This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

SEE One Team Maintenance

Powitanie › SEE One Team Maintenance

Cel SEE One Team Maintenance

Utrzymywanie i rozwój merytorycznej wiedzy ukierunkowanej ściśle na potrzeby optymalizacji projektowania elektryki i automatyki, to podstawowy cel organizacji.
Oprogramowanie IGE+XAO obejmuje programy przeznaczone do projektowania, produkcji i zarządzania elektrycznymi instalacjami przemysłowymi.
Opanowanie tych zagadnień wymaga dużych inwestycji w kapitał ludzki. Zbudowanie firmy opartej na wiedzy, to konieczność w tej branży.

+

Dlatego IGE + XAO oferuje ZOBACZ JEDEN ZESPÓŁ Konserwacja

To dlatego IGE+XAO oferuje usługi zespołu SEE ONE TEAM Maintenance, jako niezbędne i niezastąpione narzędzie oferujące współpracę na poziomie kompetencji i doświadczeń. Wdrożenia dokonane w tysiącach firm przez doświadczony i kompetentny personel techniczny IGE+XAO, są wykorzystywane w kolejnych firmach, w celu szybkiej optymalizacji oprogramowania IGE+XAO.

SEE One Team Support

Usługi ponad 45 doświadczonych inżynierów oferowane są przez grupę IGE+XAO w całym świecie: to więcej niż sam Hot-line, to także konsulting.

+

Aktualizacja oprogramowania:

Ulepszenia:

- programów
- wydajności
- jakości.Korekta błędów i anomalii
Aktualizacja katalogów aparatury
Stałe podnoszenie produktywności w każdej nowej wersji
Ekskluzywna dostawa oprogramowania:
Tylko IGE+XAO oferuje klientom objętym Opieką Serwisową nowe wersje oprogramowania SEE.

Tools

+

patrz sekcja „Referencje”

Patche i aktualizacje programów, subskrypcja
Patche i aktualizacje środowisk projektowych programów
Nowe wersje programów
Pomoc FAQ
Materiały techniczne
Dokumentacje: Pierwsze kroki i Nowości
Katalogi symboli i aparatury elektrycznej
Katalogi sterowników PLC
Filmy szkoleniowe.


Rekomendacje firm: zobacz zakładkę "Rekomendacje klientów".