Powitanie Produkt › Caneco
expert-alpi

Caneco

Caneco jest doskonałym narzędziem przeznaczonym do sporządzenia dokumentacji instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz automatyzacji procesu projektowania. To zdecydowanie więcej niż typowe

Launch

Subskrypcja roczna.

Caneco Launch to uniwersalne oprogramowanie skierowane do inżynierów elektryków, dzięki któremu mogą oni zaprojektować i przeprowadzić obliczenia instalacji niskiego napięcia do 630A.

Najważniejsze funkcje:

 • Przejrzysty i intuicyjny interfejs
 • Automatyczne tworzenie schematów
 • Automatyczne dobieranie urządzeń zabezpieczających i przekrojów kabli
 • Szczegółowe obliczenia do 630A
 • Rozbudowana baza danych
 • Selektywność i kaskadowanie
 • Kontrola zgodności z normami
 • Generowanie konfigurowalnych raportów
 • Eksport danych w wielu formatach
Kup teraz

Grow

Subskrypcja roczna.

Caneco Grow z założenia ma zapewnić projektantom możliwość tworzenia projektów, przeprowadzania obliczeń z zakresu instalacji niskiego napięcia i tworzenia dokumentacji technicznej bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących mocy znamionowych.

Funkcje dostępne w pakiecie Launch oraz:

 • Optymalizacja energooszczędności podczas doboru przekroju kabli
 • Zaawansowane obliczenia niskiego napięcia
 • Możliwość tworzenia schematów wielokreskowych w SEE Electrical
 • Automatyczne tworzenie schematów (SLD, BSLD, arkusz kalkulacyjny)
 • Brak ograniczenia mocy znamionowej projektu

Kup teraz

Scale

Subskrypcja roczna.

Caneco Scale to rozbudowany pakiet oprogramowania dla inżynierów elektryków. Caneco Scale umożliwiający tworzenie projektów i przeprowadzanie obliczeń z zakresu instalacji wysokiego napięcia, niskiego napięcia, prądu stałego oraz zabezpieczeń przed łukiem elektrycznym, a także dostarczanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Funkcje dostępne w pakiecie Launch i Grow oraz:

 • Obliczenia NN Arc Flash i NN DC
 • Eksport dostępny w wielu formatach
 • Analiza zwarć SN i NN
 • Koordynacja i system zabezpieczeń SN i NN
 • Obciążalność kabli SN i NN
 • W przygotowaniu: Cyfrowy model ETAP, ograniczony do 50 magistral, w pakiecie Scale+
Kup teraz

Informacje ogólne

Caneco jest oprogramowaniem stworzonym z myślą o specjalistach z branży elektrotechniki, monterach, biurach projektowych, inżynierach i kierownikach projektów, do wspomagania procesu projektowania instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.Nasze narzędzie umożliwia użytkownikom połączenie różnych zagadnień związanych z branżą elektryczną w ramach jednego produktu: obliczanie i dobór nastaw, aparatury zabezpieczającej oraz przekrojów kabli, tworzenie schematów, cyforowych modeli BIM i AutoCAD, zabudowy szaf i rozdzielnic oraz generowanie zestawień materiałowych i kosztorysów.

Zaprojektuj swoją instalację zgodnie z Twoimi wymaganiami! Zintegrowane narzędzie z możliwością stworzenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu w oparciu o cyfrowy model BIM.
Informacje ogólne

Korzyści


Zmniejsz liczbę powtarzalnych czynności

Skorzystaj z zalet płynących z wdrożenia systemu do projektowania instalacji elektrycznych – zwiększ swoją pewność oraz wydajność podczas pracy i zaoszczędź swój cenny czas. Caneco to sposób na uniknięcie duplikowania danych, powielania błędów i pomijania aktualizacji, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia ewentualnych pomyłek.

Przestrzegaj wymogów i norm

Jako europejski lider, Caneco uzyskało 4 homologacje techniczne (NFC 15-100, BS, RGIE i NIN) i integruje 14 międzynarodowych norm w swoim systemie obliczeniowym.

 


Posiadaj narzędzie umożliwiające zaprojektowanie złożonych projektów

Caneco to zaawansowane oprogramowanie pozwalające realizować najbardziej ambitne projekty. Skorzystaj z dostępnych narzędzi, aby sprostać wszelkim wymaganiom projektantów instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.

Funkcje

Caneco Launch

+
Caneco Launch to uniwersalne oprogramowanie skierowane do inżynierów elektryków, dzięki któremu mogą oni zaprojektować i przeprowadzić obliczenia instalacji niskiego napięcia do 630A.

Najważniejsze funkcje:

 • Przejrzysty i intuicyjny interfejs
 • Automatyczne tworzenie schematów
 • Automatyczne dobieranie urządzeń zabezpieczających i przekrojów kabli
 • Szczegółowe obliczenia do 630A
 • Rozbudowana baza danych
 • Selektywność i kaskadowanie
 • Kontrola zgodności z normami
 • Generowanie konfigurowalnych raportów
 • Eksport danych w wielu formatach

Caneco Grow

+
Obliczanie i dobór nastaw i urządzeń instalacji niskiego napięcia:

Zaawansowany system obliczeniowy Caneco automatycznie dobiera najkorzystniejsze wyposażenie: aparaturę zabezpieczającą, kable, prefabrykowane korytka, a także rozdzielnice, uwzględniając przy tym :

- normy i założenia
- okablowanie, rozmieszczenie, czynniki zewnętrzne itp.

Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie kosztów na materiałach (kablach, rozdzielnicach).

- wszelkie wymogi instalacji (źródło zasilania podstawowego, awaryjnego, z przemienników częstotliwości)
- bilansowanie faz obwodów

Automatyczne tworzenie schematów sieci niskiego napięcia:

Caneco posiada 3 widoki schematów: ogólny schemat jednokreskowy, schematy jednokreskowe poszczególnych rozdzielnic oraz arkusz kalkulacyjny, umożliwiający automatyczne utworzenie schematu jednokreskowego całej instalacji. Te 3 widoki mogą ze sobą wymieniać dane. To, co zostanie wprowadzone w jednym z nich, zostanie odwzorowane w pozostałych widokach, a to wszystko zgodnie z Twoimi preferencjami i komfortem użytkowania.

Rozbudowana baza danych:

Oprogramowanie Caneco posiada sukcesywnie rozwijaną bazę danych z produktami wszystkich wiodących producentów: ABB, Hager, Eaton, Klockner-Moeller, Legrand, Nexans, Rockwell Automation, Siemens, Schneider Electric, Socomec, Terasaki.

Selektywność i kaskadowanie obwodów niskiego napięcia:

System obliczeniowy Caneco automatycznie dobiera najkorzystniejszą aparaturę zabezpieczającą i łączeniową, uwzględniając wszelkie wymagania wynikające z norm oraz rozwiązania oferowane przez poszczególnych producentów: okablowanie, komunikację, czynniki ograniczające. Program automatycznie oblicza selektywność, na podstawie danych dostarczonych przez producentów i charakterystyk prądowych.

Automatyczne generowanie dokumentacji technicznej i certyfikatów zgodności:

Wydajny generator dokumentów umożliwia wygenerowanie wszystkich dokumentów spełnieniającyh obowiązujące przepisy, niezbędnych do realizacji projektu:

- Dane o okablowaniu
- Schematy jednokreskowe + schematy rozdzielnic (format DXF)
- Obliczenia
- Rysunki
- Selektwyność zabezpieczeń
- Przednia obudowa rozdzielnicy
- Zestawienie materiałów


Projektowanie i obliczanie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych:

Caneco umożliwia projektowanie i obliczanie instalacji IRVE dowolnego typu, integrując przy tym wszystkie elementy sterowania związane z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. Caneco BT umożliwia użytkownikowi wybór stacji ładowania z naszego katalogu zawierającego oferty wielu przedsiębiorstw.

Możliwość tworzenia schematów wielokreskowych:

Przekształcanie obliczeń wykonanych w Caneco LV na schemat wielokreskowy w SEE Electrical, możliwe jest poprzez wprowadzenie wymiany danych pomiędzy tymi dwoma oprogramowaniami.

Wstępny dobór szaf modułowych i uniwersalnych*:

Caneco skutecznie pomaga użytkownikom w projektowaniu szaf modułowych spełniających wymagania normy EN 61439-1, mając na uwadze wytyczne konstrukcyjne danego producenta.

Określ własne kryteria i pozwól Caneco zaproponować odpowiedni zestaw montażowy i rozmieszczenie urządzeń.

Modyfikuj automatycznie wygenerowane rozmieszczenie urządzeń, dodając dodatkowe wyposażenie z oferty wielu renomowanych producentów, bądź z katalogu użytkownika.

Automatyczne zestawienie materiałów*:

Caneco umożliwia automatyczne dobranie komponentów na podstawie przeprowadzonych obliczeń, a tym samym wycenienie kosztu wykonania rozdzielnicy oraz całej instalacji, korzystając z automatyzowanego katalogu.

Zgodność z normami elektrycznymi:

Caneco integruje ponad 14 międzynarodowych norm i wytycznych. Automatycznie generuje dokumentację związaną z projektem instalacji elektrycznych i przestrzeganiem obowiązujących norm.

Eksport danych:

Caneco posiada możliwość eksportu danych do wielu formatów, takich jak: .DXF, Excel, a także do programów firm trzecich, takich jak Revit i See Electrical. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu niepotrzebnych pomyłek.

Energooszczędność podczas doboru kabli:

Caneco uwzględnia straty związane z efektem Joule'a i koszty zużycia energii podczas doboru przekrojów kabli.

*Obecnie opcja dostępna wyłącznie na rynku Francuskim.

Caneco Scale

+
Funkcje dostępne w pakiecie Grow oraz:

Koordynacja TCC i system zabezpieczeń:

Oprogramowanie Caneco TCC umożliwia przeprowadzenie analizy koordynacji urządzeń zabezpieczających w łatwy i skuteczny sposób, aby zapewnić precyzyjną i wiarygodną diagnozę ciągłości zasilania opartą na analizie charakterystyk czasowo-prądowych poszczególnych urządzeń w instalacji elektrycznej.

Caneco TCC może zostać wykorzystany do ustawienia zabezpieczeń przekaźnikowych w celu zapewnienia skutecznej ochrony urządzeń przed wpływem czynników cieplnych: przeciążeniem, zwarciem itp. oraz ich koordynacji w celu uzyskania wysokiej skuteczności. Niezależnie od tego, czy instalacja zasilana jest wysokim czy niskim napięciem, bądź też obydwoma źródłami napięcia oraz bez względu na stopień złożoności, Caneco TCC zapewnia jednoznaczną, dobrze udokumentowaną odpowiedź na wszystkie kwestie dotyczące jakości zasilania elektrycznego lub przesyłu energii do sieci:

Czy nastawy moich urządzeń zabezpieczających są dostosowane do uzyskania odpowiedniej selektywności w dwóch konfiguracjach eksploatacji sieci: maksimum w odniesieniu do sieci przesyłowej i minimum w odniesieniu do autonomicznego źródła zasilania?

Czy zostały spełnione wszelkie wymogi dotyczące mojego osprzętu (kable, odbiorniki, punkt neutralny)?

Projektowanie i obliczanie sieci wysokiego napięcia:

Oprogramowanie Caneco HV umożliwia zaprojektowanie sieci otwartych i zamkniętych wysokiego napięcia, zgodnie z normami NF C 13-200 i IEC 60909.

Narzędzie oblicza maksymalne i minimalne fazowe prądy zwarciowe, doziemne i pojemnościowe, dobiera przekroje kabli, nastawy zabezpieczeń oraz odpowiednie urządzenia. Oprogramowanie można również wykorzystać do opracowania szczegółowego schematu jednokreskowego sieci WN.

Obliczanie wyładowań łukowych zgodnie z normą IEEE:

Caneco HV przeprowadza obliczenia wyładowań łukowych w oparciu o trójfazowe prądy zwarciowe, które mogą się pojawić wewnątrz rozdzielnicy. Oblicza odpowiednie czasy zadziałania urządzeń zabezpieczających i przedstawia wyniki zgodnie z metodami obliczeniowymi zawartymi w normie IEEE 1584-2018:

- Maksymalna energia wypadkowa w zasięgu oddziaływania
- Bezpieczna odległość przy maksymalnej dopuszczalnej wartości energii
- Klasa rękawic (PPE), których należy używać, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym.

Prąd stały:

Caneco Scale pozwala zaprojektować instalacje AC i DC

Poznaj dodatkowe moduły Caneco

+
AutoCAD OEM*:

Zintegrowany silnik graficzny AutoCAD jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie posiadają pełnej wersji AutoCAD. Użytkownicy AutoDesk AutoCAD® i AutoCAD® MEP mogą korzystać z Caneco Implantation bezpośrednio, ponieważ Caneco Implantation jest kompatybilny z obiema platformami.
*Obowiązkowy dodatek do modelowania cyfrowego 2D/3D.

Digital Modeling 2D/3D (BIM cyfrowy model):

Połączenie możliwości oprogramowania umożliwiającego ""obliczanie, wymiarowanie i tworzenie schematów"" oraz ""projektowanie instalacji elektrycznych CAD na cyfrowym modelu"" gwarantuje doskonałą jakość i niezawodność podczas użytkowania. Caneco BIM współpracujący z programem Revit® i Caneco Implantation współpracujący z programem AutoCAD® to sposób na uniknięcie duplikowania danych, powielania błędów i pomijania aktualizacji.

Caneco oferuje możliwość korzystania z BIM na każdym etapie produkcji, od koncepcji po realizację inwestycji i eksploatację, a to wszystko w projektach rozpoczętych w programie Revit®.

PV Integration**:

Moduł PV Integration to narzędzie przeznaczone do obliczania prądów zwarciowych i spadków napięcia w dowolnym punkcie instalacji DC i AC, zgodnie z normami NFC 15-712 i NFC 15-100. Otrzymane wyniki można z powodzeniem wykorzystać do zaprojektowania instalacji AC i DC oraz opracowania schematów jednokreskowych instalacji PV.
*Obecnie opcja dostępna na rynku Francuskim.

International***

Rozszerzenie do 17 najważniejszych norm: Międzynarodowa IEC 60364, Europejska HD384, Francuska NFC 15-100, Brytyjska BS7671, Niemiecka VDE, Włoska IEC 64-8, Hiszpańska REBT & UNE 20460, Austriacka ÖNORM, Belgijska RGIE/AREI, Szwajcarska NIBT-NIN, Portugalska NP, Holenderska NEN1010, Czeska CSN, Szwedzka SS 4364000, Norweska NEK 400, Brazylijska NBR-5410 i Australijska AS/NZ 3008.

+ Wielojęzykowy wydruk: Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Flamandzki, Portugalski i Kataloński.
+ Możliwość wprowadzenia własnych języków wydruku.
+ Obliczenia zgodne z międzynarodowymi normami morskimi IEC 60092.
+ Dedykowana baza danych urządzeń zabezpieczających (ABB, Schneider).
***Może być dodany do pakietów Grow i Scale.


Funkcje

Materiały dodatkoweCaneco ONE - Kompletne narzędzie stworzone z myślą projektantach instalacji elektrycznych

Launch

Subskrypcja roczna.

Caneco Launch to uniwersalne oprogramowanie skierowane do inżynierów elektryków, dzięki któremu mogą oni zaprojektować i przeprowadzić obliczenia instalacji niskiego napięcia do 630A.

Najważniejsze funkcje:

 • Przejrzysty i intuicyjny interfejs
 • Automatyczne tworzenie schematów
 • Automatyczne dobieranie urządzeń zabezpieczających i przekrojów kabli
 • Szczegółowe obliczenia do 630A
 • Rozbudowana baza danych
 • Selektywność i kaskadowanie
 • Kontrola zgodności z normami
 • Generowanie konfigurowalnych raportów
 • Eksport danych w wielu formatach
Kup teraz

Grow

Subskrypcja roczna.

Caneco Grow z założenia ma zapewnić projektantom możliwość tworzenia projektów, przeprowadzania obliczeń z zakresu instalacji niskiego napięcia i tworzenia dokumentacji technicznej bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących mocy znamionowych.

Funkcje dostępne w pakiecie Launch oraz:

 • Optymalizacja energooszczędności podczas doboru przekroju kabli
 • Zaawansowane obliczenia niskiego napięcia
 • Możliwość tworzenia schematów wielokreskowych w SEE Electrical
 • Automatyczne tworzenie schematów (SLD, BSLD, arkusz kalkulacyjny)
 • Brak ograniczenia mocy znamionowej projektu

Kup teraz

Scale

Subskrypcja roczna.

Caneco Scale to rozbudowany pakiet oprogramowania dla inżynierów elektryków. Caneco Scale umożliwiający tworzenie projektów i przeprowadzanie obliczeń z zakresu instalacji wysokiego napięcia, niskiego napięcia, prądu stałego oraz zabezpieczeń przed łukiem elektrycznym, a także dostarczanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Funkcje dostępne w pakiecie Launch i Grow oraz:

 • Obliczenia NN Arc Flash i NN DC
 • Eksport dostępny w wielu formatach
 • Analiza zwarć SN i NN
 • Koordynacja i system zabezpieczeń SN i NN
 • Obciążalność kabli SN i NN
 • W przygotowaniu: Cyfrowy model ETAP, ograniczony do 50 magistral, w pakiecie Scale+
Kup teraz

Powiązane produkty

 • SEE Electrical

  Dzięki SEE Electrical twórz schematy elektryczne w zaledwie kilka kliknięć!

  → Czytaj więcej
 • SEE Electrical Expert

  Cała moc CAD elektrycznego dedykowana automatyce przemysłowej i wiązkom elektrycznym

  → Czytaj więcej
 • ETAP

  Rozwiązania do zarządzania energią wspomagające projektowanie, obsługę i automatyzację systemów zasilania

  → Czytaj więcej