This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Poznaj dodatkowe moduły SEE Electrical Expert

PowitanieAktualności › Poznaj dodatkowe moduły SEE Electrical Expert
SEE Electrical Expert V5R1 visual

SEE Electrical Expert proponuje liczne moduły, aby lepiej zaspokoić Państwa potrzeby w zakresie pełnego wykonania projektu. Najbardziej popularne moduły to moduł DWG, PLC oraz 2D Panel. Od wersji V5R2, moduł PLC oraz 2D Panel trafiły do konfiguracji Grow, powodując, że jest to idealna konfiguracja dla wymagajacego projektanta elektryki.

Przejrzyj aktualną ofertę subskrypcji programu SEE Electrical Expert:
https://www.ige-xao.com/pl/pl/see-electrical-expert/

Przejrzyj broszurę w pliku pdf o programie SEE Electrical Expert:
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/PL-subskrypcja-etap-SEE-Electrical-Expert.pdf

DWG/DXF – Import (dostępny w konfiguracji Launch)

Moduł umożliwia import plików DXF i DWG.

Multi-Languages

Moduł umożliwia zarządzanie projektami wielojęzykowymi oraz tłumaczenie projektu na inne języki.

Environment Manager (dostępny w konfiguracji Scale)

Moduł umożliwia dwukierunkową synchronizację środowiska pracy i jest zalecany, jeśli danego środowiska używa większa ilość projektantów.

Open Data (dostępny w konfiguracji Grow)

Moduł umożliwia eksport i import danych elektrycznych w formacie Excel, w celu modyfikacji projektu.

2D Panel (dostępny w konfiguracji Grow)

Moduł umożliwia szybkie projektowanie szaf elektrycznych 2D.

Automatycznie wiąże symbole wstawione na schematach z tymi wstawionymi w szafie. Aparaty wstawiane są bezpośrednio z listy, która zawiera wszystkie części użyte w projekcie.

Elementy wstawiane do szaf są prawidłowo skalowane, pobierają dane o szerokości i wysokości z katalogu aparatury. Aparaturę można umieszczać na szynach. Do szaf można wstawiać korytka kablowe. Do szaf mozna wstawiać listwy zaciskowe.

3D Panel

Moduł umożliwia szybkie projektowanie szaf elektrycznych w formacie 3D.

Oferuje realistyczne widoki aparatury i jej mocowania, wizualizację wolnych przestrzeni oraz zarządzanie kolizjami.

Copper (dostępny z modułem 3D Panel)

Moduł umożliwia projektowanie szyn zasilających i odpływowych w rozdzielniach elektrycznych. Wymagany moduł 3D Panel.

PLC (dostępny w konfiguracji Grow)

Moduł umożliwia generowanie schematów zawierających WE/WY sterowników PLC, na podstawie plików pobranych ze strony IGE+XAO oraz symboli i kodów pobranych z katalogu internetowego w usłudze SEE Web Catalogue.

Concurrent Engineering

Ten moduł stanowi rozwiązanie umożliwiające pracę grupową (grupowe i wielowątkowe projektowanie elektryczne) wielu użytkowników w tym samym czasie i w tym samym projekcie. Przy projektach do 100 schematów wystarczy instalacja MS SQL Server 2008 R2 Express Edition (minimum) i zwykły komputer, na którym będzie zainstalowane repozytorium z współdzielonymi projektami i który będzie serwerem plików dla użytkowników. Przy dużych projektach zalecamy użycie wersji Standard Edition oraz dobrego serwera plików.

Variants & Options (dostępny w konfiguracji Scale)

Ten moduł pozwala na zarządzanie wariantami projektu. Umożliwia projektowanie elektryczne różnych wariantów sieci połączeń prowadzonych pomiędzy symbolami w projekcie. Moduł jest szczególnie przydatny dla projektantów różnych opcji tej samej maszyny, których wersje różnią się pod względem schematyki.

Harness Engineering (dostępny w konfiguracji Scale)

Jest to narzędzie do projektowania wiązek elektrycznych 2D na podstawie schematów ideowych.

Jigboard (dostępny z modułem Harness Engineering)

Projektujesz i wykonujesz wiązki? To jest moduł dla Ciebie. Moduł oferuje projektowanie wiązek elektrycznych na płycie montażowej w skali 1:1. Wymagany moduł Harness Documentation.

End-Fitting (dostępny z modułem Harness Engineering)

Moduł pozwala zarządzać zakończeniami żył przewodów i kabli. Wymagany moduł Harness Documentation.

Cabinet Thermal Calculation (dostępny w konfiguracji Grow)

Moduł umożliwia weryfikację właściwości termicznych szafy i obliczanie przyrostu temperatury w szafie.