This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Dofinansowanie szkoleń

Powitanie › Dofinansowanie szkoleń

Europejski Fundusz Społeczny EFS

Jako firma szkoleniowa znajdujemy się w Rejestrze Firm Szkoleniowych pod numerem 2.12/00258/2016.

Nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z dofinansowanej oferty szkoleniowej, nasz podmiot jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych.

Rejestrujemy w niej najbardziej popularne kursy organizowane dla naszych klientów.

Baza umożliwia zamówienie szkoleń otwartych standardowych.

Prosimy o kontakt z Managerem regionu.

Zarządzanie rozdziałem środków jest zdecentralizowane.

Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem szkoleń powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Obecnie oczekujemy na nową pulę dofinansowania dla firm w obszarze szkoleń, doradztwa i rozwoju.

Ogłoszenia o konkursach

Baza Usług Rozwojowych

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia zakupione w IGE+XAO Polska mogą być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Priorytetem KFS jest dofinansowanie szkoleń pracowników zatrudnionych między innymi w sektorze przetwórstwa przemysłowego.

Dotyczy więc także pracowników wykonujących dokumentację projektową dla przemysłu.

Aby uzyskać środki, należy się zgłosić do Powiatowych Urzędów Pracy.

Oto link do strony rządowej zawierającej informacje o:
wysokości środków oraz priorytetach wydatkowania na rok 2024.

Oto aktualny plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Oto aktualne priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jak łatwo zauważyć, państwo polskie wspiera kształcenie w związku z zastosowaniemnowych procesów, technologii i narzędzi pracy. Także kształcenie w zakresie umiejętności cyfrowych może być dofinansowane przez państwo. Jak najbardzie wpisujemy się w te potrzeby rozwojowe państwa przedsiębiortsw.

Firma musi mieć odpowiedni PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), zadeklarowany w KRS firmy.

Priorytetowe branże, związane z naszą ofertą to np. Produkcja Urządzeń Elektrycznych, Maszyn i Urządzeń, Produkcja Papieru, Produkcja Pojazdów Samochodowych itd..

Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki figurują na liście zawodów deficytowych w kilku województwach.

Firma ich zatrudniająca może spróbować skorzystać z dofinansowania szkoleń oferowanych przez nas, a podnoszących ich kwalifikacje.

Zarządzanie rozdziałem środków jest zdecentralizowane.

Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem szkoleń powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.