This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Utrzymanie ruchu w fabrykach

Branża utrzymania ruchu ma bardzo wysokie znaczenie dla IGE+XAO ze względu na długą historię współpracy z zakładami produkcyjnymi. Nasza grupa posiada trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie rozwiązań programistycznych dla elektryków i automatyków pracujących w fabrykach tzw. cad for automation.

Firma IGE+XAO zawsze realizowała potrzeby elektrotechników, automatyków w zakresie utrzymywania dokumentacji elektrycznej, dokumentacji maszyn i urządzeń, dokumentacji techniczno-ruchowych. Programy dla automatyków oraz programy dla elektryków pracujących w działach utrzymania ruchu, są podstawowym elementem jakości pracy.

W swojej pracy, automatycy muszą umiejętnie posługiwać się dokumentacją techniczną, a zwłaszcza projektową. Można wyróżnić zagadnienia związane z wizualizacją, automatyką PLC oraz zbieraniem i wyświetlaniem informacji o obiektach. Oprogramowanie dla automatyków obejmuje więc szeroki zakres.

IGE+XAO w swojej ofercie posiada programy cad dedykowane automatykom, służące do projektowania układów automatyki, obwodów PiA, sterowania PLC, konfiguracji sterowników PLC. Nie zajmuje się natomiast wizualizacją.

Cad dla automatyków to program, gdzie projekt stanowi bazę danych powiązanych ze sobą informacji. Projekt elektryczny jest więc podstawową jednostką w odróżnieniu od programów graficznych, gdzie podstawową jednostką jest rysunek elektryczny. Duża ilość wprowadzanych kanałów PLC, analogowych, cyfrowych i przekaźnikowych, powoduje że projekty są skomplikowane i duże. Dedykowane przekaźniki sprzęgające wejścia i wyjścia z urządzeniami wykonawczymi są typowym rozwiązaniem. Projekt musi zawierać spis wyjść i wejść z opisem celu działania. Użyte symbole elektryczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Musi być kontrolowany stopień wykorzystania wejść i wyjść w danym sterowniku o określonym typie katalogowym, aby nie okazało się, że nie można zrealizować projektu na budowie. Istnieją różne sposoby oznaczania wejść i wyjść, najczęściej używa się formatu DI01, DO01, AI01, AO01.. Dobrze jest, jeśli oprogramowanie dla automatyków zapewnia dobór, kontrolę i opisywanie WE/WY bezpośrednio na podstawie katalogu producenta.

Najlepiej dostosowanym do tych celów jest program See Electrical, obejmujący pełny zakres możliwości projektowych w zakresie obsługi urządzeń używanych w działach utrzymania ruchu. Dzięki prostocie i łatwości wdrożenia jest obecnie najchętniej kupowanym oprogramowaniem.

Electrical design for automation and plant

Rozwiązania proponowane przez nas pozwalają na

 • projektowanie oraz dokumentowanie zmian zachodzących w ciągach produkcyjnych, rozdzielnicach i maszynach
 • wspomaganie utrzymania ruchu instalacji elektrycznych, automatyki oraz hydraulicznych,
 • tworzenie dokumentacji oraz instrukcji użytkowania jak i dokumentów z przeglądów technicznych.

Ponad 20 000 klientów na całym świecie pracujących w tej branży korzysta z naszych rozwiązań na co dzień, dzięki czemu zyskują na obniżonych kosztach, efektywności czasowej oraz większej jakości swych projektów.

Przeczytaj najnowsze informacje o naszych produktach oraz o projektowaniu elektrycznym.

Grupa IGE+XAO oferuje innowacyjne oprogramowanie o szerokiej gamie możliwości, posiadające konkurencyjne zalety

 • odpowiednie dla firm o dowolnym rozmiarze,
 • jedna z najbardziej kompletnych ofert na rynku,
 • możliwości komunikacyjne oraz integracji z innym oprogramowaniem,
 • skalowalność i łatwość dostosowania,
 • bogate środowisko (CEI, IEC, symbole, …),
 • łatwość użytkowania,
 • wyjątkowo duża ilość zadowolonych klientów,
 • funkcje do weryfikacji jakości.

6 domaines - System
Projektowanie systemów
6 domaines - Electrical design
Projektowanie elektryki i automatyki
6 domaines - Data
Zarządzanie danymi projektowymi
6 domaines - Communication
Komunikacja
6 domaines - Simulation
Symulacja i diagnostyka
6 domaines - Electrical manufacturing
Wspomaganie produkcji

Pakiety programów IGE+XAO umożliwiają zarządzanie ogólnym procesem projektowania (schematy systemowe, PID, itd.), jak również jego poszczególnymi elementami (schematy ideowe, plany kablowe, itd.).


System design for automation and plant
 • Oprogramowanie
  SEE Electrical Expert

  Cała moc w elektrotechnice CAD dedykowana dla automatyki przemysłowej!

  Zobacz
 • Prosyst - Odil mono
  Oprogramowanie
  ODIL

  Wykorzystaj ODIL do zarządzania badaniami automatyzacji procesów i generuj dokumentację ODIL to w pełni konfigurowalne środowisko programistyczne do badań automatyzacji, generowania dokumentacji, programów PLC i aplikacji HMI. Jednokrotne i jednoznaczne zasady wprowadzania danych zapewniają spójność i jakość dostarczanych produktów. ODIL został specjalnie wybrany przez Renault i PSA na poziomie światowym dla wszystkich swoich projektów. Użytkownik […]

  Zobacz
 • SEE System Design
  Oprogramowanie
  SEE System Design

  Kompletne narzędzie do podstawowej lub szczegółowej inżynierii

  Zobacz

Oferta projektowania elektryki IGE+XAO zawiera zaawansowane funkcjonalności dedykowane elektrotechnice i automatyce, kompletne biblioteki (symbole, komponenty elektryczne, itd.), jak również dedykowane narzędzia do automatyzacji zadań projektantów.


Electrical design for automation and plant

IGE+XAO oferuje szerokie spektrum pakietów programów do zarządzania projektami elektrycznymi (PDM), jak również zaawansowane przeglądarki projektów dla elektromonterów.


Data content management for automation and plant

W celu zapewnienia płynnej integracji z systemami informacyjnymi, IGE+XAO oferuje szereg interfejsów dla programów typu CAD mechaniczny (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, itd.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, itd.), ERP (SAP, itd.), oprogramowania biznesowego (programatory PLC, drukarki do oznaczników, maszyny CNC, maszyny do obróbki przewodów i kabli, itd.), jak również programów do zarządzania dokumentacją, archiwizacją oraz wyceną.


Communication for automation and plant

Wraz ze spółką zależną Prosyst, IGE+XAO oferuje pełen zakres oprogramowania dla: - badania automatyzacji oraz generacji dokumentacji, - opisywania, a następnie symulowania komponentów elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych dla każdej instalacji elektrycznej, - diagnozowania, analizowania i optymalizowania procesów automatyki.


simulation dimensioning diagnostic automation plant
 • Oprogramowanie
  SEE Electrical Expert

  Cała moc w elektrotechnice CAD dedykowana dla automatyki przemysłowej!

  Zobacz
 • Prosyst - Aidmap mono
  Oprogramowanie
  AIDMAP II

  Wykorzystaj AIDMAP II do analizy pracy maszyn lub analizy zachowania wyposażenia automatyki AIDMAP II to pakiet oprogramowania, który pozwala na rejestrację i analizę zachowania maszyn lub wyposażenia automatyki. Jego podstawową funkcją jest zapisywanie i przechowywanie wszystkich zmiennych systemowych, w celu zapewnienia identyfikacji stanów. Umożliwia także kontrolę, rozwój i diagnozę następujących po sobie anomalii z rejestracją […]

  Zobacz
 • SEE Calculation
  Oprogramowanie
  SEE Calculation

  SEE Calculation : obliczenia instalacji elektrycznej

  Zobacz
 • Prosyst - Simac mono
  Oprogramowanie
  SIMAC

  Dzięki SIMAC kontroluj działanie procesu automatyzacji już na etapie projektowania SIMAC jest symulatorem maszyny lub procesu. Pozwala on na tworzenie obiektów wirtualnych, które łączą się z rzeczywistą architekturą systemów sterowania. Celem jest przetestowanie i walidacja systemu sterowania przed faktycznym uruchomieniem na miejscu.   Jak to działa Pierwszy krok polega na modelowaniu urządzeń, które mają być […]

  Zobacz

SEE Electrical Harnes Manufacturing, dzięki wielu modułom, spełnia wszystkie wymagania wspomagające produkcję wiązek elektrycznych.


Electrical manufacturing for automation and plant