This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Produkcja maszyn i urządzeń

Branża projektowania i produkcji maszyn i urządzeń to tradycyjny odbiorca programów oferowanych przez IGE+XAO.

Szczególnie w Polsce, gdzie maszyny i urządzenia są oferowane przez wiele małych i średnich firm, występuje duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na dobre programy typu Cad Elektryczny dla projektantów elektryki i projektantów automatyki w maszynach.

Zautomatyzowane urządzenia elektryczne to określenie wszelkich maszyn zaprojektowanych przez mechaników, a wyposażonych w automatykę i sterowanie. Także roboty i automaty to w zasadzie urządzenia elektryczne z dużą ilością elektryki, automatyki. Tak więc mechanizacja, robotyzacja i automatyzacja, polegająca na zastępowaniu człowieka przez maszyny, używa przede wszystkim zautomatyzowanych urządzeń elektrycznych. Sama realizacja sterowania polega na przeniesieniu określonych przez technologię schematów funkcjonalnych do sterowników PLC i komputerów. Informacje obiektowe są zbierane do bazy danych i przetwarzane. Oprogramowanie sterownika PLC realizuje algorytmy, generując rozkazy np. manipulatorom robotów.

Przygotowanie koncepcji działania to domena technologów i mechaników. Programowanie sterownika PLC oraz realizacja projektu automatyzacji, to domena elektryków, automatyków, którzy muszą posiadać także umiejętności programistyczne. Poznanie określonego typu sterownika oraz użycie odpowiedniego języka programowania, specyficznego dla danego typu sterownika PLC, pozwala na przygotowanie koncepcji, projektu, programu sterowania zautomatyzowanym urządzeniem elektrycznym, a zasadzie robotem przemysłowym.

Tam, gdzie człowiek jest zastępowany przez maszyny i roboty, używa się zautomatyzowanych urządzeń elektrycznych, sterowanych komputerami i PLC.

Najlepiej dostosowanym programem do projektowania elektryki i automatyki maszyn elektrycznych, jest program See Electrical Expert, wykorzystujący bazę danych elektrycznych.

system design equipement machinery

Branża maszyn i urządzeń musi podołać następującym problemom

 • coraz większy stopień skomplikowania wyposażenia,
 • dostosowalność,
 • niezawodność,
 • rosnąca liczba wiązek przewodów elektrycznych,
 • wariantowość, dostosowanie do szczególnym potrzeb odbiorcy maszyny.

Przeczytaj najnowsze informacje o naszych produktach oraz o projektowaniu elektrycznym.

Grupa IGE+XAO oferuje innowacyjne oprogramowanie o szerokiej gamie możliwości, posiadające konkurencyjne zalety

 • odpowiednie dla firm o dowolnym rozmiarze,
 • jedna z najbardziej kompletnych ofert na rynku,
 • możliwości komunikacyjne oraz integracji z innym oprogramowaniem,
 • skalowalność i łatwość dostosowania,
 • doświadczenie zdobyte dzięki dużej bazie klientów,
 • silna współpraca z kluczowymi producentami sprzętu elektrycznego,
 • doświadczenie w programach do projektowania wiązek przewodów,
 • wykorzystanie w projektowaniu sterowników PLC
 • automatyczne generowanie powtarzalnych schematów.

6 domaines - System
Projektowanie systemów
6 domaines - Electrical design
Projektowanie elektryki i automatyki
6 domaines - Data
Zarządzanie danymi projektowymi
6 domaines - Communication
Komunikacja
6 domaines - Simulation
Symulacja i diagnostyka
6 domaines - Electrical manufacturing
Wspomaganie produkcji

Pakiety programów IGE+XAO umożliwiają zarządzanie ogólnym procesem projektowania (schematy systemowe, PID, itd.), jak również jego poszczególnymi elementami (schematy ideowe, plany kablowe, itd.).


system design equipement machinery
 • Oprogramowanie
  SEE Electrical Expert

  Cała moc w elektrotechnice CAD dedykowana dla automatyki przemysłowej!

  Zobacz
 • Prosyst - Odil mono
  Oprogramowanie
  ODIL

  Wykorzystaj ODIL do zarządzania badaniami automatyzacji procesów i generuj dokumentację ODIL to w pełni konfigurowalne środowisko programistyczne do badań automatyzacji, generowania dokumentacji, programów PLC i aplikacji HMI. Jednokrotne i jednoznaczne zasady wprowadzania danych zapewniają spójność i jakość dostarczanych produktów. ODIL został specjalnie wybrany przez Renault i PSA na poziomie światowym dla wszystkich swoich projektów. Użytkownik […]

  Zobacz
 • SEE System Design
  Oprogramowanie
  SEE System Design

  Kompletne narzędzie do podstawowej lub szczegółowej inżynierii

  Zobacz

Oferta projektowania elektryki IGE+XAO zawiera zaawansowane funkcjonalności dedykowane elektrotechnice i automatyce, kompletne biblioteki (symbole, komponenty elektryczne, itd.), jak również dedykowane narzędzia do automatyzacji zadań projektantów.


electrical design equipement machinery

IGE+XAO oferuje szerokie spektrum pakietów programów do zarządzania projektami elektrycznymi (PDM), jak również zaawansowane przeglądarki projektów dla elektromonterów.


data content management equipement machinery

W celu zapewnienia płynnej integracji z systemami informacyjnymi, IGE+XAO oferuje szereg interfejsów dla programów typu CAD mechaniczny (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, itd.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, itd.), ERP (SAP, itd.), oprogramowania biznesowego (programatory PLC, drukarki do oznaczników, maszyny CNC, maszyny do obróbki przewodów i kabli, itd.), jak również programów do zarządzania dokumentacją, archiwizacją oraz wyceną.


communication equipement machinery

Wraz ze spółką zależną Prosyst, IGE+XAO oferuje pełen zakres oprogramowania dla: - badania automatyzacji oraz generacji dokumentacji, - opisywania, a następnie symulowania komponentów elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych dla każdej instalacji elektrycznej, - diagnozowania, analizowania i optymalizowania procesów automatyki.


simulation dimensioning diagnostic equipement machinery
 • Oprogramowanie
  SEE Electrical Expert

  Cała moc w elektrotechnice CAD dedykowana dla automatyki przemysłowej!

  Zobacz
 • Prosyst - Aidmap mono
  Oprogramowanie
  AIDMAP II

  Wykorzystaj AIDMAP II do analizy pracy maszyn lub analizy zachowania wyposażenia automatyki AIDMAP II to pakiet oprogramowania, który pozwala na rejestrację i analizę zachowania maszyn lub wyposażenia automatyki. Jego podstawową funkcją jest zapisywanie i przechowywanie wszystkich zmiennych systemowych, w celu zapewnienia identyfikacji stanów. Umożliwia także kontrolę, rozwój i diagnozę następujących po sobie anomalii z rejestracją […]

  Zobacz
 • SEE Calculation
  Oprogramowanie
  SEE Calculation

  SEE Calculation : obliczenia instalacji elektrycznej

  Zobacz
 • Prosyst - Simac mono
  Oprogramowanie
  SIMAC

  Dzięki SIMAC kontroluj działanie procesu automatyzacji już na etapie projektowania SIMAC jest symulatorem maszyny lub procesu. Pozwala on na tworzenie obiektów wirtualnych, które łączą się z rzeczywistą architekturą systemów sterowania. Celem jest przetestowanie i walidacja systemu sterowania przed faktycznym uruchomieniem na miejscu.   Jak to działa Pierwszy krok polega na modelowaniu urządzeń, które mają być […]

  Zobacz

SEE Electrical Harnes Manufacturing, dzięki wielu modułom, spełnia wszystkie wymagania wspomagające produkcję wiązek elektrycznych.


electrical manufacturing equipement & machinery