ODIL

Powitanie › ODIL

Wykorzystaj ODIL do zarządzania badaniami automatyzacji procesów i generuj dokumentację

ODIL to w pełni konfigurowalne środowisko programistyczne do badań automatyzacji, generowania dokumentacji, programów PLC i aplikacji HMI. Jednokrotne i jednoznaczne zasady wprowadzania danych zapewniają spójność i jakość dostarczanych produktów. ODIL został specjalnie wybrany przez Renault i PSA na poziomie światowym dla wszystkich swoich projektów.

Użytkownik wybiera odpowiednią branżę, dając dostęp do bibliotek z prostymi elementami do stopniowego opisania swojej aplikacji. Opis ten może być również importowany z dokumentów dostarczonych przez dział techniczny. Każdy zintegrowany obiekt w aplikacji jest szczegółowo opisany wraz ze wszystkimi jego cechami i właściwościami. Następnie użytkownik rozszerza opis, dodając panele operatorskie, szafy elektryczne, zabezpieczenia itp.. Każdy parametr i właściwość zostają wykorzystane jako dane służące do badań, poprzez ich prosty opis.

Na przykład w przypadku aplikacji sterowania procesem spawania karoserii, użytkownik opisuje graficznie etapy cykle procesu; umożliwia to automatyczne programowanie sterownika PLC, który będzie współpracował z aplikacjami robotów.

Generowanie dokumentacji jest kluczowym punktem, ponieważ każdy wpis stopniowo rozprzestrzenia się w dokumentach analizy funkcjonalnej lub procedurach testowych. ODIL automatycznie generuje oprogramowanie sterowników PLC i generuje panele HMI, co zapewnia znaczną oszczędność czasu i gwarancję jakości.