This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Wytwarzanie mocy i energii

IGE+XAO od początku działania dostarcza oprogramowanie dla branży wytwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

Jest to tradycyjna domena IGE+XAO w Polsce, gdzie zakłady energetyczne, producenci rozdzielnic wybierali rozwiązania proponowane przez IGE+XAO.

Program SEE Electrical Expert umożliwia projektowanie automatyki zabezpieczeniowej w rozdzielnicach średniego napięcia. Dostarczane z programem środowisko pracy projektanta  zawiera typowe urządzenia stosowane w branży SN Polsce. Dotyczy to wyłączników i innej aparatury. Projekty wykonane w tym programie zawierają schematy koordynacji zabezpieczeń, wygenerowane półautomatycznie na podstawie schematów ideowych. Jest to niewątpliwa zaleta SEE Electrical Expert, powodująca znaczne przyspieszenie projektowania i poprawę jakości wykonywanej przez projektanta pracy.

Minimalna konfiguracja programu do tworzenia projektów SN to SEE Electrical Expert Premium i dodatkowo środowisko SN, obejmujące ww miarę aktualne wyłączniki średniego napięcia.

system design power generation energy

W branży zajmującej się wytwarzaniem energii i mocy

 • bezpieczeństwo,
 • alternatywne źródła energii,
 • inteligentne zarządzanie popytem i podażą,
 • zgodność z normami,
 • procesy odbioru,
 • smart grid (inteligentna sieć),
 • przepisy środowiskowe,

… to niektóre z problemów, z którymi muszą się liczyć inżynierowie.

Grupa IGE+XAO opracowała innowacyjne oprogramowanie o szerokiej gamie możliwości, posiadające konkurencyjne zalety

 • spójny zestaw oprogramowania, obejmujący gotowe do użytku aplikacje,
 • możliwości komunikacyjne,
 • rozbudowane zarządzanie projektami,
 • projektowanie współbieżne,
 • skalowalne i szeroko dostosowywalne rozwiązania.

6 domaines - System
Projektowanie systemów
6 domaines - Electrical design
Projektowanie elektryki i automatyki
6 domaines - Data
Zarządzanie danymi projektowymi
6 domaines - Communication
Komunikacja
6 domaines - Simulation
Symulacja i diagnostyka
6 domaines - Electrical manufacturing
Wspomaganie produkcji

Pakiety programów IGE+XAO umożliwiają zarządzanie ogólnym procesem projektowania (schematy systemowe, PID, itd.), jak również jego poszczególnymi elementami (schematy ideowe, plany kablowe, itd.).


system design power generation energy

Oferta projektowania elektryki IGE+XAO zawiera zaawansowane funkcjonalności dedykowane elektrotechnice i automatyce, kompletne biblioteki (symbole, komponenty elektryczne, itd.), jak również dedykowane narzędzia do automatyzacji zadań projektantów.


electrical design power generation energy

IGE+XAO oferuje szerokie spektrum pakietów programów do zarządzania projektami elektrycznymi (PDM), jak również zaawansowane przeglądarki projektów dla elektromonterów.


data content management power generation energy

W celu zapewnienia płynnej integracji z systemami informacyjnymi, IGE+XAO oferuje szereg interfejsów dla programów typu CAD mechaniczny (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, itd.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, itd.), ERP (SAP, itd.), oprogramowania biznesowego (programatory PLC, drukarki do oznaczników, maszyny CNC, maszyny do obróbki przewodów i kabli, itd.), jak również programów do zarządzania dokumentacją, archiwizacją oraz wyceną.


communication power generation energy

Wraz ze spółką zależną Prosyst, IGE+XAO oferuje pełen zakres oprogramowania dla: - badania automatyzacji oraz generacji dokumentacji, - opisywania, a następnie symulowania komponentów elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych dla każdej instalacji elektrycznej, - diagnozowania, analizowania i optymalizowania procesów automatyki.


simulation dimensioning diagnostic power generation energy

SEE Electrical Harnes Manufacturing, dzięki wielu modułom, spełnia wszystkie wymagania wspomagające produkcję wiązek elektrycznych.


electrical manufacturing power generation energy