This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Przemysł stoczniowy

Projekty w przemyśle stoczniowym są często długie i złożone, a poszukiwani inżynierowie muszą wykorzystywać skarby wynalazczości.

electrical manufacturing shipbuilding

Podczas projektowania statków zagadnienia takie, jak

 • rosnąca ilość sprzętu,
 • gwarancja sprawności,
 • weryfikacja poprawności,
 • zgodność z normami i dopuszczeniami,
 • rozbudowa statku przez cały okres jego użytkowania,
 • eksploatacja statku,
 • optymalizacja kosztów,

…to tylko niektóre z problemów, z którymi na co dzień borykają się inżynierowie wyspecjalizowani w przemyśle stoczniowym.

Aby pomóc projektantom w pracy nad tymi zagadnieniami, grupa IGE+XAO opracowała innowacyjne oprogramowanie o szerokiej gamie możliwości, posiadające konkurencyjne zalety

 • rozbudowane programy bazujące na Microsoft Visio, których możliwości obejmują projektowanie funkcjonalne, tworzenie schematów jak i generowanie rysunków okablowania,
 • możliwość integracji z PLM oraz CAD,
 • projektowanie współbieżne,
 • wielofunkcyjność (hydraulika,…),
 • zarządzanie konfiguracją (opcje i warianty, wersjonowanie/stopień zaawansowania projektu).

6 domaines - System
Projektowanie systemów
6 domaines - Electrical design
Projektowanie elektryki i automatyki
6 domaines - Data
Zarządzanie danymi projektowymi
6 domaines - Communication
Komunikacja
6 domaines - Simulation
Symulacja i diagnostyka
6 domaines - Electrical manufacturing
Wspomaganie produkcji

Pakiety programów IGE+XAO umożliwiają zarządzanie ogólnym procesem projektowania (schematy systemowe, PID, itd.), jak również jego poszczególnymi elementami (schematy ideowe, plany kablowe, itd.).


system design shipbuilding

Oferta projektowania elektryki IGE+XAO zawiera zaawansowane funkcjonalności dedykowane elektrotechnice i automatyce, kompletne biblioteki (symbole, komponenty elektryczne, itd.), jak również dedykowane narzędzia do automatyzacji zadań projektantów.


electrical design shipbuilding

IGE+XAO oferuje szerokie spektrum pakietów programów do zarządzania projektami elektrycznymi (PDM), jak również zaawansowane przeglądarki projektów dla elektromonterów.


data content management shipbuilding

W celu zapewnienia płynnej integracji z systemami informacyjnymi, IGE+XAO oferuje szereg interfejsów dla programów typu CAD mechaniczny (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, itd.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, itd.), ERP (SAP, itd.), oprogramowania biznesowego (programatory PLC, drukarki do oznaczników, maszyny CNC, maszyny do obróbki przewodów i kabli, itd.), jak również programów do zarządzania dokumentacją, archiwizacją oraz wyceną.


communication shipbuilding

Wraz ze spółką zależną Prosyst, IGE+XAO oferuje pełen zakres oprogramowania dla: - badania automatyzacji oraz generacji dokumentacji, - opisywania, a następnie symulowania komponentów elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych dla każdej instalacji elektrycznej, - diagnozowania, analizowania i optymalizowania procesów automatyki.


simulation dimensioning diagnostic shipbuilding

SEE Electrical Harnes Manufacturing, dzięki wielu modułom, spełnia wszystkie wymagania wspomagające produkcję wiązek elektrycznych.


electrical manufacturing shipbuilding