Caneco One

Powitanie › Caneco One

Caneco

Z przyjemnością informujemy, o wprowadzeniu nowych pakietów subskrypcyjnych dla oprogramowania Caneco: Launch, Grow, Scale.

Pakiet Launch: Kompleksowe oprogramowanie dla inżynierów elektryków umożliwiające wydajne projektowanie i wykonywanie obliczeń niskonapięciowych dla projektów o mocy znamionowej do 630 A.

Pakiet Grow: Kompleksowe oprogramowanie dla inżynierów elektryków umożliwiające efektywne projektowanie i wykonywanie obliczeń niskonapięciowych i bezproblemowo dostarczaj specyfikacje bez ograniczeń mocy znamionowej.

Pakiet Scale: Zaawansowany pakiet oprogramowania dla inżynierów elektryków umożliwiający wydajne projektowanie i obliczenia, w tym obliczenia wysokiego napięcia, niskiego napięcia, prądu stałego i łuku elektrycznego, z płynnym dostarczaniem specyfikacji.

Po 31 grudnia 2023 r. nie będzie można kupić licencji wieczystych. Od 1 stycznia 2024 r. nasze oprogramowanie będzie dostępne wyłącznie w ramach nowych pakietów subskrypcji.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę:

 

Korzystaj z zautomatyzowanego oprogramowania do planowania i obliczeń dla systemów elektrycznych NN i przesyłaj dane pomiędzy Excel, AutoCad i Revit!

Caneco BT to program do prowadzenia obliczeń elektrycznych w sieciach niskiego napięcia

Integruje on w jednym rozwiązaniu różne dziedziny pracy elektryka: obliczanie i wymiarowanie obwodów, schematy elektryczne, projektowanie szafek i kosztorysy. Caneco BT to oprogramowanie do automatycznego projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

 

Funkcje Caneco BT :

Obliczanie i ekonomiczny dobór przewodów

 • Obliczanie kabli i zabezpieczenia z uwzględnieniem wszystkich wielkości elektrotechniczne instalacji elektrycznej.
 • Optymalizacja instalacji elektrycznej z uwzględnieniem doboru kabli w doborze zabezpieczeń.
 • Do dyspozycji duża liczba funkcji wspomagających projektowanie: obliczanie bilansu mocy, diagnoza selektywności, równoważenie faz itp..

 

Zautomatyzowane tworzenie schematów elektrycznych

 • Automatyczne generowanie schematów jednokreskowych dla Twojej instalacji.
 • Automatyczne odwzorowanie obliczeń i schematów jednokreskowych wykonanych w Caneco BT w wieloprzewodowe schematy w programie SEE Electrical i SEE Electrical Expert dzięki komunikacji pomiędzy z tymi programami.

 

Zgodność instalacji elektrycznych z normami

 • Obliczenia elektryczne zgodnie z ponad 17 normami, w tym aktualnymi normami krajowymi i międzynarodowymi (IEC 60364, NFC 15-100, HD 384,  itp.).
 • Caneco BT jest sygnowany marką ELIE BT.

 

Baza danych technicznych i cenowych wielu producentów aparatury elektrycznej

 • Dostęp do bazy katalogów technicznych wielu producentów, redagowanych i wzbogacanych od ponad 30 lat.
 • Dostęp do naszych konfiguratorów wielu producentów w celu bezbłędnego wyposażenia zabezpieczeń.
 • Dostęp do regularnie aktualizowanego cennika producentów (30 producentów) dla ochrony, kabli, obudów.

 

Zautomatyzowane projektowanie prefabrykowanych szaf elektrycznych

 • Automatyczne wstępne określanie szafek elektrycznych producentów na podstawie zdefiniowanych i obliczonych zabezpieczeń.
 • Konfigurator zabudowy aparatury dla wielu producentów, w celu uzyskania kompletnego wykazu materiałów dla danej szafki elektrycznej.

 

Kosztorys instalacji elektrycznej

 • Zgodna z projektem nomenklatura szaf i zabezpieczeń.
 • Definiowanie swoich kosztów i zarządzaniem rabatami.
 • Obliczanie ceny sprzedaży.

 

Neutralność w zakresie przetargów

Caneco BT wykorzystuje zastrzeżoną metodę „Pseudo Generic Object” (PGO). Metoda ta pozwala projektantowi spełnić wymogi neutralności w przetargach i konsultacjach.

 

CANECO IMPLANTATION : AutoCAD® aplikacja do automatycznego prowadzenia kabli w cyfrowym modelu elektrycznym. Umożliwia wstawianie urządzeń elektrycznych w 2D lub 3D oraz automatyczne rozprowadzanie kabnli i przewodów w obiekcie.

Funkcje Caneco Implantation :

Rozmieszczenie urządzeń elektrycznych

 • Wykorzystanie biblioteki obiektów CFO – CFA (wysokoprądowe – niskoprądowe), która integruje szafy dystrybucyjne, oświetlenie, gniazda, korytka kablowe itp;.
 • Użytkownik może dostosować wyposażenie elektryczne w bibliotece i uzupełnić je o własne symbole utworzone w AutoCAD®.
 • Import opraw użytych w Dialux® po obliczeniach oświetlenia.

Wymiarowanie i obliczenia.

 • Eksport gotowych obwodów do Caneco BT w celu zwymiarowania odcinków kabli i urządzeń ochronnych, a następnie ponowny import do Caneco Implantation.
 • Optymalizacja tras kablowych na planie rozmieszczenia.

Zarządzanie kablami

 • Optymalizacja automatycznego prowadzenia kabli przez puszki przyłączeniowe i korytka kablowe.
 • Konfiguracja zasad segregacji kabli w trasach.
 • Automatyczne tworzenie przekrojowych widoków korytek kablowych.

Publikacja dokumentacji

 • Edycja wszelkich dokumentów projektu: zestawienia BOM kabli, odbiorników i korytek kablowych, listy kablowe, listy odcinków kabli itd..
 • Automatyczne generowanie schematu połączeń sprzętu oraz schematu.

 

 

Caneco BIM to aplikacja Revit®, która umożliwia wymianę informacji elektrycznych pomiędzy modelem cyfrowym, a pakietem oprogramowania Caneco. Wzbogaca projekt, dostarczając wszystkich danych niezbędnych do zaprojektowania instalacji elektrycznej.

Funkcje Caneco BIM :

Wspólna platforma cyfrowa

 • Wymiana danych elektrycznych pomiędzy programami Revit®, AutoCAD® i rozwiązaniem BIMelec.
 • Import pozycjonowania opraw i danych z Dialux®.

Wymiarowanie instalacji elektrycznej

 • Wzbogacenie modelu cyfrowego o wyniki obliczeń, przeprowadzonych w Caneco BT, takich jak przekroje przewodów, zabezpieczenia i prądy zwarciowe.
 • Modelowanie i obliczanie Prefabrykowanych Tras Elektrycznych.
 • Automatyczne trasowanie kabli w programie Revit®.
 • Obliczanie współczynników wypełnienia śladu kablowego.
 • Wymiarowanie korytek kablowych.

Dodatkowe zastosowania

 • Rezerwacja korytek kablowych i przepustów.
 • Gotowe do użycia modele elektryczne (model widoku, zestawienia materiałów, filtry kolorów…).
 • Narzędzia kontrolne.
 • Projektowanie instalacji instalacji dzięki zaawansowanym funkcjom okablowania.

Biblioteka obiektów elektrycznych

 • Biblioteki generycznych obiektów (wysokoprądowe – niskoprądowe) gotowych do użycia (transformatory, szafy rozdzielcze, oświetlenie, gniazda, stanowiska pracy itp..
 • Możliwość uzupełniania o własne obiekty i dostosowania biblioteki do swoich potrzeb.

 

CANECO HT umożliwia projektowanie i weryfikację instalacji elektrycznych średniego i wysokiego napięcia zgodnie z obowiązującymi normami.

Funkcje Caneco HT :

Obliczanie dopuszczalnych prądów

 • Obliczanie dopuszczalnych prądów w przewodach zgodnie z IEC 60502-2, NFC 13-200 i VDE 276.
 • Wymiarowanie i sprawdzenie przekrój przewodów.
 • Obliczenia zwarciowe zgodne z IEC 60909.
 • Określanie prądów uszkodzeniowych i identyfikacja obszarów problemowych zgodnie z IEC 60502-2 i IEC 61363 oraz NFC 13-200 i VDE 276.
 • Obliczanie maksymalnych i minimalnych prądów zwarciowych, prądów zerowych i prądów pojemnościowych.

Obliczanie spadków napięcia

 • Obliczanie spadków napięcia w dowolnym punkcie instalacji, na podstawie wpływu obciążeń na sieć.

Układy sieci promieniowe i pętlowe

 • Definicja wszystkich możliwych konfiguracji sieci, czy to w układzie promieniowym czy pętlowym. Obliczenia podsumowują najbardziej niekorzystne scenariusze, aby zapewnić zgodność sieci z aktualnymi standardami.

Wymiarowanie źródeł, wyłączników i akcesoriów rozdzielczych z wykorzystaniem bazy danych producenta

 • Definiowanie urządzeń tworzących sieć elektryczną poprzez szeroki wybór zakresów i rozwiązań producenta umożliwiających tworzenie rozdzielnic średniego napięcia.

Schematy rozdzielni głównej i pomocniczej

 • Automatyczne generowanie szczegółowych schematów rozdzielnic średniego napięcia.
 • Wstawianie aparatury pomiarowej z biblioteki średniego napięcia.
 • Automatyczna zmiana rozmieszczenia elementów rozdzielnicy zgodnie z zasadami spójności okreslonych przez producentów.

Szczegółowe zestawienia materiałów dla rozdzielnic głównych i pomocniczych

 • Automatyczne ustalenie nomenklatury materiałowej wszystkich elementów składowych rozdzielnic w postaci arkusza kalkulacyjnego oraz wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia oferty.

Projektowanie morskich i przybrzeżnych systemów energetycznych IEC 61 363

 • Możliwość analizy najbardziej złożonych zwarć, w celu ustalenia usterki w morskich systemach dystrybucji zgodnie z IEC 61 363.

Automatyczna edycja dokumentów

 • Generowanie wszelkich dokumentów obliczeniowych niezbędnych do specyfikacji technicznej urządzeń oraz wymaganych przez normy: noty obliczeniowe, schematy jednokreskowe, książki nastaw zabezpieczeń, wykresy selektywności itp..

Plan ochrony i selektywność z Caneco TCC (diagnoza selektywności)

 • Sporządzanie planów ochrony z uwzględnieniem architektury instalacji i oczekiwań w zakresie ciągłości usług.
 • Zapewnienie syntetycznej diagnostyki selektywności poprzez nałożenie na siebie krzywych „czasowo-prądowych” wszystkich urządzeń w instalacji.

 

Caneco ONE został zaprojektowany tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeby branży elektrycznej (biur projektowych, instalatorów, właścicieli projektów i organów kontrolnych), aby umożliwić im projektowanie, szacowanie, budowanie i sprawdzanie instalacji. Składa sie z wielu komplementarnych programów, z których najważniejszy to Caneco BT, program do prowadzenia obliczeń elektrycznych. Cieszymy się, że w ten sposób uzupełniamy ofertę dla naszych klientów. Program będzie dostępny w wersji International.

Właścicielem marki Caneco ONE jest firma ALPI, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia. Jest to nasz partner na rynku oprogramowania dla elektryków.

ALPI jest europejskim liderem w dziedzinie automatycznego oprogramowania obliczeniowego dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia.