektrische kasten, en beschermingsinrichtingen.   Elk kenmerk en elke eigenschap wordt verder mee verwerkt en meegenomen in de studieresultaten, uitgaande van deze eenvoudige beschrijving.
Voor Body-in-white-toepassingen (term uit de automobiel waarbij verschillende delen van het carrosserie aan elkaar gelast moeten worden) beschrijft de gebruiker bijvoorbeeld grafisch de fasen van de lascycli.  Dit maakt het automatisch programmeren van de PLC mogelijk die interactie heeft met de robottoepassingen.
Het genereren van documentatie is een belangrijk punt, omdat elke beschrijving zich geleidelijk verspreidt doorheen de hoofdstukken van functionele analyse of testprocedures. ODIL genereert automatisch het PLC-programma en maakt HMI-schermen, met een aanzienlijke besparing van tijd en kwaliteitsborging.