This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Rysunki elektryczne

PowitanieAktualności › Rysunki elektryczne

Rysunek elektryczny przedstawia rysunek połączeń i zależności pomiędzy symbolami elektrycznymi. Po realizacji idei zawartej w diagramie (a właściwie w diagramach, bo najczęściej musi być ich więcej) dla konkretnej maszyny (obiektu przemysłowego itd.), możliwe jest określone, przewidywalne i zaplanowane działanie danej maszyny. Projekt elektryczny stanowi bazę danych powiązanych ze sobą informacji o obiektach.

Rysunek elektryczny wykonany w SEE Electrical V8 nr 1

Projekt elektryczny zawiera opis techniczny, spis treści, obliczenia elektryczne, schematy zasadnicze (zwane także ideowymi), schematy montażowe (listwy montażowe), rysunki zabudowy szaf i pulpitów sterowniczych, plany instalacji elektrycznych i teletechnicznych, czasami uzgodnienia z zakładem energetycznym, zestawienia materiałów, listy kablowe, czasem kosztorys przedmiaru robót. Aby wykonać projekt elektryczny, należy posiadać określone oprogramowanie, umożliwiające szybkie i dokładne jego wykonanie. Do opisów technicznych stosuje się znane ogólnie edytory tekstowe. Do obliczeń elektrycznych wykorzystuje się licencjonowane programy obliczeniowe, tak jak i do kosztorysów. Natomiast do tworzenia rysunków zaleca się wyłącznie stosowanie specjalizowanych programów określanych wspólnie mianem cad elektryczny. Istotą takich programów jest to, że projekt jest podstawową jednostką w odróżnieniu od programów graficznych, gdzie podstawową jednostką jest rysunek.

Rysunek elektryczny wykonany w SEE Electrical V8 nr 2

Stopień przetwarzania w programach typu cad elektryczny może być różny, jednak przeważnie kontrolowana jest powtarzalność oznaczeń symboli, poprawność łączenia końcówek symboli, kontrola wykorzystania styków w przekaźniku itd.. Tylko przy użyciu profesjonalnych, sprawdzonych programów do projektowania można uzyskać bezbłędny lub prawie bezbłędny projekt. W związku z tym, realizacja projektu na budowie jest pozbawiona bardzo kosztownych błędów.

Najlepiej dostosowanym do tego celu wyborem jest program SEE Electrical, obejmujący projektowanie rysunków elektrycznych.

Ciekawe linki: oprogramowanie do rysunków elektrycznych, projekty elektryczne, program do projektowania instalacji elektrycznych

Od początku powstania w 1986, grupa IGE+XAO pracuje nad rozwojem oprogramowania CAD (projektowanie wspomagane komputerowo), lecz w kontekscie potrzeb elektryków i automatyków. CAD elektryczny przeznaczony jest dla branży elektrycznej i automatyki. Dzięki programom grupy IGE+XAO tworzenie projektów elektryki i automatyki oraz obsługa instalacji elektrycznych jest szybsza i łatwiejsza.

Oprogramowanie grupy IGE+XAO jest wykorzystywane na komputerach indywidualnych lub sieciowych. Spełnia liczne funkcje, takie jak tworzenie schematów elektrycznych, projektowanie instalacji, projektowanie szaf elektrycznych oraz tworzenie zestawień materiałowych.

Dla kogo

Firma dostarcza programy dla sektorów przemysłowych (rzemieślniczy, małe i średnie firmy oraz duże zakłady produkcyjne). Szeroka oferta programów do projektowania może być wykorzystywana w automatyce, produkcji maszyn i wyposażenia, w dystrybucji energii. Przemysł samochodowy, transport, przemysł energetyczny, agrotechniczny i żywnościowy, chemia, metalurgia, budownictwo – wszędzie tam używane są nasze programy.

W celu pełnego zaspokojenia potrzeb rynkowych w swoich przewodnich dziedzinach: elektryce i automatyce, grupa IGE+XAO zainwestowała w rozwój wielu programów. Programy te, w zależności od złożoności potrzeb, posiadają przede wszystkim funkcjonalność użytecznego tworzenia projektów.

Oferta oprogramowania pokrywa wszystkie potrzeby profesjonalistów w zakresie elektryczności stosowanej w przemyśle i budownictwie i pozwala na realizację znormalizowanych dokumentów technicznych wykorzystywanych w tworzeniu i obsłudze instalacji elektrycznych, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność.

Copyright © 2011 – 2024
ETAP IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
[email protected]; tel.: 12 630 30 30