SEE Compodata

SEE Compodata: innowacyjny konfigurator produktów do generowania e-katalogów (katalogów elektronicznych).

Powitanie › SEE Compodata

SEE Compodata: inteligentny e-katalog – wydajny konfigurator produktów

Przekształć swój e-katalog w strategiczną przewagę

COMPODATA to oprogramowanie do konfigurowania produktów, oferujący innowacyjne rozwiązanie e-katalog do łatwego i szybkiego generowania wielokanałowych (internet, samodzielny komputer, papier), elektronicznych katalogów dla złożonych i/lub konfigurowalnych produktów. Katalogi te zawierają rewolucyjny przewodnik i konfigurator wyboru.

online catalogue for multimedis - product configurator

Pakiet oprogramowania COMPODATA Software Suite pozwala na zaprezentowanie produktów i rozwiązań e-katalogu z taką inteligencją, że staje się on dla Państwa firmy strategicznym akceleratorem rozwoju.

Wykorzystując nasze technologie, zmienisz postrzeganie na e-biznes, przekształcając firmy zainteresowane Twoją ofertą, w stałych klientów.

Online catalogue for Leroy Somer - product configurator

Nasze propozycje

 • Skutecznie wspieraj swoje siły sprzedażowe w ich propozycjach sprzedaży, uzyskując w ten sposób wymierny i spektakularny zwrot z inwestycji.
 • Wspomóż swój zespół R&D, poprzez zintegrowanie konfiguracji i wymiarowania, dzięki wprowadzeniu ograniczeń doboru w e-katalogu.

Online catalogue for PRUDHOMME - product configurator

 • Pozwól swoim klientom i potencjalnym klientom bezpośrednio określić swoje rozwiązanie i zapewnić im usługi o wysokiej wartości dodanej.
 • Podnieś swoje obroty, zwiększając zarówno liczbę klientów, jak i przychody na klienta.

Online catalogue for SALMSON - product configurator

Wdrożenie jest natychmiastowe i nie wymaga rozwoju oprogramowania ani umiejętności.

Nasze zobowiązanie: trzymać cię o jedną długość do przodu!

 

Produkty


Zasady ogólne:

Pakiet CompoData jest owocem nowego podejścia, które umożliwia opracowanie wydajnych konfiguratorów, a jednocześnie jest szczególnie łatwe do wdrożenia i utrzymania.

W efekcie, CompoData pozwala na zarządzanie złożonością w różnych jej formach, poprzez prostą parametryzację, bez konieczności programowania:

 • złożoność montażu lub produkcji: typowy cel większości konfiguratorów na rynku (zwłaszcza konfiguratorów ERP);
 • złożoność związana z ilością danych: jak wybrać jeden obiekt spośród 50000 zaproponowanych;
 • złożoność kombinacji: jak zarządzać potencjalnie miliardami miliardów jednostek (wynikających z kombinacji opcji i wariantów), z jednej strony gwarantując użytkownikowi poszanowanie wszystkich ograniczeń kompatybilności, a z drugiej strony zapobiegając wynikającemu z nich błędowi;
 • złożoność funkcjonalna i wymiarowa: jak wybrać pompę odśrodkową, tłumik drgań, uszczelnienie dynamiczne

… z tymi wszystkimi różnymi formami złożoności, które mają być łączone.

Z drugiej strony, dzięki CompoData, większość danych o produktach jest zarządzana zewnętrznie, za pomocą odpowiednich narzędzi (np. arkuszy kalkulacyjnych): parametryzacja umożliwia ich bezpośrednie mapowanie.

CompoData globalnie składa się z:

 • generator bazy danych katalogowych,
 • dwa generatory katalogu/konfiguratora (Catalog Explorer), umożliwiające obsługę wygenerowanego katalogu zarówno na komputerach stacjonarnych jak i w internecie.

Oprogramowanie konfiguratora produktów jest modułowe i zależne od zakresu i oczekiwanego rozwiązania.

 

Nowe podejście do konfiguracji

Większość konfiguratorów zarządza ograniczeniami konfiguracyjnymi w scenariuszu wyboru (typu IF … THEN … ELSE).

W CompoData ograniczenia konfiguracji są częścią definicji produktu: w ten sposób scenariusz wyboru może być zredukowany do prostego „grzebienia” składającego się z listy kryteriów wyboru. Takie podejście daje wiele korzyści :

 • łatwość parametryzacji, która integruje ograniczenia konfiguracyjne niezależnie od dowolnego scenariusza wyboru,
 • możliwość łatwego definiowania różnych scenariuszy wyboru prowadzących do tego samego wyniku, ponieważ scenariusz jest wprost definiowany przez listę kryteriów.

Na przykład, z naszym klientem Salmson (główny producent pomp odśrodkowych), został opracowany:

 • scenariusz funkcjonalny (oparty na specyfikacji punktu pracy (ciśnienie/przepływ),
 • scenariusz bezpośredni (na podstawie numeru części),
 • scenariusz wymiany (wymiana starej pompy na nową równoważną).

 

Konfigurator produktów – prezentacje

Prezentacje produktu są dostępne na stronach internetowych niektórych naszych klientów, którzy proponują swój e-katalog w bezpłatnym dostępie (patrz „Referencje”).

Zapytaj nas o prezentację