This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Motoryzacja

Powitanie › Branże › Motoryzacja

IGE+XAO od ponad 20 lat dostacza rozwiązania dla branży samochodowej. Odbiorcami są przede wszystkim francuskie koncerny, kktóre cenią sobie dostosowanie środowisk pracy do wyłącznych potrzeb danego koncernu.

system design automotive

W motoryzacji

  • redukcja emisji CO²,
  • krótszy cykl projektowy,
  • zarządzanie cuklem życia produktu,
  • zarządzanie opcjami i wariantami,
  • rosnący stopień skomplikowania układów elektronicznych…

…to tylko niektóre z problemów, nad którymi codziennie pracują inżynierowie branży motoryzacyjnej.

Grupa IGE+XAO opracowała innowacyjne oprogramowanie o szerokiej gamie możliwości, posiadające konkurencyjne zalety

  • rozbudowany pakiet PLM (Product Lifecycle Management),
  • funkcje specyficzne dla przemysłu motoryzacyjnego,
  • silnie zintegrowany system informacyjny,
  • symulacja procesów produkcyjnych i obsługa niespójności,
  • menedżer konfiguracji (opcji oraz wariantów).

6 domaines - System
Projektowanie systemów
6 domaines - Electrical design
Projektowanie elektryki i automatyki
6 domaines - Data
Zarządzanie danymi projektowymi
6 domaines - Communication
Komunikacja
6 domaines - Simulation
Symulacja i diagnostyka
6 domaines - Electrical manufacturing
Wspomaganie produkcji

Pakiety programów IGE+XAO umożliwiają zarządzanie ogólnym procesem projektowania (schematy systemowe, PID, itd.), jak również jego poszczególnymi elementami (schematy ideowe, plany kablowe, itd.).


system design automotive

Oferta projektowania elektryki IGE+XAO zawiera zaawansowane funkcjonalności dedykowane elektrotechnice i automatyce, kompletne biblioteki (symbole, komponenty elektryczne, itd.), jak również dedykowane narzędzia do automatyzacji zadań projektantów.


electrical design automotive

IGE+XAO oferuje szerokie spektrum pakietów programów do zarządzania projektami elektrycznymi (PDM), jak również zaawansowane przeglądarki projektów dla elektromonterów.


data content management automotive

W celu zapewnienia płynnej integracji z systemami informacyjnymi, IGE+XAO oferuje szereg interfejsów dla programów typu CAD mechaniczny (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, itd.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, itd.), ERP (SAP, itd.), oprogramowania biznesowego (programatory PLC, drukarki do oznaczników, maszyny CNC, maszyny do obróbki przewodów i kabli, itd.), jak również programów do zarządzania dokumentacją, archiwizacją oraz wyceną.


communication automotive

Wraz ze spółką zależną Prosyst, IGE+XAO oferuje pełen zakres oprogramowania dla: - badania automatyzacji oraz generacji dokumentacji, - opisywania, a następnie symulowania komponentów elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych dla każdej instalacji elektrycznej, - diagnozowania, analizowania i optymalizowania procesów automatyki.


simulation dimensioning diagnostic automotive

SEE Electrical Harnes Manufacturing, dzięki wielu modułom, spełnia wszystkie wymagania wspomagające produkcję wiązek elektrycznych.


electrical manufacturing automotive