This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Pojazdy szynowe i automatyka kolejowa

Automatyka kolejowa to branża, która bardzo silnie wpływa na rozwój oferty IGE+XAO. Potrzeba szybkiego zaspokojenia rosnących potrzeb projektantów automatyki kolejowej spowodowała powstanie unikalnych możliwości projektowania współbieżnego i pracy grupowej nad projektem. 

Ogromne, liczące ponad tysiąc rysunków elektrycznych projekty, można wytwarzać w porządnym narzędziu projektowym. Gwałtowny rozwój branży kolejowej, ciągłe unowocześnianie stosowanej automatyki srk, doskonałe polskie rozwiązania związane z produkcją pociągów, wagonów, tramwajów powoduje ciągłe rozszerzanie oferty IGE+XAO.

Projektanci z branży kolejowej w swojej codziennej pracy zajmują się zagadnieniami takimi jak „inteligentne pociągi”, niezawodność sprzętu, bezpieczeństwo, ekologia, zapewnianie komfortu oraz jakości usług.

Program See Electrical Expert jak najbardziej spełnia te wymogi. Praca grupowa nad dużym projektem jest oparta o moduł Concurrent Engineering. Umożliwia jednoczesną prace wielu inżynierom nad tym samym projektem. Projekt jest dostępny w bazie sql.

Jednocześnie automatyka sterowania ruchem kolejowym wymaga stosowania specyficznego dla branży środowiska pracy projektanta, czyli specjalnych symboli i specjalnych przetwarzań. To wszystko dostępne jest w oferowanym programie.

Minimalny zakup dla branży srk to SEE Electrical Expert Enterprise, wersja sieciowa oparta o serwer zabezpieczeń wraz z modułem Concurrent Engineering.

Wyzwania inżynierów projektujących kolej

 • „inteligentne pociągi”,
 • niezawodność sprzętu,
 • bezpieczeństwo,
 • eko-wydajność,
 • więcej komfortu i usług …

Grupa IGE+XAO opracowała innowacyjne oprogramowanie o szerokiej gamie możliwości, posiadające konkurencyjne zalety

 • rozbudowany pakiet PLM (Product Lifecycle Management),
 • funkcje specyficzne dla przemysłu kolejowego,
 • zarządzanie złączkami, zaciskami oraz szeroko pojętą aparaturę łączeniową,
 • projekty: sterowanie ruchem kolejowym srk
 • praca grupowa nad projektem tzw. Concurrent Engineering,
 • baza projektów na serwerze SQL,
 • silnie zintegrowany system informacyjny,
 • spójność.

6 domaines - System
Projektowanie systemów
6 domaines - Electrical design
Projektowanie elektryki i automatyki
6 domaines - Data
Zarządzanie danymi projektowymi
6 domaines - Communication
Komunikacja
6 domaines - Simulation
Symulacja i diagnostyka
6 domaines - Electrical manufacturing
Wspomaganie produkcji

Pakiety programów IGE+XAO umożliwiają zarządzanie ogólnym procesem projektowania (schematy systemowe, PID, itd.), jak również jego poszczególnymi elementami (schematy ideowe, plany kablowe, itd.).


system design railway

Oferta projektowania elektryki IGE+XAO zawiera zaawansowane funkcjonalności dedykowane elektrotechnice i automatyce, kompletne biblioteki (symbole, komponenty elektryczne, itd.), jak również dedykowane narzędzia do automatyzacji zadań projektantów.IGE+XAO oferuje szerokie spektrum pakietów programów do zarządzania projektami elektrycznymi (PDM), jak również zaawansowane przeglądarki projektów dla elektromonterów.


data content management railway

W celu zapewnienia płynnej integracji z systemami informacyjnymi, IGE+XAO oferuje szereg interfejsów dla programów typu CAD mechaniczny (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, itd.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, itd.), ERP (SAP, itd.), oprogramowania biznesowego (programatory PLC, drukarki do oznaczników, maszyny CNC, maszyny do obróbki przewodów i kabli, itd.), jak również programów do zarządzania dokumentacją, archiwizacją oraz wyceną.


communication railway

Wraz ze spółką zależną Prosyst, IGE+XAO oferuje pełen zakres oprogramowania dla: - badania automatyzacji oraz generacji dokumentacji, - opisywania, a następnie symulowania komponentów elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych dla każdej instalacji elektrycznej, - diagnozowania, analizowania i optymalizowania procesów automatyki.


simulation dimensioning diagnostic railway

SEE Electrical Harnes Manufacturing, dzięki wielu modułom, spełnia wszystkie wymagania wspomagające produkcję wiązek elektrycznych.


electrical manufacturing railway